Obrana sinopsisa disertacije

U utorak 3. rujna 2013. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13 sati, Ljudevit HANŽEK, mag. educ. phil., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Intencionalnost, introspekcija i psihologija u Brentana i Zimmermanna pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Ivica Martinović, znan. savj., dr. sc. Dario Škarica, znan. savj., i doc. dr. sc. Josip Ćirić.

Theme picker