19th International Conference Geoinformation and Cartography

19th International Conference Geoinformation and Cartography

Hrvatsko kartografsko društvo, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru i Hrvatsko geografsko društvo – Zadar organiziraju 19. međunarodnu konferenciju „Geoinformacije i kartografija“.

Skup će se održati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV br. 2) od 7 do 9. rujna 2023.

Knjiga s programom i sažecima skupa