Obrana sinopsisa disertacije - Nevenka KALEBIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Nevenka KALEBIĆ

U ponedjeljak 4. listopada 2021. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.30 sati, Nevenka KALEBIĆ, mag. bibl., javno brani temu disertacije pod naslovom Kontekstualni opis osobnih fondova književnika pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Krešimir Zauder, prof. dr. sc. Hrvoje Stančić, prof. dr. sc. Divna Mrdeža Antonina, prof. dr. sc. Damir Hasenay i doc. dr. sc. Drahomira Cupar. Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani, osobe zainteresirane za praćenje obrane trebaju najaviti svoj dolazak na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Nevenka KALEBIĆ
1234