Logo_ljetna_skola_o_staroj_knjizi_2009.jpg

Ljetna škola o staroj knjizi

Zadar, 28. rujna do 2. listopada 2009.
http://ozk.unizd.hr/ssob/


Odjel za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru organizira Ljetnu školu o staroj knjizi kao dio doktorskog studija u izvedbi kojega sudjeluju odsjeci za knjižničarstvo sveučilišta  u Osijeku i Ljubljani, te New Brunswick, NJ i u  Kaliforniji, Los  Angeles, SAD.

Glavni je cilj Ljetne škole o staroj knjizi pridonijeti poznavanju i razumijevanju najnovijih dostignuća u teoriji i rezultatima istraživanja u područjima: povijesne metode i epistemologija - nova kulturna povijest, pozicioniranje bibliografskih istraživanja prema arhivističkima, stara knjiga kao predmet istraživanja i bibliografija, organizacija bibliografskih informacija i novi konceptualni modeli bibliografskih i autoriziranih podataka te opisa na razini zbirke, zaštita i očuvanje stare građe te odnos prema arhivističkom kontekstu, analiza teksta stare knjige, upravljanje zbirkama stare knjige primjenom suvremenih postupaka digitalizacije i upoznavanje sa suvremenom tehnologijom i metodologijom restauracije rukopisne građe.

Ljetna škola o staroj knjizi zamišljena je kao kombinacija predavanja i grupnog rada s polaznicima, uz dvije radionice i jednu prezentaciju. Jezik škole je engleski.

Ljetna škola o staroj knjizi namijenjena je doktorandima i postdoktorandima iz područja povijesti knjige, knjižničnih i informacijskih znanosti, arhivističkih i povijesnih znanosti te interdisciplinarnih studija o kulturnoj i znanstvenoj baštini.
Namijenjena je i sveučilišnom nastavnom osoblju te stručnjacima i istraživačima u knjižnicama, arhivima i srodnim baštinskim ustanovama.

Rok za prijavu je 15. svibnja 2009.

Kotizacija: doktorski studenti* 750,00 kn; ostali 1500,00 kn

*Napomena: Studenti će se sufinancirati ukoliko se dobije zatražena financijska pomoć.

Više informacija na http://ozk.unizd.hr/ssob/

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite Marijani Tomić na mail mtomic@unizd.hr