Obrasci – Izvođenje studijskih programa, za akademsku godinu 2021./2022.

Preddiplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja preddiplomskih sveučilišnih studija
 2. Obrazac – Red predavanja - dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
 3. Obrazac – Red predavanja - jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja integriranih studija
 2. Obrazac – Red predavanja - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Stručni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja stručnih studija
 2. Obrazac - Red predavanja - stručni studij

Sveučilišni centri

 1. Dopis voditeljima centara u svezi redova predavanja
 2. Obrazac – Red predavanja sveučilišnih centara

Centar Stjepan Matičević

 1. Dopis voditelju Centra Stjepan Matičević u svezi redova predavanja
 2. Obrazac reda predavanja jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021. za Program za stjecanje nastavničkih kompetencija - jezgrovni kurikulum 
 3. Obrazac reda predavanja jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021. za Program za stjecanje nastavničkih kompetencija – diferencirani kurikulum.

Diplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi redova predavanja
 2. Obrazac - Red predavanja dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 3. Obrazac - Red predavanja dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 4. Obrazac - Red predavanja jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 5. Obrazac - Red predavanja jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja

Planovi za akad. god. 2021./2022.

 1. Dopis pročelnicima odjela i voditeljima centara u svezi rada zaposlenika i vanjskih suradnika
 2. Obrazac - Plan vanjske suradnje
 3. Obrazac - Plan rada nastavnika