Obrasci – Izvođenje studijskih programa, za akademsku godinu 2022./2023.

Red predavanja jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnoga studija Sveučilišta u Zadru

  1. Dopis pročelnicima/ama odjela i voditelju stručnog studija „Informacijske tehnologije“
  2. Obrazac Reda predavanja

Red predavanja sveučilišnih centara

  1. Dopis voditeljima/cama centara
  2. Obrazac Reda predavanja

Plan nastavnog opterećenja zaposlenika i Plan vanjske suradnje

  1. Dopis pročelnicima/ama odjela i voditeljima/cama centara
  2. Obrazac - Plan nastavnog opterećenja zaposlenika
  3. Obrazac - Plan vanjske suradnje