Studiji i studenti

Upute


Poštovani,


nadamo se da Vam razni materijali koji se nalaze na stranicama Ureda za poslijediplomske studije pomažu u uspješnom prolasku Vašeg doktorskog studenta kroz procedure vezane uz doktorski studij – od imenovanja mentora (komentora) i prihvaćanja okvirne teme doktorskog rada, do uspješno obranjene disertacije i predaje rada u digitalni repozitorij.

 

Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru nalaze se posebne stranice s:  

 • osnovnim informacijama o doktorskim studijima  koji se izvode na Sveučilištu u Zadru

http://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_pds/Flyer_UNIZD_HR_final.pdf

 • vodičima kroz doktorske studije

http://www.unizd.hr/studij-i-studiranje/studiji/poslijediplomski

 • prikazom postupaka, procedura i tijela odlučivanja

http://www.unizd.hr/Portals/0/sluzba_pds/PDS_procedure_HRV_3.pdf

 

Ured za poslijediplomske studije je ključno mjesto u procedurama. http://www.unizd.hr/studij-i-studiranje/uredi-za-studije/ured-za-poslijediplomske-studije

 

U Uredu se zaprimaju svi predmeti za vijeća doktorskih studija koje šalju doktorski studenti, nastavnici, mentori (komentori), članovi povjerenstava za ocjenu i obranu teme (sinopisa) disertacije, za ocjenu disertacije i za obranu disertacije. Također, u Uredu se zaprimaju i sve odluke i prijedlozi vijeća doktorskih studija radi upućivanja u dnevne redove nadležnih tijela (područnih vijeća, Vijeća poslijediplomskih studija i Senata).

 

Sve postupke tijekom procedura, od prijave kandidata na natječaj do zapisnika s obrane disertacije,  prate odgovarajući obrasci (DOK-XX), dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku. Popunjeni obrasci se šalju u Ured za poslijediplomske studije elektroničkom poštom (skenirano), ali i običnom poštom s potpisom osobe koja šalje materijal u postupak.  http://www.unizd.hr/studij-i-studiranje/uredi-za-studije/ured-za-poslijediplomske-studije/obrasci-forms

 

Napomene uz prijedlog okvirne teme disertacije i prijave teme (sinopsisa) za ocjenu i obranu:
 

 • Kada student, uz potpis mentora (i komentora),  u proceduru šalje prijedlog za imenovanje mentora (komentora) i prihvaćanje okvirne teme disertacije (DOK-01), naslov teme pomaže nadležnim tijelima u odluci o imenovanju mentora (komentora) koji će, u skladu sa svojim znanstvenim područjima i temama kojima se bave, biti optimalan izbor. Dakle, u ovoj se fazi ne radi o naslovu buduće disertacije, nego o temi iz koje je vidljivo čime će se doktorski student u svom znanstveno-istraživačkom radu baviti. Okvirna tema mora biti jasno oblikovana i navedena u skladu sa standardima hrvatskog jezika.
   
 • Kada student u proceduru šalje prijavu teme (sinopsisa) disertacije za ocjenu i obranu (DOK-03), tada navodi naslov disertacije koji najbolje odražava sadržaj buduće disertacije. On mora biti jasan, jednoznačan, pisan znanstvenim stilom i u skladu sa standardima hrvatskog jezika, odnosno engleskog jezika ili drugog stranog jezika na kojemu se piše cijela disertacija ili njezin sažetak. Obvezna je lektura naslova na hrvatskom i naslova na stranom jeziku koju trebaju obaviti profesionalni lektori prije upućivanja prijedloga u proceduru! Povjerenstvo za ocjenu i obranu sinopsisa može u svom izvješću sugerirati preoblikovanje naslova ako je to potrebno. Naslov disertacije je definitivan kada pozitivno izvješće o ocjeni i obrani sinopsisa prihvati Senat.
   
 • Zahtjev za jezičnom i tehničkom uređenošću tekstova dokumenata koji se šalju u procedure odnosi se jednako i na izvješća povjerenstava.   

 

Napomene o provjeri izvornosti rada u sustavu Turnitin:
 

 • Provjera izvornosti rada u sustavu Turnitin je obvezna nakon obrane disertacije, a prije njene pohrane u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru (Dabar). Pohranom rada u „lokalni“ Dabar, on je vidljiv i u istoimenom nacionalnom repozitoriju. Prilikom ove provjere mentor potpisuje suglasnost za predaju rada u Digitalni repozitorij (DOK-09), a mentor ili nastavnik s doktorskog studija koji je provjerio rad u sustavu Turnitin (ako mentor/komentor nije zaposlenik Sveučilišta u Zadru), potpisuje podatke o provjeri. Ova je provjera izvornosti rada obvezna.
   
 • Rad je moguće i potrebno provjeravati u sustavu Turnitin više puta tijekom njegova nastajanja, u dijelovima ili u cjelini, a da nije trajno pohranjen u bazu sustava. Od mentora se očekuje da provjeri rad prije njegova upućivanja na ocjenu, jer on tada može provjeriti izvor i uzrok podudarnosti, procijeniti izvornost i po potrebi odmah vratiti rad na doradu, prije početka formalnih procedura ocjene i obrane! Time će se izbjeći da povjerenstvo dobije na ocjenu rad čija izvornost nije prethodno provjerena! Pritom je važno da se rad, kod ovih ranijih provjera,  ne pohrani u repozitorij kako bi se izbjeglo da se konačna inačica rada uspoređuje s već prethodno pohranjenom! Postupak je opisan u Uputama za korištenje sustava Turnitin koje se nalaze u Administrativnom repozitoriju Sveučilišta u Zadru, a izravnu pomoć možete zatražiti i od djelatnika Sveučilišne knjižnice (knjiznica@unizd.hr).

 

Upute o pisanju i opremi disertacije koje su namijenjene doktorskim studentima, posebice one o tehničkom oblikovanju i preliminarnim stranicama, nalaze se na mrežnim stranicama Ureda za poslijediplomske studije. http://www.unizd.hr/studij-i-studiranje/uredi-za-studije/ured-za-poslijediplomske-studije/doktorski-rad-upute-i-procedure

 

Na istoj se stranici objavljuju i upute za mentore i članove povjerenstava, kao i obrasci koje oni,  ili za to zaduženi nastavnici na doktorskim studijima, potpisuju. http://www.unizd.hr/studij-i-studiranje/uredi-za-studije/ured-za-poslijediplomske-studije/za-mentore-i-clanove-strucnih-povjerenstava