„Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana“

Odjel za talijanistiku organizira osmi po redu međunarodni znanstveni skup Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana /i dalje od mora/ – Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell'Adriatico ed oltre, nastao u okviru sporazuma o suradnji između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Padovi. Ovogodišnji skup održat će se od 25. do 27. listopada 2012. Opširnije. Program.

Theme picker