Zbornik radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?''

Zbornik radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?''
U listopadu 2014.godine iz tiska je izašla Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest a što nije? zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 14. do 16. lipnja 2012. godine na Sveučilištu u Zadru povodom 10. obljetnice obnove Sveučilišta u Zadru. S obzirom na tako važnu obljetnicu, ali i važnost svakog Sveučilišta u društvu koja su u isto vrijeme pokretači, ali i refleksija društva u kojem se nalaze, odabrana je tema znanstvenog skupa, odnosno Zbornika radova o prostoru Južne Hrvatske odnosno Dalmacija u prostoru i vremenu. Prostor Južne Hrvatske u suvremenim socijalnim relacijama percipiran je kao Dalmacija. Takva percepcija u mnogome se temelji na izgrađenoj bogatoj kulturnoj baštini kao rezultatu kulturnih dodira i prožimanja na sjeveroistočnoj obali Jadrana. Time je Dalmacija višeslojno kulturno pročelje Hrvatske, koja kao primorska i pomorska zemlja upravo preko tog dijela svojeg teritorija ostvaruje višestruke društvene i gospodarske veze sa sredozemnim civilizacijskim krugom. Međutim, već sam podnaslov upućuje na određenu problematiku i složene procese oblikovanja dalmatinskog prostora i dalmatinske identifikacije na koje su utjecali različiti historijsko-geografski procesi, ali i suvremeni funkcionalni prostorni odnosi u kombinaciji s prirodno-geografskim posebnostima prostora. Stoga je namjera uredništva bila da tiskanjem Zbornika radova Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest a što nije? o tim složenim povijesnim i suvremenim određenicama progovore različite znanstvene discipline tj. različita polja i grane u okvirima prirodnih, društvenih, humanističkih i tehničkih znanosti. 

Publikacija Zbornik radova Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije? sastoji se od 33 rada i 1 prilog koji obuhvaćaju 42 autorska araka tj. 672 kartice.

Zbornik se može kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 250 kuna. Studenti i zaposlenici Sveučilišta u Zadru ostvaruju popust na kupnju.

Theme picker