Obrana doktorskog rada - Petra PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ

Obrana doktorskog rada - Petra PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ

U petak 3. ožujka 2023. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Petra PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ, mag. hist. art., javno brani disertaciju pod naslovom Urbanizam srednjovjekovne Rijeke pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Emil Hilje, izv. prof. dr. sc. Laris Borić i doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Petra PREDOEVIĆ ZADKOVIĆ
123