Topoteka - Arhiv studentskog života Sveučilišta u Zadru


Projekt „Arhiviranje studentskog života studenata Sveučilišta u Zadru“ pokrenuli su Odjel za informacijske znanosti i Odjel za etnologiju i antropologiju. Cilj je u digitalnom arhivu Topoteka okupiti one sadržaje koji ilustriraju različite oblike akademskog i društvenog života studenata, odnosno različite znanstvene, društvene, kulturne, sportske i druge aktivnosti naših studenata, kao i dokumente vezani uz formalne i neformalne oblike studentskih aktivnosti.
 
Naime, u dvadeset godina suvremenog Sveučilišta u Zadru studenti su predstavljali njegovo središte i okosnicu većine sveučilišnih aktivnosti. Ipak, upečatljiv trag koji su ostavili ne samo na Sveučilištu od dana njegova osnivanja, nego i u životu Zadra kojemu su svojim djelovanjem skrojili sliku modernog sveučilišnog grada, zabilježen je tek djelomično, a tragovi studentskog života nalaze se razjedinjeni po različitim odjelnim repozitorijima, mrežnim stranicama sveučilišnih odjela, stranicama odjela i udruga na društvenim mrežama, privatnim repozitorijima i sl. Svrha ovog projekta je identificirati, prikupiti, stručno obraditi i učiniti javno dostupnima one dokumente koji svjedoče o studentskom životu i studentskim aktivnostima, a koje je u skladu s mjerodavnim propisima vezanim uz autorska prava i zaštitu osobnih podataka moguće objaviti u digitalnim javno dostupnim arhivima.

U digitalnom arhivu bi se tako arhivirali dokumenti koji svjedoče o svim aspektima studentskog života, od onih vezanih uz studiranje (npr. dokumentacija i fotografije s terenskih i drugih oblika nastave, gostujućih predavanja, prvi indeksi, prve iksice, upisni listovi, prve nagrade rektora), do vezanih uz studentske udruge (pozivi za osnivanjem, učlanjenjem u udruge, pozivi na aktivnosti unutar studentskih udruga, dolazne i odlazne mobilnosti studenata), izdavačkih (časopisi, blogovi), znanstvenih (studentske konferencije, predavanja, gostovanja) od društvenih, kulturnih (pozivi na društvena i kulturna događanja, fotografije s događanja), sportskih (od treninga do natjecanja i medalja), volonterskih, do svih drugih aktivnosti. Prikupljali bi se dostupni dokumenti (digitalne preslike dokumenata, fotografije itd.) i drugi tragovi studentskog života na Sveučilištu u Zadru, uključujući i audio-vizualne zapise i druge modele dokumentiranja studentskog života.

Kao platforma za izradu digitalnog arhiva koristit će se digitalni arhiv Topoteka. Riječ je o platformi koja je razvijena unutar međunarodnog arhivističkog konzorcija ICARUS, a koristi se za izradu suradničkih društvenih online arhiva raznih zajednica u 15 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku. Za digitalni arhiv Studentskog života Sveučilišta u Zadru rezervirana je adresa: https://unizd.topoteka.net/
ICARUS međunarodni arhivistički konzorcij koji je uspostavio platformu Topoteka osigurao je i pravnu dokumentaciju vezanu uz autorska prava koja se koristi i u ovom projektu.

Osim same topoteke Sveučilišta na kojoj bi gradivo bilo pohranjeno, opisano i prezentirano, krajnji cilj bila bi posebna virtualna izložba na temu studentskog života u Zadru, te popratni materijal, koji bi bio prigodno objavljen u povodu 20. godišnjice novog Sveučilišta.
 
Budući da je riječ o projektu kojim se okuplja i predstavlja gradivo o studentima cijelog Sveučilišta, ovom prilikom molimo vas da zamolite članove svojih odjela, osobito studentske predstavnike, predstavnike studentskih udruga koje djeluju na vašim odjelima, osobe koje brinu o alumni bazama podataka vaših odjela i druge osobe koje bi mogle prikupiti i dostaviti nam fotografije, snimke, preslike dokumenata kojima se ilustrira studentski život i slično. Namjera nam je da u digitalnom arhivu Topoteka budu zastupljeni sadržaji o studentskom životu svih odjela, sadržaji vezani uz studentske udruge, sportske i sve druge aktivnosti, kako bismo pridonijeli arhiviranju tih podataka, ali i promovirali studentske aktivnosti na Sveučilištu u Zadru. Bit će to lijepa slika o zadarskom sveučilištu, ali i lijep podsjetnik na studentske dane mnogim našim alumnijima.
 
Ovdje pronađite upute za dostavu gradiva s popratnim dokumentima.
 
Sve sadržaje koje šaljete za objavu na Topoteci – Arhiv studentskog života Sveučilišta u Zadru dostavite nam na mail adresu studentski.arhiv.unizd@gmail.com.
 
Unaprijed vam zahvaljujemo na suradnji i radujemo se Digitalnom arhivu studentskog života našeg Sveučilišta!