Privremene rang liste za prijem u studentski dom

Objavljeni su rezultati natječaja za prijem studenata u studentski dom. Rezultati su dani po godinama studija.

Rang lista prijema za studente koji prvi puta upisuju studij 2013./2014. i studente prve godinu diplomskog studija završavaju sa brojem 34, rang lista za studente prve, druge i treće godine preddiplomskog studija završavaju sa brojem 33, dok rang lista za studente druge godine diplomskog studija završava s brojem 23.

Na rang listama se ne nalaze studenti čije su zamolbe stigle van roka, kao ni studenti koji su u akademskoj godini 2012./2013. stekli manje od 18 ECTS-a.

Rok za predaju žalbi na privremene rezultate traje od 07. kolovoza do 16. kolovoza 2013. Žalbe se podnose isključivo pisanim putem na adresu:

SVEUČILŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD
Povjerenstvo za žalbe
Bana Josipa Jelačića 26
23000 ZADAR


Dokumenti članka

prl_studenti_prvi_upis_2013./2014.

prl_studenti_1_g_preddiplomskog_studija

prl_studenti_2_g_preddiplomskog_studija

prl_studenti_3_g_preddiplomskog_studija

prl_studenti_1_g_diplomskog_studija

prl_studenti_2_g_diplomskog_studijaTheme picker