Digitalne usluge

Sustav za razmjenu velikih datoteka - Srce File Sender

 
     

Sustav za provjeru izvornosti radova Turnitin

 
     

Skup usluga i alata za obradu, oblikovanje i pohranu podataka / sadržaja te suradnju i komunikaciju – Office 365

Osnovne upute za rad s programima Office 365