17. seminar Josipa Roglića

17. seminar Josipa Roglića

Hrvatsko geografsko društvo – Zadar u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Odjelom za geografiju Sveučilišta u Zadru i Gradom Zadrom organizira 17. seminar Josipa Roglića.

17. seminar Josipa Roglića na temu „Darovitost i daroviti učenici u nastavi Geografije“ održat će se 5. travnja 2024. u vremenu od 9 do 18 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV. (Stari kampus).

Odgojno-obrazovni sustav u Hrvatskoj svakodnevno se suočava s brojnim izazovima. Jedan od većih je odgoj i obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (darovita djeca/učenici i djeca/učenici s teškoćama) u osnovnim i srednjim školama. Sustav se mora prilagoditi svakom učeniku sa specifičnim potrebama, što podrazumijeva organizaciju primjerenih programa i oblika školovanja te potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa. U fokusu interesa 17. seminara Josipa Roglića su daroviti učenici i darovitost u nastavi Geografije. Svaki daroviti učenik zahtijeva posebnu prilagodbu nastavnih metoda, oblika rada i materijala.

Ovisno o potrebama, sposobnostima, mogućnostima i interesima darovitih učenika, svaki nastavnik Geografije trebao bi osigurati njihovo uključivanje u različite programe tijekom redovite nastave, ali i u izvanškolske i izvannastavne aktivnosti. Cilj seminara je upoznati nastavnike s procesom identifikacije darovitih učenika te odrediti  moguće metode i oblike nastave u radu s darovitim učenicima.  Jedna od tema seminara bit će emocije i motivacija kod darovitih učenika te načini rada s visokomotiviranim učenicima u kontekstu priprema za Međunarodnu geografsku olimpijadu, kao i primjeri dobrih praksi rada s darovitim učenicima u nastavi Geografije u osnovnim i srednjim školama. 

Predavanja na seminaru održat će:

  • izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić, Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru: Darovitost u inkluzivnom obrazovanju – stanje i perspektive
  • Vera Šušić, dipl. psih., Centar za uočavanje i rad s darovitima DaR: Identifikacija darovitih učenika u Centru DAR Zadar
  • prof. dr. sc. Irena Burić, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru: Emocionalni život darovitih učenika
  • Jana Šimon, mag. psych., Institut za društvena istraživanja u Zagrebu: Daroviti učenici i online učenje i poučavanje – nalazi i perspektive
  • Ivana Zemunik, prof. biologije i kemije, Ivica Štrbac, prof. geografije i povijesti, mr. sc. Tamara Banović, prof. biologije i kemije, OŠ Josip Pupačić Omiš: Projekti i aktivnosti provedeni u radu s potencijalno darovitim učenicima iz područja prirodoslovlja
  • Ivan Ivić, mag. edu. geogr., Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Rad s visokomotiviranim učenicima u kontekstu priprema za Međunarodnu geografsku olimpijadu
  • prof. dr. sc. Marica Mamut, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Ivana Maruna, prof. geog., Dinko Marin, mag. hist. i mag. geog., OŠ Bartula Kašića, Zadar: Simbioza reljefa, klime i tla na prostoru zavičaja – Zadarska županija: primjer rada s darovitim učenicima
  • Krunoslav Rukelj, prof. povijesti i geografije, Marko Šafran, dipl. ing. biologije, Prva gimnazija Varaždin: Mogućnosti rada s darovitim učenicima u Prvoj gimnaziji Varaždin
  • Zrinka Klarin, prof. geografije, Tamara Valčić, mag. ing. brodogradnje, OŠ Šime Budinića, Zadar: Projekt – GLOBE razvojni centar
  • Dinko Marin, mag. hist. i mag. geog., OŠ Bartula Kašića, Zadar: Darovitost i geografija – primjeri iz nastavne prakse

plakat