Objavljena knjiga "Geografija Hrvatske"

Objavljena knjiga "Geografija Hrvatske"

U srpnju 2013. godine iz tiska je izašla Geografija Hrvatske autora Damira Magaša, sveobuhvatna i suvremena sinteza geografskih spoznaja o hrvatskom prostoru. Poslije više od dvadeset godina samostalne hrvatske države ovo izdanje ujedno je značajna i iščekivana izdavačka novost. Zemljopisni prostor na kojem živi pojedini narod presudno određuje njegovu samobitnost, opstojnost i razvoj – poput jezika i povijesti. Stoga je od posebnog značenja i geografsko poznavanje prostora Republike Hrvatske pa je ova monografija, ujedno i prošireni sveučilišni udžbenik, izniman znanstveni doprinos.

Knjigu čini 9 poglavlja sustavno složenih u skladu s načelima suvremene svjetske regionalne geografije na 600 stranica, s oko 1000 grafičkih priloga. Autor iscrpno razmatra položaj, veličinu i obuhvat, prirodnogeografska (reljefna, klimatska, hidrogeografska, pedogeografska, biogeografska) i društvenogeografska (stanovništvo, gospodarstvo, međunarodni status) obilježja suvremenog prostora Hrvatske. Posebno kritički obrađuje njezin povijesno-geografski razvoj, upravno-teritorijalne mijene i koncepte regionalizacije sve do suvremenih složenih odnosa gravitacijske raščlambe. Ujedno, donosi i pregled razvoja hrvatske geografije uz navode opsežne literature uz svako poglavlje.

Ova knjiga je, i kao monografsko izdanje, i kao proširena sveučilišna udžbenička građa, poslije dugo vremena novi predložak geografskom razumijevanju i proučavanju hrvatskog prostora. Inovativnim stajalištima, konceptima i tumačenjima svojevrsna je prekretnica u suvremenom geografskom pristupu u Hrvatskoj. Ujedno je i poticaj novim hrvatskim naraštajima geografa na izradi modernih analitičkih i sintetskih djela o ovom izuzetnom dijelu Europe. Začetnik zadarske geografske škole prof. dr. sc. D. Magaš, utemeljitelj  Odjela za geografiju i časopisa Geoadria, te Centra za istraživanje krša i priobalja na Sveučilištu u Zadru, čiji je jedan od utemeljitelja i prvi rektor, ovom monografijom daje vrijedan i nezaobilazan doprinos kvalitetnijem poznavanju geografskog prostora suvremene Hrvatske od najstarijih vremena do danas.


Theme picker