Javne obrane magistarskog rada, disertacije i sinopsisa disertacije

Javna obrana magistarskog rada

U srijedu 30. siječnja 2013. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 13 sati, Anita GRŽAN MARTINOVIĆ, prof., javno brani znanstveni magistarski rad pod naslovom Interkulturalna analiza boja: engleski, hrvatski i talijanski jezik pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, viša znan. suradnica, dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, docentica, i dr. sc. Danica Škara, red. prof.

 Javna obrana disertacije

 U četvrtak 31. siječnja 2013. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 13 sati, Krešimir MEĐERAL-SUČEVIĆ, prof., javno brani disertaciju pod naslovom Semantička analiza sustava glagolskih prefiksa u mađarskom jeziku (iz perspektive govornikâ hrvatskog jezika) pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Tomislav Frleta, docent, dr. sc. Orsolya Žagar Szentesi, docentica, i dr. sc. Mile Mamić, red. prof.

Javna obrana sinopsisa disertacije

U četvrtak 31. siječnja 2013. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13 sati, Iva ČULINA, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Sociokulturni i komunikacijski aspekti stereotipnih arhetipova o autohtonim i alohtonim Hrvatima Republike Austrije u austrijskoj javnosti i tisku pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Igor Kanižaj, docent, dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, viša znan. suradnica, i dr. sc. Ivan Čizmić, prof. emeritus, znan. savjetnik u miru.

Theme picker