Objavljeno 2. izdanje knjige "Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole"

Objavljeno 2. izdanje knjige "Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole"

Priručnik "Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole" autorice Smiljane Zrilić daje kompletan pregled, stanje i perspektive integriranog odgoja i obrazovanja, odnosno metodike rada s djecom s posebnim potrebama. Priručnik se sastoji od 11 poglavlja: Tko su djeca s posebnim potrebama; Djeca i učenici s oštećenjem vida; Djeca i učenici s oštećenjem sluha; Djeca i učenici s poremećajem govora, jezika i glasa; Djeca i učenici sa sniženim intelektualnim sposobnostima; Djeca i učenici s poremećajem iz autističnog spektra; Djeca i učenici s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; Djeca i učenici s poremećajem pažnje uz hiperaktivnost; Specifične teškoće učenja te Darovita djeca i učenici. Ovaj priručnik predstavlja u nas u posljednje vrijeme najprimjereniji tekst s područja osposobljavanja odgojitelja, učitelja i pedagoga za rad s djecom s posebnim potrebama. Izvorno je znanstveno i stručno djelo, u kojem su na jednom mjestu dani pregled, stanje i perspektive integriranog odgoja i obrazovanja, odnosno metodičkih pristupa djeci/učenicima s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole, a u Hrvatskoj nisu tiskana djela sličnog sadržaja i kakvoće. Ovako cjelovit tekst omogućit će čitateljima da na jednom mjestu dobiju uvid u cijelo područje rada s djecom/učenicima s posebnim potrebama u integriranim uvjetima u vrtiću i nižim razredima osnovne škole, kao i niz metodičkih uputa za taj rad.
Pročitaj više
Objavljeno 2. izdanje knjige "Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole"
Objavljena knjiga "Episkopalni kompleks u Zadru"

Objavljena knjiga "Episkopalni kompleks u Zadru"

Knjiga "Episkopalni kompleks u Zadru" autora Pavuše Vežića predstavlja modernu interpretaciju prostornoga razvoja episkopalnog kompleksa u Zadru u dugome vremenskom rasponu od stoljeća kasne antike do suvremenog doba u životu zadarske Crkve. Upućuje upravo na kontinuitet sadržaja koji su tokom povijesti, unatoč liturgijskim i arhitektonskim mijenama, trajno čuvali cjelovitost funkcija u tom kompleksu. Pritom knjiga afirmira ulogu zadarskih biskupa i nadbiskupa u izgradnji sklopa i njegovih dijelova te naglašava visoke umjetničke dosege u oblikovanju arhitekture ranokršćanske krstionice ili posebnost katekumeneiona do nje, originalnost predromaničke rotonde kao rezidencijalne kapele u sklopu, te klasičnost romaničkoga stila katedrale, kao i ostale vrijednosti tog nadasve značajnog kompleksa za ukupnu vrijednost graditeljskog nasljeđa u nas. Glavni cilj knjige jest pružanje novijih saznanja suvremene kritičke znanosti sadašnjim generacijama studenata te podizanje njihove sposobnosti "čitanja" slojevitosti arhitekture i urbanizma ne samo u Zadru već posredno uopće u povijesnim gradovima na hrvatskoj strani Jadrana.
Pročitaj više
Objavljena knjiga "Episkopalni kompleks u Zadru"
Međunarodna ljetna škola hrvatskog jezika i kulture "Zoranićeva arkadija"

Međunarodna ljetna škola hrvatskog jezika i kulture "Zoranićeva arkadija"

Dana 16. srpnja 2013. održana je konferencija za medije kojom je najavljen početak Međunarodne ljetne škole hrvatskog jezika i kulture "Zoranićeva arkadija", a koja se ove godine održava od 22. srpnja do 4. kolovoza. Ljetnu školu organizira Odjel za kroatistiku i slavistiku, a na njoj će sudjelovati polaznici iz velikog broja zemalja. Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture "Zoranićeva arkadija" osposobit će polaznike za tečnu i pravilnu upotrebu hrvatskoga jezika u govorenju, čitanju i pisanju, ali i upoznati polaznike s bitnim čimbenicima hrvatskoga kulturnog identiteta. Osim programa jezičnih tečajeva (skupnih i individualnih), kulturoloških predavanja, izleta, posjeta muzejima te glazbenih i filmskih radionica, ove godine posebno treba naglasiti gostovanje prof. dr. sc. Josipa Bratulića, člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i počasnoga gosta Ljetne škole, koji će održati predavanje na temu Sveta braća Ćiril i Metod, glagoljica i njihovo značenje za hrvatsku pismenost i kulturu. Uz akademika Josipa Bratulića, predavanja će održati i prof. dr. sc. Josip Lisac te prof. dr. sc. Mile Mamić.
Sve dodatne informacije o programu Ljetne škole mogu se naći na internetskim stranicama: http://learningcroatianzoranic.blogspot.com/.
Pročitaj više
Međunarodna ljetna škola hrvatskog jezika i kulture "Zoranićeva arkadija"
Objavljena knjiga "Kultovi antičke Senije"

Objavljena knjiga "Kultovi antičke Senije"

U knjizi Miroslava Glavičića "Kultovi antičke Senije" autor raspravlja o štovanju oficijelnih rimskih i orijentalnih kultova koji su arheološkim istraživanjima, nalazima kipova i posvetnim natpisima dokumentirani na prostoru rimskodobne Senije. Knjiga je koncipirana na način da je studija o pojedinom kultu ujedno i poglavlje u knjizi, tj. obrađeni su tragovi štovanja kulta Magnae Matris, Dijane, Libera, Serapisa i Mitre. Iako je svako poglavlje u knjizi posebna studija i sinteza problema o kojemu se raspravlja pojedinačno, neupitno je da istodobno čini i cjelinu s ostalima. Na početku svakoga poglavlja donose se temeljni podatci o pojedinom kultu, njegovoj genezi i širenju na prostoru rimske države, nakon čega slijede stručni opisi i znanstvena interpretacija izvorne arheološke građe. Iako su temelj rasprave pronađeni spomenici (kipovi i natpisi), oni se ne promatraju samo kao manifestacija kulta, nego kao sastavni dio uočenih društvenih, etničkih, religijskih i inih procesa koji se zbivaju u Seniji tijekom antike. Primijećeno je da pojedine društvene skupine aktivno participiraju u štovanju pojedinog kulta. Raspravlja se i o urbanizmu antičkoga grada, odnosno uočeno je da se na mjestu štovanja ranijih poganskih kultova grade objekti kršćanskoga kulta, kao očiti znak pobjede kršćanstva nad poganstvom, ali i zadržavanja tradicija kultnoga prostora.
Pročitaj više
Objavljena knjiga "Kultovi antičke Senije"
Ljetna škola "Politics of Difference" – poziv na sudjelovanje

Ljetna škola "Politics of Difference" – poziv na sudjelovanje

Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru objavio je poziv za sudjelovanje na ljetnoj školi o politikama različitosti. "Summer School: the Politics of Difference" organizira se u sklopu projekta Globalizacija i politika kulturne različitosti (financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost). Ljetna škola trajat će od 1. do 5.rujna 2013. godine, a sve detalje o školi možete pročitati ovdje.
Pročitaj više
Ljetna škola "Politics of Difference" – poziv na sudjelovanje
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U petak 19. srpnja 2013. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 10 sati, Lana BARAĆ, dipl. ing., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Definicije i istraživanja autorstva u različitim znanstvenim disciplinama pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Srećko Jelušić, doc. dr. sc. Franjo Pehar i prof. dr. sc. Elizabeth Wager.

U petak 19. srpnja 2013. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., dvorana u prizemlju), s početkom u 10 sati, mr. sc. Vladimir ŠADEK, javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Središnja Podravina u vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća (1941.-1948.) pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Bralić, doc. dr. sc. Zlatko Begonja i doc. dr. sc. Mateo Bratanić.
Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Nastupna predavanja

Nastupna predavanja

Dr. sc. Krešimir Žganec održat će u srijedu 17. srpnja 2013. nastupno predavanje pod naslovom "Ekologija slatkovodnih ekosustava" u postupku izbora za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj, prof. dr. sc. Biserka Primc i prof. dr. sc. Ivan Katavić. Predavanje će započeti u 11.00 sati na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Dr. Ante Starčevića 12, dvorana br. 5.

Dr. sc. Andreja Radović održat će u srijedu 17. srpnja 2013. nastupno predavanje pod naslovom "Korištenje geografsko-informacijskih sustava u biologiji" u postupku izbora za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj, prof. dr. sc. Biserka Primc i prof. dr. sc. Ivan Katavić. Predavanje će započeti u 12.00 sati na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću, Dr. Ante Starčevića 12, dvorana br. 5.
Pročitaj više
Nastupna predavanja
12