Javna obrana disertacije

U petak 6. rujna 2013. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 12 sati,  mr. sc. Brigita BOSNAR-VALKOVIĆ javno brani disertaciju pod naslovom Anglizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i turizma pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, prof. dr. sc. Nevenka Blažević i doc. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha.

Theme picker