Objavljeno 2. izdanje knjige "Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole"

Objavljeno 2. izdanje knjige "Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole"

Priručnik "Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole" autorice Smiljane Zrilić daje kompletan pregled, stanje i perspektive integriranog odgoja i obrazovanja, odnosno metodike rada s djecom s posebnim potrebama. Priručnik se sastoji od 11 poglavlja: Tko su djeca s posebnim potrebama; Djeca i učenici s oštećenjem vida; Djeca i učenici s oštećenjem sluha; Djeca i učenici s poremećajem govora, jezika i glasa; Djeca i učenici sa sniženim intelektualnim sposobnostima; Djeca i učenici s poremećajem iz autističnog spektra; Djeca i učenici s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; Djeca i učenici s poremećajem pažnje uz hiperaktivnost; Specifične teškoće učenja te Darovita djeca i učenici. Ovaj priručnik predstavlja u nas u posljednje vrijeme najprimjereniji tekst s područja osposobljavanja odgojitelja, učitelja i pedagoga za rad s djecom s posebnim potrebama. Izvorno je znanstveno i stručno djelo, u kojem su na jednom mjestu dani pregled, stanje i perspektive integriranog odgoja i obrazovanja, odnosno metodičkih pristupa djeci/učenicima s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole, a u Hrvatskoj nisu tiskana djela sličnog sadržaja i kakvoće. Ovako cjelovit tekst omogućit će čitateljima da na jednom mjestu dobiju uvid u cijelo područje rada s djecom/učenicima s posebnim potrebama u integriranim uvjetima u vrtiću i nižim razredima osnovne škole, kao i niz metodičkih uputa za taj rad.
Pročitaj više
Objavljeno 2. izdanje knjige "Djeca s posebnim potrebama u vrtiću i nižim razredima osnovne škole"
Objavljena knjiga "Episkopalni kompleks u Zadru"

Objavljena knjiga "Episkopalni kompleks u Zadru"

Knjiga "Episkopalni kompleks u Zadru" autora Pavuše Vežića predstavlja modernu interpretaciju prostornoga razvoja episkopalnog kompleksa u Zadru u dugome vremenskom rasponu od stoljeća kasne antike do suvremenog doba u životu zadarske Crkve. Upućuje upravo na kontinuitet sadržaja koji su tokom povijesti, unatoč liturgijskim i arhitektonskim mijenama, trajno čuvali cjelovitost funkcija u tom kompleksu. Pritom knjiga afirmira ulogu zadarskih biskupa i nadbiskupa u izgradnji sklopa i njegovih dijelova te naglašava visoke umjetničke dosege u oblikovanju arhitekture ranokršćanske krstionice ili posebnost katekumeneiona do nje, originalnost predromaničke rotonde kao rezidencijalne kapele u sklopu, te klasičnost romaničkoga stila katedrale, kao i ostale vrijednosti tog nadasve značajnog kompleksa za ukupnu vrijednost graditeljskog nasljeđa u nas. Glavni cilj knjige jest pružanje novijih saznanja suvremene kritičke znanosti sadašnjim generacijama studenata te podizanje njihove sposobnosti "čitanja" slojevitosti arhitekture i urbanizma ne samo u Zadru već posredno uopće u povijesnim gradovima na hrvatskoj strani Jadrana.
Pročitaj više
Objavljena knjiga "Episkopalni kompleks u Zadru"
16. Erasmus IP (Intensive Programme) seminar "Geography of Water"  Water Management in Coastal and Insular Karst Areas, Zadar, 7. – 18. srpnja 2013.

16. Erasmus IP (Intensive Programme) seminar "Geography of Water" Water Management in Coastal and Insular Karst Areas, Zadar, 7. – 18. srpnja 2013.

Na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru u razdoblju od 7. do 18. srpnja održani su međunarodni znanstveni skup i radionica pod naslovom 16th Erasmus IP Seminar "Geography of Water" – Water Management in Coastal and Insular Karst Areas.

Riječ je interdisciplinarnom skupu kojemu je svrha bila, s geografskog stajališta, promotriti problematiku vode u kontekstu vodoopskrbe, turističkog razvoja, zaštite okoliša, promjene razine mora i sl. Na skupu je sudjelovalo 45 profesora i studenata s 11 europskih sveučilišta (Sveučilište u Pečuhu, Sveučilište u Sevilji, Sveučilište u Padovi, Sveučilište u Udinama, Sveučilište u Cagliariju, Sveučilište u Tartuu, Sveučilište Babeş-Bolyai u Cluj-Napoci, Sveučilište Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, Karlovo Sveučilište u Pragu, Sveučilište Ludwig-Maximilian u Münchenu i Sveučilište u Zadru) pod pokroviteljstvom Europske komisije, Odjela za kulturu i obrazovanje.

Sudionici su prvih dana skupa predstavili svoja vlastita istraživanja na temu vode putem prezentacija ili postera. Potom je održano šest poludnevnih i cjelodnevnih terenskih istraživanja (1. Dugi otok – Sali, PP Telašćica, 2. PP Vransko jezero, 3. NP Krka, 4. NP Paklenica, 5. Obrovac, otok Pag i 6. špilja Modrič) na kojima su se profesori i studenti upoznali s problematikom koja im je zadana u okviru triju radionica. Radionice su se bavile ovom problematikom:

1. voda na otocima – pitanje vodoopskrbe i razvoja gospodarstva u uvjetima pojačane turističke aktivnosti tijekom ljetnih mjeseci na zadarskim otocima (Water on islands – a question of survival: study of the Zadar archipelago)

2. sraz zaštite okoliša i poljoprivrede na području Parka prirode Vransko jezero (Conflict of environmental protection and agriculture: a case of the Vransko jezero Lake nature park)

3. promjene razina mora i klimatske promjene (Indicators of sea-level and climate changes: examples from Zadar’s region).

Predzadnjeg dana (17. srpnja) skupa studenti su predstavili rezultate rada u svojim radionicama na Sveučilištu i diseminaciju tih spoznaja u Gradskoj knjižnici Zadar. Skup je svečano zatvoren dodjelom potvrda na Odjelu za geografiju uz čestitke organizatorima na kvalitetno organiziranom 16. IP seminaru.

Fotogalerija.

Pročitaj više
16. Erasmus IP (Intensive Programme) seminar "Geography of Water" Water Management in Coastal and Insular Karst Areas, Zadar, 7. – 18. srpnja 2013.
Međunarodna ljetna škola hrvatskog jezika i kulture "Zoranićeva arkadija"

Međunarodna ljetna škola hrvatskog jezika i kulture "Zoranićeva arkadija"

Dana 16. srpnja 2013. održana je konferencija za medije kojom je najavljen početak Međunarodne ljetne škole hrvatskog jezika i kulture "Zoranićeva arkadija", a koja se ove godine održava od 22. srpnja do 4. kolovoza. Ljetnu školu organizira Odjel za kroatistiku i slavistiku, a na njoj će sudjelovati polaznici iz velikog broja zemalja. Međunarodna ljetna škola hrvatskoga jezika i kulture "Zoranićeva arkadija" osposobit će polaznike za tečnu i pravilnu upotrebu hrvatskoga jezika u govorenju, čitanju i pisanju, ali i upoznati polaznike s bitnim čimbenicima hrvatskoga kulturnog identiteta. Osim programa jezičnih tečajeva (skupnih i individualnih), kulturoloških predavanja, izleta, posjeta muzejima te glazbenih i filmskih radionica, ove godine posebno treba naglasiti gostovanje prof. dr. sc. Josipa Bratulića, člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i počasnoga gosta Ljetne škole, koji će održati predavanje na temu Sveta braća Ćiril i Metod, glagoljica i njihovo značenje za hrvatsku pismenost i kulturu. Uz akademika Josipa Bratulića, predavanja će održati i prof. dr. sc. Josip Lisac te prof. dr. sc. Mile Mamić.
Sve dodatne informacije o programu Ljetne škole mogu se naći na internetskim stranicama: http://learningcroatianzoranic.blogspot.com/.
Pročitaj više
Međunarodna ljetna škola hrvatskog jezika i kulture "Zoranićeva arkadija"
Objavljena knjiga "Kultovi antičke Senije"

Objavljena knjiga "Kultovi antičke Senije"

U knjizi Miroslava Glavičića "Kultovi antičke Senije" autor raspravlja o štovanju oficijelnih rimskih i orijentalnih kultova koji su arheološkim istraživanjima, nalazima kipova i posvetnim natpisima dokumentirani na prostoru rimskodobne Senije. Knjiga je koncipirana na način da je studija o pojedinom kultu ujedno i poglavlje u knjizi, tj. obrađeni su tragovi štovanja kulta Magnae Matris, Dijane, Libera, Serapisa i Mitre. Iako je svako poglavlje u knjizi posebna studija i sinteza problema o kojemu se raspravlja pojedinačno, neupitno je da istodobno čini i cjelinu s ostalima. Na početku svakoga poglavlja donose se temeljni podatci o pojedinom kultu, njegovoj genezi i širenju na prostoru rimske države, nakon čega slijede stručni opisi i znanstvena interpretacija izvorne arheološke građe. Iako su temelj rasprave pronađeni spomenici (kipovi i natpisi), oni se ne promatraju samo kao manifestacija kulta, nego kao sastavni dio uočenih društvenih, etničkih, religijskih i inih procesa koji se zbivaju u Seniji tijekom antike. Primijećeno je da pojedine društvene skupine aktivno participiraju u štovanju pojedinog kulta. Raspravlja se i o urbanizmu antičkoga grada, odnosno uočeno je da se na mjestu štovanja ranijih poganskih kultova grade objekti kršćanskoga kulta, kao očiti znak pobjede kršćanstva nad poganstvom, ali i zadržavanja tradicija kultnoga prostora.
Pročitaj više
Objavljena knjiga "Kultovi antičke Senije"
Ljetna škola "Politics of Difference" – poziv na sudjelovanje

Ljetna škola "Politics of Difference" – poziv na sudjelovanje

Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru objavio je poziv za sudjelovanje na ljetnoj školi o politikama različitosti. "Summer School: the Politics of Difference" organizira se u sklopu projekta Globalizacija i politika kulturne različitosti (financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost). Ljetna škola trajat će od 1. do 5.rujna 2013. godine, a sve detalje o školi možete pročitati ovdje.
Pročitaj više
Ljetna škola "Politics of Difference" – poziv na sudjelovanje
123