Obrana sinopsisa disertacije - Toni IVETIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Toni IVETIĆ

U utorak 30. ožujka 2021. godine, s početkom u 11.00 sati,  Toni IVETIĆ, mag. hist. art., javno brani temu disertacije pod naslovom Crkvena arhitektura između Lima i Raše od 8. do 11. stoljeća pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Vladimir Peter Goss, prof. emeritus, prof. dr. sc. Željko Peković i dr. sc. Pavuša Vežić, red. prof. u miru. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju Uredu za poslijediplomske studije dostaviti svoju e-mail adresu iz domene @gmail.com ili @outlook.com, odnosno svoj AAI korisnički račun iz domene @unizd.hr.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Toni IVETIĆ
Obrana sinopsisa disertacije - Petra BRAILO

Obrana sinopsisa disertacije - Petra BRAILO

U ponedjeljak 29. ožujka 2021. godine, s početkom u 12.00 sati,  Petra BRAILO, mag. philol. croat. i mag. ling., javno brani temu disertacije pod naslovom Opis konavoskih govora pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Vuletić, dr. sc. Josip Lisac, prof. emeritus, i dr. sc. Josip Galić, znanstveni suradnik. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju Uredu za poslijediplomske studije dostaviti svoju e-mail adresu iz domene @gmail.com ili @outlook.com, odnosno svoj AAI korisnički račun iz domene @unizd.hr.

 

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Petra BRAILO
1234