Studiji i studenti

PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Znanstveno polje: ARHEOLOGIJA

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
GLUŠČEVIĆ, SmiljanZadarske nekropole od 1. do 4. stoljeća. Organizacija groblja, pogrebni obredi, podrijetlo, kultura, status i standard pokojnika--2006.
MILOŠEVIĆ, AnteArheološki izvori za srednjovjekovnu povijest Cetine  2005.
KOLEGA, MarijaAntička kamena plastika u Liburniji od 1. do 4. st.  2004.
ILKIĆ, MatoCornacum - sotinski prostor i njegovo mjesto u organizaciji južnog dijela provincije Panonije  2004.
MARŠIĆ, DraženPortretne stele na obalnom području rimske provincije Dalmacije  2002.
GLAVIČIĆ, MiroslavGradski dužnosnici na natpisima obalnog područja rimske provincije Dalmacije  2002.
FADIĆ, IvoAntičko staklo u Liburniji  2002.
MATULIĆ, BrankoMozaici Rimske provincije Dalmacije i Istre (x regio Italiae)   2001.
KIRIGIN, BrankoFaros, parska naseobina  2000.
BUZOV, MarijaTopografija antičke Siscije na temelju arheološke baštine  2000.
MILETIĆ, ŽeljkoMitraizam u rimskoj provinciji dalmaciji  1997.
UGLEŠIĆ, AnteNazočnost istočnih Gota u jugoistočnoj Europi u svjetlu arheološke i povijesne izvorne građe  1997.
BUDJA, MihaelNeolitik in eneolitik Bele krajine-arheološka konceptualizacija, kulture prostora in časa  1993.
KUKOČ, SinevaPojava likovnog antropomorfizma u jadranskom bazenu u željezno doba  1990.
MEDINI, JulijanMaloazijske religije u rimskoj provinciji Dalmaciji  1981.
BASLER, ĐuroPaleolitske kulture u jadransko-mediteranskom području Jugoslavije  1981.
STIPČEVIĆ, AleksandarReligiozni simbolizam u Ilira  1977.
BELOŠEVIĆ, JankoProblemi geneze i razvoja starohrvatske materijalne kulture-s posebnim obzirom na rezultate istraživanja nekropola na području sjeverne Dalmacije  1977.
JELOVINA, DušanKronologija starohrvatskih groblja na teritoriju omeđenom rijekama Zrmanjom i Cetinom  1975.
FABIJANIĆ, TomislavProblem doseljenja Slavena/Hrvata na istočni Jadran i šire zaleđe u svjetlu arheoloških nalazaUglešić, prof.dr.sc. Ante 2009.
KATIĆ, MiroslavUrbanistički i kulturni profil antičke Isse--2010
GUSAR, mr. sc. Karla Kasnosrednjovjekovna i novovjekovna glazirana keramika sa šireg zadarskog područjaBelošević, dr.sc. Janko, prof.emeritus 2010.
BURIĆ, TončiTrogirski distrikt do 1537. u svjetlu arheoloških nalazaBelošević, dr.sc. Janko, prof.emeritus 2011.
BRAJČIĆ, Marija Arheološki parkovi i spomenici – doprinos očuvanju kulturne baštine (Stanje i perspektive)Cambi, akademik Nenad, red.prof. u miru 2011.
JADRIĆ-KUČAN, IvanaCarski kult u rimskoj provinciji DalmacijiMiletić, prof.dr.sc. Željko 2011.
BORZIĆ, Igor Keramički nalazi s arheološkog lokaliteta Burnum – AmfiteatarCambi, akademik Nenad, red.prof. u miru 2011.
VUJEVIĆ,Dario Musterijenska kultura na istočnoj obali JadranaMarijanović, prof.dr.sc. Brunislav 2011.
RADIĆ-ROSSI, IrenaProblematika prapovijesnih i antičkih arheoloških nalazišta u hrvatskom podmorju--2011.
GIUNIO, Kornelija Svećenici i svećeničke organizacije u rimskoj provinciji Dalmaciji --2012.
ŠTEFANAC, Berislav Radionički žigovi na staklenim recipijentima s područja antičke Liburnije Fadić, dr.sc. Ivo, muzejski i znan. savjetnik 2013.
MILIŠA JAKŠIĆ, MionaIstraživanje, konzervacija, restauracija i prezentacija kamenih arheoloških artefakata iz crkve sv. Petra u DubrovnikuUglešić, prof.dr.sc. Ante 2013.
JURIĆ, Radomir Starohrvatski nakit u Dalmatinskoj Hrvatskoj i Istri od 7. do 11. st. Belošević, dr. sc. Janko, prof. emeritus  2014.
VYROUBAL, Vlasta Antropološka analiza zdravlja i kvalitete života starohrvatskih populacija u kontekstu socijalnog statusa Šlaus, prof. dr. sc. Mario   2014.
ČELHAR, Martina Naselja južne Liburnije u željezno dobaKukoč, prof.dr.sc. Sineva  2014.
BEDIĆ, Željka Antropološka analiza osteološke građe bjelobrdskih populacija u međurječju Save, Dunava i DraveŠlaus, prof. dr. sc. Mario  2014.
ANTERIĆ, Ivana Antropološka analiza srednjovjekovnih groblja u srednjoj DalmacijiŠlaus, prof. dr. sc. Mario   2014.
BULIĆ, Davor Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti Matijašić, prof.dr.sc. Robert  2015.
GLAVAŠ, Ivo Vojno značenje cesta u rimskoj provinciji Dalmaciji za principataMiletić, izv. prof. dr. sc. Željko  2015.
DUBOLNIĆ GLAVAN, Martina Civitas Aenona, primjer romanizacije liburnske općine Glavičić, prof. dr. sc. Miroslav  2015.
MATIJEVIĆ, Ivan Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba principata Kurilić, prof.dr.sc. Anamarija  2015.
GLAVAŠ, Vedrana Romanizacija autohtonih civitates na prostoru sjevernog i srednjeg VelebitaGlavičić, prof. dr. sc. MiroslavNovaković, prof. dr. sc. Predrag / Olujić, izv. prof. dr. sc. Boris 2015.
ŠUĆUR, Jure Ukapanje u prapovijesnim tumulima od kasne antike do novog vijeka na prostoru između Zrmanje i Neretve Uglešić, prof. dr. sc. Ante  2015.
BEKAVAC, Silvia Rimska religija i kultovi u društvenoj strukturi pretkršćanske Salone Miletić, izv. prof. dr. sc. Željko   2015.
TOPIĆ, Nikolina Srednjovjekovno i novovjekovno staklo (12.-19. st.) s arheoloških istraživanja na dubrovačkom području Uglešić, prof. dr. sc. Ante 2015.
JOVIĆ GAZIĆ, VedranaRazvoj urbanizma na prostoru rimske provincije Dalmacije na prijelazu iz antike u srednji vijekCambi, akademik dr. sc. Nenad, prof. emeritus 2015.
JORDAN KNEŽEVIĆ, Ana Arheološka slika ranokršćanskih crkava s kontinuitetom u predromanici na zadarskom područjuUglešić, prof. dr. sc. Ante Cambi, akademik Nenad, prof. emeritus 2016.
KONESTRA, Ana Italska terra sigillata i keramika tankih stijenki na području sjeverne Liburnije: tipologija, kronologija i distribucija Lipovac Vrkljan, dr. sc. Goranka, znan. sur. Ilkić, doc. dr. sc. Mato 2016.
MARINKOVIĆ, Vinka Dekoracija Dioklecijanove palače u SplituMaršić, prof.dr.sc. Dražen  2016.
PERIŠA, Darko Arheološka svjedočanstva o rimsko-delmatskim ratovima Cambi, akademik dr. sc. Nenad, prof. emeritus  2015.
SEKSO, Ruža Fortifikacije rimskih gradova na obalnom području provincije DalmacijeMaršić, prof. dr. sc. Dražen  2017.
HORVAT, Kristina Ambijentalne osnove razvoja neolitičkih zajednica istočnog Jadrana - primjer benkovačkog područja Marijanović, prof. dr. sc. Brunislav  2017.
ČULJAK, Nina Kasnosrednjovjekovni gradovi i utvrde na prostoru današnje Hercegovine u svjetlu arheološko-topografskih istraživanjaUglešić, prof. dr. sc. Ante 2017.
CRNKOVIĆ, Mirna Keramika tankih stijenki s područja rimske MurseGlavičić, prof. dr. sc. Miroslav  2017.
KARKOVIĆ TAKALIĆ, Palma Razvoj misterijskih kultova u rimskoj provinciji Dalmaciji Miletić, prof. dr. sc. Željko Fontana, doc.dr.sc. Federica2018.
KONCANI UHAČ, Ida Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki kontekstMatijašić, prof. dr. sc. Robert  2018.
PEŠIĆ, Mladen Afrički import iz hrvatskog podmorja od I. do V. stoljećaIlkić, doc. dr. sc. Mato  2019.
CESARIK, Nikola Rimska vojska u provinciji Dalmaciji od Augustova do Hadrijanova principataGlavičić, prof. dr. sc. Miroslav  2020.
JURJEVIĆ, Marina Topografija rimske ruralne arhitekture na području južne Liburnije Matijašić, prof.dr.sc. Robert  2020.
BATUR, Katarina Production, trade and maritime transport of colouring materials based on Early Modern Gnalić Shipwreck finds Radić-Rossi, izv. prof. dr. sc. Irena Bonneau, izv. prof. dr. sc. Adelphine2021.
ADAMIĆ HADŽIĆ, Anita Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu s područja Hrvatske od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijekaŠlaus, prof. dr. sc. Mario  2021.
TOMAS, Tino Gradine na prostoru Imotsko-bekijskog polja Kukoč, dr. sc. Sineva, red. prof. u miru  2021.
RAŠIĆ, Mirko Rimsko nalazište na Gračinama kod Ljubuškog: istraživanja 1977. - 1980. Borzić, izv. prof. dr. sc. IgorTončinić, izv. prof. dr. sc. Domagoj 2022.

Znanstveno polje: ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
TURČINOV, Karmen Patrijarhalni odnosi moći i njihova subverzija u kulturi Murtera i Kornata od polovine XIX. do polovine XX. stoljeća Supek, dr. sc. Olga, doc. u miru   2015.
IVEKOVIĆ-MARTINIS, Anja Interkulturni dijalog u svakodnevnom životu Pule 1867. - 1914. Sujoldžić, prof. dr. sc. AnitaBožić-Vrbančić, izv. prof. dr. sc. Senka 2017.
KOCKOVIĆ ZABORSKI, TanjaTransformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seoskim gospodarstvima Rittig-Beljak, dr. sc. Nives, znanstveni savjetnik u miruBelaj, dr. sc. Melanija, znanstveni suradnik 2018.
ŠTOKOV, Ivana Primjena novog teorijsko-metodološkog pristupa u etnokartografskim istraživanjima Brozović Rončević, prof. dr. sc. Dunja  2020.
KUPSJAK, Jelena Kulturno-antropološka analiza politika mentalnog zdravlja u HrvatskojJambrešić Kirin, dr. sc. Renata, znanstvena savjetnicaBožić-Vrbančić, prof. dr. sc. Senka 2020.
MIHALJINEC, IvanaMusic as healing in the Anatolian Seljuk Times Eser, prof. dr. sc. ErdalBulić, doc. dr. sc. Nada2021.
LUKIĆ, Atila Viktimizacija: kulturno-antropološka analiza subjekta invaliditeta u HrvatskojBožić-Vrbančić, prof. dr. sc. Senka Halilovich, prof. dr. sc. Hariz 2022.

Znanstveno polje: FILOLOGIJA

Autor/icaNaslov disertacijaMentorKomentorGodina obrane
VIGATO, IvicaJezik silbenskih dopreporodnih spomenika Sambunjak, prof.dr.sc. Slavomir 2008.
MIŠKULIN-ČUBRIĆ, DoloresKnjiževne i kazališne teme u riječkoj periodici na talijanskom jeziku od 1900. do 1919. godine Nižić, prof.dr.sc. Živko 2008.
FRLETA, TomislavNeotuđivost i implikacija osobe i licaĆosić, prof.dr.sc. Vjekoslav 2008.
PEHAR, MirjanaSlika zemalja njemačkoga govornog prostora u hrvatskim udžbenicima njemačkoga jezika 19. i 20. stoljeća Blažević, prof.dr.sc. Nevenka 2008.
GRUBIŠIĆ PULIŠELIĆ, EldiŽena i brak u dramama njemačkih kazališnih autora od 1870. do 1890. Pederin, prof.dr.sc. Ivan 2007.
SUŠAC, Vlado Konceptualna metafora u političkom govoru Škara, prof.dr.sc. Danica 2007.
KUVAČ-LEVAČIĆ, KornelijaMitski jezik u hrvatskoj fantastičnoj prozi Sambunjak, prof.dr.sc. Slavomir 2007.
ĆORALIĆ, ZrinkaModifikacije idioma u djelima Guntera Grassa i njihovi ekvivalenti u hrvatskim prijevodima Matulina, prof.dr.sc. Željka 2007.
KAPOVIĆ, MateRekonstrukcija baltoslavenskih osobnih zamjenica s posebnim osvrtom na naglasak Matasović, prof.dr.sc. Ranko 2007.
VIGATO, TeodoraStilske i poetske osobitosti hrvatskih vizija sv. Bernarda --2007.
VULETIĆ, NikolaDalmatska leksička geografija. TalasozoonimiKovačec, akademik August 2007.
RUBIĆ, NelaStara hrvatska književnost u BiH do 19. stoljeća--2007.
MARDEŠIĆ, IvoJonsonova teorija ljudske ćudi u njegovu dramskom oblikovanju kritike društva  1975.
MUŽINIĆ, ZdravkoKnjiževno stvaralaštvo Marka Uvodića Splićanina  1979.
PEDERIN, IvanNjemačka književnost u hrvatskom časopisu "Vijenac"  1979.
JURIŠIĆ, ŠimunSplitsko kazalište od godine 1893. do 1941.  1980.
MIMICA, IvanStjepan Grčić i Božo Domnjak  1983.
BJELANOVIĆ, ŽivkoAntroponimija Bukovice  1986.
LISAC, JosipDelnički govor i govor gornjih Tuni u svjetlosti goranskih kajkavskih govora  1986.
TOLJA, NikolaKnjiževno značenje dubrovačkog časopisa „Srđ“ (1902-1908)  1987.
MATIĆ, LjiljanaAlen Furnije: stvaralačka zebnja u kontekstu neuroze njegova vremena  1987.
MATULINA-JERAK, ŽeljkaGlagoli čuvstvovanja u njemačkom jeziku  1988.
MURN, AnteSocijalistička preobrazba sela kao literarna tema u poratnoj slovenskoj prozi  1989.
BAVČIĆ, UzeirKnjiževno djelo Ahmeda Muradbegovića  1989.
ZEČEVIĆ, VesnaFonološke neutralizacije u kajkavskim vokalima  1990.
NIŽIĆ, ŽivkoKolizione kulture u prozi Fulvija Tomizze  1991.
STOJAN, StanislavaIvan August Kaznačić književnik i kulturni djelatnik  1991.
SAMBUNJAK, SlavomirJezik hrvatskih glagoljskih prenja  1992.
SKRAČIĆ, VladimirToponimija vanjskog i srednjeg niza zadarskih otoka  1993.
ŠKARA, DanicaKonstrativna analiza poslovica u engleskom i hrvatskom jeziku  1994.
MUSA, ŠimunŽivot i književno djelo Ilije Jakovljevića  1994.
LAZNIBAT, VelimirGovor Dubrovnika u 17. i 18 stoljeću (na osnovu arhivskih spisa)  1996.
PERIČIĆ JAKOVLJEVIĆ, HelenaPosrednici engleske književnosti u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju 1914.-1940.  1997.
RADOS, ZvjezdanaProza Vladimira Nazora  1997.
PAVEŠKOVIĆ, AntunMavro Vetranović na tromeđi stilskih formacija  1998.
BLAŽEVIĆ, NevenkaSintagme s funkcionalnim glagolima u njemačkom jeziku hotelijerstva i turizma  1999.
BACALJA, RobertKnjiževni rad Arsena Wenzelidesa  2000.
LONČAR, MilenkoFilološka analiza Porfirogenetovih vijesti o Hrvatima  2002.
SAMBUNJAK, ZanetaHeretičko bogoslovlje u strukturi srednjovisokonjemačke književnosti i hrvatskih srednjovjekovnih apokrifa  2006.
STOJIĆ, AnetaHrvatsko-njemački jezični dodiri (sinkronijski i dijakronijski pristup)Turk, prof.dr.sc. Marija 2006.
BULJAC, Miljenko Vrlika kao zavičajna tema hrvatske književnosti Maštrović, prof.dr.sc. Tihomil 2006.
STANOJEVIĆ, Mateusz-Milan Dijakronijska varijacija u metaforičkim modelima: razrada metodologijeMaček, prof.dr.sc. Dora 2009.
VODANOVIĆ, Barbara Izražavanje rodbinskih veza kod asufiksalnih prezimena u francuskom jezikuSkračić, prof.dr.sc. Vladimir 2009.
DODIG, Zrinka Šćakavski poddijalekt zapadnoga dijalektaLisac, prof.dr.sc. Josip 2009.
Jurin, SuzanaTekstne vrste u korporativnom menadžmentuIvanetić, prof.dr.sc. Nada 2010.
ŠTRMELJ, LidijaUsporedba prijevoda Evanđelja po Ivanu s latinskog na staroengleski i srednjoengleski jezikMaček, prof.dr.sc. Dora 2010.
BRALIĆ, Snježana Talijanski leksik kao lingvističko-kulturološki poticaj u usvajanju jezikaČurković Kalebić, prof. dr.sc. Sanja 2010.
Nigoević, MagdalenaDiskursne oznake u hrvatskom i talijanskom jeziku (kontrastivna analiza) --2010.
MATAN, Ante Stilsko određenje Frontinova spisa De Aquaeductu Urbis RomaePerić, dr.sc. Olga, red.prof. u miru 2010.
JURIĆ, AnteJezična i onomastička obilježja toponimije zadarsko-šibenskog otočja i priobaljaSkračić, prof.dr.sc. Vladimir 2010.
PROTUĐER, IlijaHrvatski jezični savjetnici od početaka do danasPandžić, prof.dr.sc. Vlado 2010.
FABIJANIĆ, mr. sc. IvoAnglizmi u ruskoj i hrvatskoj ekonomskoj terminologijiFink Arsovski, prof.dr.sc. Željka 2009.
BULIĆ, mr. sc. Nada Smisaonoznačevno ishodište filozofskog svjetonazora Hermana Dalmatina--2010.
PAVIĆ PINTARIĆ, AnitaFrazeološki izrazi za 'malo'/'slabo' i 'puno'/'jako' u njemačkom i hrvatskom jezikuMatulina, prof.dr.sc. Željka 2010.
Škevin, IvanaEtimološka i leksikološka obradba posuđenica romanskoga podrijetla u govoru mjesta Betine na otoku MurteruFilipi, prof.dr.sc. Goran 2010.
JUSUP MAGAZIN, AndrijanaPier Alessandro Paravia i talijanska književna kritika prve polovice 19. stoljećaNižić, prof.dr.sc. Živko 2011.
MARKOVIĆ, IrenaUsporedba Pellisove istočno-jadranske građe za ALI sa suvremenim mletacizmima u zadarskom govoruFilipi, prof.dr.sc. Goran 2011.
BEZIĆ, Maja Odjeci talijanskog purizma na dalmatinskoj obali – jezik Vincenza (Vicka) DrageŠimunković, prof. dr.sc. Ljerka 2011.
LISTEŠ, SrećkoHrvatska revija (1951.-1990.) i hrvatska emigrantska književnostMusa, prof.dr.sc. Šimun 2011.
LEVAČIĆ, PatrickDalmacija u francuskim putopisima 1806.-1914.Vidan, dr.sc. Gabrijela, red.prof. u miru 2011.
LEVAČIĆ, TomislavMorfemika u suvremenom ruskom jezikuVidmarović, prof.dr.sc. Natalija 2011.
BENZON, IvanaUnutarjezični i izvanjezični pristp poredbenim frazemima njemačkog i hrvatskog jezikaMatulina, prof.dr.sc. Željka 2011.
UKIĆ KOŠTA, Vesna Representations of Catholicism in Twentieth Century Irish Women's Fiction (Prikazi katoličanstva u prozi irskih književnica 20. stoljeća)Sullivan, prof.dr.sc. Robert 2012.
ANČIĆ, Jadranka Poimanje vremena u engleskom i hrvatskom jezikuŠkara, prof.dr.sc. Danica 2012.
BALENOVIĆ, Katica Kategorija određenosti i neodređenosti u međujeziku hrvatskih osnovnoškolskih učenika engleskoga kao stranoga jezikaMedved Krajnović, prof.dr.sc. Marta 2012.
BORČIĆ, Nikolina Konceptualna metafora i semantička polja u tekstnoj vrsti politički intervju u odnosu na rodne osobitostiAnđel, doc.dr.sc. Maja 2012.
JAVORNIK ČUBRIĆ, Marijana Podučavanje engleskog jezika pravne struke u HrvatskojSočanac, prof.dr.sc. Lelija 2012.
LAGUMDŽIJA, Zineta Refleksivnost kao komunikativno-pragmatička kategorija u političkom izvješćivanju na primjeru njemačkih dnevnih novina Gojmerac, prof.dr.sc. Mirko 2012.
PIVAC, Antonela Recepcija i repeticija dekadentizma u talijanskom grotesknom teatru Nižić, prof.dr.sc. Živko 2012.
MUSA, Marija Položaj hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini u javnoj komunikaciji od 1945. do 2005. godineStančić, dr.sc. Ljiljana, izv.prof. u miru 2012.
SUČEVIĆ-MEĐERAL, Krešimir Semantička analiza sustava glagolskih prefiksa u mađarskom jeziku (Iz perspektive govornikâ hrvatskog jezika)Žagar Szentesi, doc.dr.sc. Orsolya 2013.
SORIĆ, Diana Obiteljska korespondencija Antuna Vrančića: kritičko izdanje rukopisa i jezičnostilske osobitosti Lončar, prof.dr.sc. MilenkoStepanić, doc.dr.sc. Gorana2013.
KABALIN BORENIĆ, Višnja Motivacija i učenje engleskoga u studiju nefilološke struke Mihaljević-Djigunović, prof.dr.sc. JelenaŠkara, prof.dr.sc. Danica2013.
HAJDAREVIĆ, SabiraUmijeće varijacije u Aristenetovim Ljubavnim pismimaLončar, prof. dr. sc. Milenko 2013.
LIOVIĆ, ZvonkoHomerova interpretacija osobnih imenaLončar, prof. dr. sc. Milenko 2013.
BOSNAR-VALKOVIĆ, Brigita Anglizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i turizmaBlažević, izv. prof. dr. sc. NevenkaGjuran-Cioha, doc. dr. sc. Anamarija2013.
GRČIĆ-SIMEUNOVIĆ, Larisa Metodologija terminološkog opisa u službi stručnog prevođenja - Stabilnost i varijabilnost kao dva temeljna fenomena u nazivoslovljuFrleta, doc. dr. sc. Tomislav Pecman, doc. dr. sc. Mojca2014.
BARANČIĆ, Maximiljana Leksik arbanaškoga govora u Zadru kao odraz jezičnih dodira Kovačec, akademik dr. sc. AugustVuletić, doc. dr. sc. Nikola2014.
BRALIĆ, Ankica Srednjovjekovni latinski u dalmatoromanskom ozračju: nominalna fleksija u zadarskim ispravama X. i XI. stoljećaVuletić, izv. prof.dr.sc. Nikola 2014.
ĆUTO, Eugenija Язык и графика студенческих граффити Božić, izv. prof. dr.sc. Rafaela   2014.
POROPAT JELETIĆ, Nada Teorija i praksa dvojezičnosti u IstriBlagoni, doc.dr.sc. Robert  2014.
LIGORIO, Orsat Problem leksičke stratifikacije u adrijatisticiVuletić, doc.dr.sc. Nikola  2014.
KAPOVIĆ, Marko Análisis sociolingüístico de la variable (s) en el habla de Ciudad Real Vuletić, izv. prof.dr.sc. Nikola  2014.
FABIJANIĆ, Marijana Romanizmi u suvremenoj čakavskoj poeziji na govorima o. UgljanaFilipi, akademik prof. dr.sc. Goran   2014.
JELEČ, Marijana Die Darstellung der Familie in der österreichischen Prosa der Gegenwart Lovrić, izv. prof.dr.sc. Goran   2014.
ŠUŠIĆ, Mirela Ženski likovi u kurlanskoj trilogiji Mirka Božića: znanstvena i školska interpretacija Musa, prof.dr.sc. Šimun  2015.
PANDŽIĆ, Maja Feminizam u suvremenom američkom i ruskom detektivskom romanu Matek Šmit, izv. prof.dr.sc. Zdenka Lukić, doc.dr.sc. Marko 2015.
RABADAN-ZEKIĆ, Ivana Elementi karnevalizacije u romanima Miroslava Krleže Rados, izv. prof.dr.sc. Zvjezdana  2015.
TOPČIĆ, Ante Apokrifi Tkonskoga zbornika u strukturi svjetonazora hrvatskih glagoljaša Sambunjak, prof. dr. sc. Slavomir  2016.
VRANČIĆ, Frano Likovi grčko-rimske mitologije u francuskom pjesništvu 19. stoljeća Šinko-Depierris, dr.sc. Đurđa, izv. prof. u miru  2016.
GUNJEVIĆ KOSANOVIĆ, Nikolina Talijanski pisci zadarskih korijena u egzilu nakon Drugog svjetskog rata Balić-Nižić, izv. prof. dr. sc. Nedjeljka  2016.
LEBEDINA, Marija Katolicizam u francuskoj i hrvatskoj književnosti prve polovice XX. stoljeća Šinko-Depierris, dr.sc. Đurđa, izv. prof. u miru 2017.
BARIČEVIĆ, Sanja Sintaktički i semantički opis prostornih adverbijala u hrvatskome standardnom jezikuMamić, dr. sc. Mile, red. prof. u miruFrleta, doc. dr. sc. Tomislav 2017.
PANDŽIĆ, Mila Hercegovina u književnom djelu Antuna Branka ŠimićaMusa, dr. sc. Šimun, red. prof. u miru  2017.
PETEŠIĆ ŠUŠAK, Ivana Srednjovjekovni dugootočki Priručnik za svećenikeSambunjak, prof. dr. sc. Slavomir  2017.
CAR, Amanda Društveni ideologemi u hrvatskoj distopijskoj prozi Kuvač-Levačić, izv. dr. sc. Kornelija 2017.
JANJIĆ, Marijana Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of IndiaMatišić, dr.sc. Zdravka, red.prof. u miru  2018.
JANJIĆ, Marijana Interferrence of Hindi and English in the political discourse of Parliament of IndiaMatišić, dr.sc. Zdravka, red.prof. u miru  2018.
MANAVSKI, Venesa Dialogus de laudibus Herculis Marka Marulića: odnos teologije i književnosti Šimić, doc. dr. sc. Krešimir Sambunjak, prof. dr. sc. Slavomir 2018.
PAŠA, Sanja Epsko i lirsko-epsko pjesništvo talijanskog jezičnog izričaja u Dalmaciji u 19. stoljeću Nižić, prof. dr. sc. Živko  2018.
SOLJAČIĆ, Mario Književni prilozi u Katoličkoj dalmaciji (1870.-1898.) Rados, izv. prof. dr. sc. Zvjezdana  2018.
ČAVIĆ, Aldo Predodžba identiteta hvarske komune u književnosti XVI. stoljeća Maroević, akademik Tonko, znanstveni savjetnik emeritusMrdeža Antonina, prof. dr. sc. Divna 2018.
LAZARIĆ, Lorena Erudizione e creatività di Bruno Maier Todorović, doc. dr. sc. SuzanaSambunjak, izv. prof. dr. sc. Zaneta2018.
GARCIA FUSTER, Artur Memoria, oralitat i ironia a la narrativa de Jesus MoncadaMurgades, prof. dr. sc. Josep Lončar, doc. dr. sc. Ivana 2018.
ANIČIĆ, Luka Kvarnerski glagoljski spomenici kao historijsko vreloSambunjak, dr. sc. Slavomir, red. prof. u miru  2018.
ZOVKO, Ivana Multimodalne diskurzivne strategije na primjeru videoblogova na španjolskom jezikuBertoša, izv. prof. dr. sc. MislavaSušac, doc. dr. sc. Vlado 2018.
VALERO FERNANDEZ, Maria de Pilar Desarrollo del conocimiento fraseologico en los estudiantes de ELE a traves de una herramienta lexicografica par niveles del MCERLončar, doc. dr. sc. Ivana 2019.
MATAIJA, Ivica Lička toponimijaBrozović Rončević, izv. prof. dr. sc. Dunja  2019.
PIVČEVIĆ, Maja Analiza i uporaba člana u francuskome i hrvatskome jeziku: psiholingvistički aspekt i primjena u nastaviBajrić, prof. dr. sc. SamirKresić Vukosav, izv. prof. dr. sc. Marijana 2019.
MARADIN, Maša Polisemija i sinonimija u financijskoj terminologiji hrvatskoga jezikaVodanović, doc. dr. sc. BarbaraSchmidt, doc. dr. sc. Goran 2019.
MUJANIĆ, Samra Fonologija i morfologija govora bihaćkoga područjaLisac, dr. sc. Josip, red. prof. u miruBlažeka, prof. dr. sc. Đuro 2019.
OŠTARIĆ, Antonio Ekologija jezične raznolikosti ZadraSujoldžić, dr. sc. Anita, red. prof. u miruŠimičić, izv. prof. dr. sc. Lucija2020.
MIKULACO, Irena Kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga pravnog nazivlja Vidmarović, prof. dr. sc. Natalija Mamić, dr. sc. Mile, red. prof. u miru2020.
POLANČEC, Jurica A Typology of Aspect-Actionality Interactions Matasović, akademik prof. dr. sc. RankoŠimičić, izv. prof. dr. sc. Lucija2020.
ESCHEBACH, Tea Putopisi francuskih putopiskinja 19. stoljeća po jugozapadnoj AzijiSambunjak, prof. dr. sc. Zaneta  2021.
LOZO, Ivana Tipografija i imenovanje u turističkom oglašavanjuSaulan, dr. sc. Dubravka, viša znanstvena suradnicaVodanović, doc. dr. sc. Barbara2021.
PERIĆ, Marija Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u njemačkom i hrvatskom jeziku (na primjeru mrežnih komentara izborne kampanje) Pavić Pintarić, izv. prof. dr. sc. Anita  2021.
LAZIBAT, Tonći Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića Bacalja, prof. dr. sc. Robert  2022.
MAGAŠ, Ivan Novoštokavski ikavski govori Sjeverne Dalmacije (od Starigrada do Biograda)Lisac, dr. sc. Josip, prof. emeritus  2022.
MUSAP, Emilija Space and the Articulation of Monstrosity within Popular CultureLukić, izv. prof. dr. sc. Marko  2022.

Znanstveno polje: FILOZOFIJA

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
MATIĆ, SinišaPrimjena dijagrama u klasičnoj i nekim trovrijednosnim logikamaBrkić, doc. dr. sc. Slavko 2014.
HANŽEK, Ljudevit Intencionalnost, introspekcija i psihologija u Brentana i Zimmermanna Škarica, dr. sc. Dario, zn. savj.   2015.
MARŠIĆ, Luka Afekti kod Platona i Hegela. Filozofijska objašnjenja aspekta ovisnosti Zovko, prof. dr. sc. JureZoričić, izv. prof. dr. sc. Zoran 2017.
SALKIĆ, Nermin Umjetnost i afirmacija života u Nietzscheovoj filozofiji Zovko, prof. dr. sc. Jure  2020.
TOMIĆ, Alen Misliti u metaforama. Između konceptualne i apsolutne metaforePeriša, izv. prof. dr. sc. Ante  2022.
ŠIMIĆ, Andrej Procesualnost ljudskog i utopijska savršenost Vučetić, doc. dr. sc. Marko  2018.

Znanstveno polje: INTERDISCIPLINARNE HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
RAFFAI, Ana Marija Nenasilje u teologiji oslobođenja Dorothee Sölle Kašić, prof. dr. sc. Biljana Anić, dr. sc. Jadranka Rebeka, viša znan. sur.2016.
BUKAČ, Zlatko Analiza diskursa različitosti u američkoj popularnoj kulturi na primjeru stripova o superjunacima Lukić, doc. dr. sc. Marko  2018.
RUŽIĆ, Boris Pogled iza ekrana: percipiranje slike u medijskim tekstovima Vojković, prof. dr. sc. Saša  2018.
KRTALIĆ MUIESAN, Iva Media discourses of nation and cultural differences: a case study of Westdeutscher RundfunkBožić-Vrbančić, izv. prof. dr. sc. Senka  2019.
KATIĆ, Mirisa Uloga žena u kulturnom životu Zadra u 19. i u prva dva desetljeća 20. stoljećaBacalja, prof. dr. sc. Robert 2019.
JERKOVIĆ, Ivan Analiza spolnoga dimorfizma antičke i kasnoantičke populacije SaloneAnđelinović, prof. dr. sc. ŠimunKurilić, prof. dr. sc. Anamarija 2019.
BUBAŠ, Josipa Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti Kovač, izv. prof. dr. sc. LeonidaPetlevski, prof. dr. sc. Sibila2020.
KUDRA BEROŠ, Viktorija Narativi doma i domovine: hrvatski emigrantski tisak u ArgentiniBožić-Vrbančić, prof. dr. sc. Senka Prica, dr. sc. Ines, znanstvena savjetnica2021.
PETER-DRAGAN, Iva Kazališni klaun - performativnost komičnogVrbančić, prof. dr. sc. Mario Marjanić, doc. dr. sc. Suzana, znanstvena savjetnica2022.

Znanstveno polje: POVIJEST

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
BEGONJA, ZlatkoPolitičke prilike i sudski procesi u Zadru od 1944. do 1948.Strčić, akademik Petar 2007.
ZANINOVIĆ-RUMORA MarijaMjere za dužinu i površinu u dalmatinskim komunama od 15. do 19. stoljećaKozličić, prof.dr.sc. Mithad 2007.
PAVIĆ, MiloradIstočni Jadran u talijanskim tiskanim geografskim priručnicima 16.-18. st. Kozličić, prof.dr.sc. Mithad 2006.
BRALIĆ, AnteZadar u doba Prvoga svjetskog rata  2006.
KUŽIĆ, KrešimirPorijeklo srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika u Dalmatinskoj Zagori i značenje njihovih ornamenataJakšić, prof. dr. sc. NikolaDadić, akademik dr. sc. Žarko2006.
ORŠOLIĆ, TadoTeritorijalne snage u Dalmaciji od 1814. do 1868. godine  2005.
BILIĆ-DUJMUŠIĆ, SinišaOktavijanova kampanja protiv Delmata 34.-33. god. prije Krista  2005.
JURIĆ, IvanDonje Poneretavlje između dva svjetska rata (1918.-1941.)  2004.
DOKOZA, SerđoKorčula u XIV. stoljeću (društveni i gospodarski razvoj  2003.
ŠETIĆ, Nevio„Naša sloga“ (1870.-1915.) kao izvor za proučavanje povezanosti Istre s ostalim hrvatskim etničkim prostorom u tijeku nacionalne integracije  2003.
MICULIAN, AntonioProtestantski pokret u Istri u XVI. st. u svjetlu novih arhivističkih istraživanja  2001.
KURILIĆ, AnamarijaPučanstvo liburnije od 1. do 3. st. po Kristu: antroponimija, društvena struktura, etničke promjene, gospodarske uloge  2000.
BUBALO, PaškoSeljačka buna u Dalmaciji i Dubrovačkoj Republici u XVIII. stoljeću  1999.
SIVRIĆ, MarijanProces iseljavanja na dubrovačko područje od potresa godine 1667. do pada Republike 1808.  1999.
ČORALIĆ, LovorkaHrvati u Mlecima  1998.
GIRON, AntunZapadna Hrvatska (Istra, Kvarnersko primorje i Gorski Kotar) u II. svjetskom ratu   1998.
ŠKEGRO, AnteGospodarstvo rimske provincije Dalmacije u vrijeme principata  1998.
OREB, FrankoOtok Korčula u doba druge austrijske uprave  1998.
DIKLIĆ, MarijanPravaštvo u Dalmaciji do kraja Prvog svjetskog rata  1998.
VEGO, VladimirPovijest Hercegovine između I. i II. svjetskog rata  1997.
BALTA, IvanVirovitička županija s zbivanjima 1848.-1849. godine  1996.
GRGIĆ, MiljenkoGlazbena kultura u Splitskoj stolnoj crkvi od 1750. do 1940  1995.
GRANIĆ, MiroslavDominiem maris Adriatici Borba za gospodstvo nad Jadranom u srednjem vijeku do početka XV. stoljeća  1994.
MARKOVIĆ, LukaArapsko-islamski svijet u očima bizantskih i zapadnoeuropskih pisaca do sredine XIII. stoljeća  1992.
VEKARIĆ, NenadMigracije na poluotok Pelješac  1991.
ČEKIĆ, SmailRevolucionarni rad KPJ u jugoslavenskoj vojsci između dva rata  1990.
SMILJANIĆ, FranjoTeritorijalno administrativno uređenje Dalmatinske hrvatske od X. do XV. Stoljeća (s posebnim osvrtom na nastanak i razvoj županijskog ustroja)  1990.
KOLANOVIĆ, JosipŠibenik u XV. stoljeću  1990.
BRKOVIĆ, MilkoLatinske povelje i pisma bosansko-humskih vladara i velmoža od XII. do XV. stoljeća  1989.
VIDAKOVIĆ, JosipRazvoj i uloga novinstva na hrvatskom ili srpskom jeziku u Zadru u XIX. stoljeću  1988.
ŠKUNCA, MirjanaGlazbeni život Splita u prijelaznom desetljeću (1982-1918)  1987.
KURELAC, MiroslavMjesto i značenje Ivana Luciča- Luciusa u hrvatskoj i europskoj historiografiji  1987.
ČAČE, SlobodanLiburnija u razdoblju od 4. do 1. stoljeća prije nove ere  1986.
ŠITIN, TonćiSindikalni pokret u Dalmaciji 1929-1941. god s obzirom na politiku KPJ  1985.
VETZMAR, GojkoNarodnooslobodilački rat i organizacija moderne vlasti u Lici 1941-1945 god.  1985.
LAUŠIĆ, AntePostanak i razvitak Poljičke kneževine (do kraja XV. stoljeća)  1985.
ŠEKULARAC, BožidarValorizacija i upotreba dukljansko-zetskih srednjovjekovnih povelja kao izvorne građe za historiju crnogorskog naroda  1985.
GULIN, AnteSrednjovjekovna crkvena sfragistika u hrvatskoj  1985.
ANTIĆ, LjubomirNaše iseljeništvo u Južnoj Americi i stvaranje jugoslavenske države  1983.
OMAŠIĆ, VjekoslavPolitičke, društvene i gospodarske prilike na kaštelanskom području za vrijeme mletačke vlasti 1420.-1797.  1983.
SOBOLEVSKI, MihaelRadnički pokret u Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju 1919-1929.  1982.
PRIBILOVIĆ, KažimirRatna mornarica Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije (1918-1941.)  1981.
ŽURIĆ-SCOTTI, NevaFašistička okupacija Dalmacije 1941-1943.  1980.
KUCULOVSKA, GalenaMjesto i uloga sredstava za propagandu u sistemu bugarske okupacije u Makedoniji (1941-1944.)  1980.
PERIČIĆ, EduardSclavorum Regnum Grgura Barskog  1979.
UJDUROVIĆ, MiroslavBiokovsko-neretvansko područje u Narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji  1979.
KAMPUŠ, IvanPrivredni i društveni razvitak zagrebačkog Gradeca od 13. do konca 16. stoljeća  1979.
GANZA-ARAS, TerezaPolitika "novog kursa" u Dalmaciji  1978.
GRABOVAC, JulijeKulturno-politički odnosi u Dalmaciji u II polovini XIX stoljeća i njihov utjecaj na nacionalni preporod  1978.
STULLI, BernardAlbansko pitanje 1875-1882.  1978.
TRNAVA, MuhamedStanovništvo Kosova od XIV do XVI stoljeća  1977.
BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, DanicaPrivatni i društveni život u Splitu od konca XVII stoljeća do pada Mletačke republike  1977.
LUETIĆ, JosipDubrovačko pomorstvo od 1970. do propasti Republike  1976.
PERIČIĆ, ŠimeDalmacija uoči pada Mletačke republike  1975.
MILOŠEVIĆ, MilošBoka Kotorska za vrijeme mletačke vladavine 1420 - 1797  1974.
JURAN, KristijanOtok Murter u razdoblju mletačke uprave (1412.-1797.)Vrandečić, prof.dr.sc. Josip 2009.
PALIĆ, ViktorMatično i mješovito sudstvo u dubrovačkim naseobinama u Bosni u XV. stoljeću (sličnosti i razlike)Živković, prof.dr.sc. Pavo 2009.
ĐUKIĆ, ZlatkoPomorske djelatnosti u zakonicima staroga vijeka (Odnos zakonika starog vijeka s elementima plovidbenog prava i Rodskog pomorskog zakonika)Kozličić, prof.dr.sc. Mithad 2009.
BRATANIĆ, MateoHrvatski zbjegovi u Egipat 1943.-1946.Kozličić, prof.dr.sc. Mithad 2009.
ŠEŠELJ, LucijanaPromontorium Diomedis: svetište na rtu Ploča i jadranska pomorska trgovina u helenističkom razdobljuČače, prof.dr.sc. Slobodan 2010.
Šipić, Igor Srednjovjekovni mediteransko-jadranski plovidbeni putovi i topografija jadranskih svetištaKozličić, prof.dr.sc. MithadFaričić, prof.dr.sc. Josip2010.
Batović, AnteLiberalno-nacionalni pokret u Hrvatskoj od 1966. do 1972. i svijetJakovina, prof. dr.sc. Tvrtko 2010.
Lukšić, Mislav Elvis Mletačka vojnoobrambena i diplomatska politika na istočnom Jadranu koncem srednjega vijeka (1463.-1503.)Ančić, prof.dr.sc. Mladen 2010.
KOVAČIĆ, Joško Razvoj grada i luke Hvara kao vojnog i pomorskog središtaPiplović, dr.sc. Stanislav, znanstv. savj. u miru 2010.
UGLEŠIĆ, SandaObrazovanje pomoraca na hrvatskom dijelu Jadrana u svjetlu zakonske regulative 20. stoljećaKozličić, prof.dr.sc. Mithad 2011.
SOKOLIĆ, JulijanoPovijest brodogradnje otoka Lošinja od 1823. do 1915. godineKozličić, prof.dr.sc. Mithad 2011.
BENIĆ PENAVA, Marija Privreda južne Dalmacije u međuratnom razdoblju (1918.-1941.),Šitin, prof.dr.sc. Tonći 2011.
STEPANIĆ, Željko Povijest stvaranja hrvatskoga pomorskog nazivlja u 19. i 20. stoljećuKozličić, prof.dr.sc. Mithad 2011.
MARKOVIĆ, Savo Stanovništvo srednjovjekovnog BaraČoralić, dr.sc. Lovorka, znanstv. savjetnik 2011.
KNEŽIĆ, Dubravko Ninska komuna u 17. stoljeću - DruštvenI ustroj, političke, crkvene i gospodarske prilike) Granić, prof.dr.sc. Miroslav 2012.
ZOVKO, Tihomir Hrvatski narodni preporod na tlu Hercegovine (1840.-1914.) --2012.
JURČEVIĆ, IvanaRadosav Pavlović - veliki bosanski vojvodaŽivković, prof.dr.sc. Pavo 2012.
ČUČIĆ, VesnaPrve tiskare i dubrovačko društvo (1783.-1868.) Ćosić, prof.dr.sc. Stjepan 2012.
HALILI, LlukmanProsinački pokret studenata u Albaniji i promjene u Albaniji 1990.-1992.Jakovina, prof. dr.sc. Tvrtko 2013.
FRANOV-ŽIVKOVIĆ, GrozdanaDruštvena slika ugljanskih sela od 15. do 18. stoljeća prema podacima iz glagoljskih vrelaSmiljanić, prof.dr.sc. FranjoAnčić, prof.dr.sc. Mladen2013.
RAJČIĆ, TihomirSrbi u Dalmaciji od pravoslavnog tradicionalizma do nacionalnog radikalizmaValentić, dr. sc. Mirko, znanstvenik emeritus 2013.
PEKLIĆ, IvanDruštvena i politička djelatnost Franje MarkovićaKolar-Dimitrijević, dr. sc. Mira, red. prof. u miru 2013.
DEJANOVIĆ, Marija Društveni i ekonomski razvoj grada Nina i okolice u 20. stoljeću Bralić, izv. prof. dr. sc. Ante  2014.
RADIĆ, Danka Trogirska heraldika od XIII. do XX. stoljeća u jadranskom kontekstu Babić, prof. dr. sc. IvoKozličić, prof. dr. sc. Mithad 2015.
SERVENTI, Zrinka Nekropole rimske Liburnije: aspekti društvene i religijske povijesti Kurilić, prof.dr.sc. Anamarija  2015.
KOS-NALIS, Mirjana Hrvatska kupališta na Jadranu krajem 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća Bartulović, prof. dr. sc. Željko  2015.
MARKULIN, Nikola Mletačka vojna organizacija u Dalmaciji i Boki od Morejskog rata (1684.-1699.) do Požarevačkog mira 1718. Čoralić, dr. sc. Lovorka, znan. savj.Pavić, doc. dr. sc. Milorad 2015.
ŠKVORC, Đuro "Srpska vojska Krajine“ na okupiranom području Banovine 1992. - 1995. Nazor, izv. prof. dr.sc. Ante  2016.
GVERIĆ, Ante Crkva i politika kroz službu zadarskog nadbiskupa Vinka Pulišića (1910. - 1922.)Bralić, izv. prof. dr. sc. Ante   2016.
DELIĆ, Ante Djelovanje Ante Pavelića od 1945. do 1953. godine Begonja, doc. dr. sc. Zlatko 2016.
ĐINĐIĆ, Mirko Talijanski zastupnici u Dalmatinskom saboru: okvir za kolektivnu biografiju 1883.-1912.(1918.) Bralić, izv. prof. dr. sc. Ante   2016.
ŠADEK, Vladimir Središnja Podravina u vrijeme Drugoga svjetskog rata i poraća (1941.-1948.) Begonja, doc. dr. sc. Zlatko  2016.
KASALO, Branko Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987. Kozličić, prof.dr.sc. MithadBegonja, doc. dr. sc. Zlatko2017.
NEKIĆ, Antun Plemićki rod Tetenj od 13. do sredine 15. stoljeća Ančić, prof. dr. sc. Mladen 2017.
BOGDANOVIĆ, Tomislav Društveno-gospodarske prilike Križevaca za vrijeme Prvoga svjetskog rataKolar, prof. dr. sc. u miru, Mira  2017.
MILIVOJEVIĆ, Feđa Cezarov Ilirik Bilić-Dujmušić, doc. dr. sc. Siniša  2017.
HOFGRÄFF, Darija Hrvati u svjetlu politike prema iseljeništvu 1920. – 1939. godineKozličić, prof. dr. sc. Mithad  2018.
LASIĆ, Valentina Luke na Makarskom primorju 1918.-2000. g. Kozličić, prof. dr. sc. MithadLončarić, doc. dr. sc. Robert 2018.
PARONIĆ, Samanta Demografska slika Župe Barban u XIX. stoljeću kroz prizmu matičnih knjigaBertoša, prof. dr. sc. SlavenKozličić, prof. dr. sc. Mithad 2018.
IVIĆ, Anto Društvene i gospodarske prilike na Kupresu od 19. do polovice 20. stoljećaMutapčić, izv. prof. dr. sc. Edin Kozličić, prof. dr. sc. Mithad2019.
MIKULANDRA, Marijana Društvena i politička zbivanja u Šibeniku u razdoblju od 1944. do 1946. godineBegonja, doc. dr. sc. Zlatko  2019.
ČIPČIĆ, Marijan Društveno-političke prilike i gospodarstvo u Trogiru od 1918. do 1941. godineKozličić, prof. dr. sc. Mithad  2020.
ŠIMETIN ŠEGVIĆ, Filip Vlast, politika i kultura u Banskoj Hrvatskoj od 1883. do 1903.Bralić, izv. prof. dr. sc. Ante  2020.
BARIĆ, Jelena Turizam u Opatiji između dva svjetska rata Bratanić, doc. dr. sc. Mateo  2021.
BOŽIĆ, Tvrtko Otok Krk za vrijeme Prvog svjetskog rataBralić, izv. prof. dr. sc. Ante 2021.
DUJMIĆ, Daniel Pomorski Dubrovnik 1918.-1941.Benić Penava, izv. prof. dr. sc. Marija Kozličić, prof. dr. sc. Mithad2022.

Znanstveno polje: POVIJEST UMJETNOSTI

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
BRADANOVIĆ, MarijanArhitektura i urbanizam renesanse na otoku KrkuVežić, prof.dr.sc. Pavuša 2007.
TRAVIRKA, AntunLikovna kultura u Zadru tijekom Druge austrijske vlasti 1813.-1918.  2005.
VIZNER, NikolaHrvatsko-američki slikar Maksimilijan Vanka  2005.
LUPIS, VinicijeNoćnik Dubrovačke prvostolnice  2004.
MUNIĆ, VesnaSakralna arhitektura istočnoistarskih kvarnerskih komuna od XII. Do XVIII. St. Prilog spomeničkoj topografiji  2002.
SRHOJ,VinkoGrupa Biafra (1970.-1978.)  1999.
DAMJANIĆ-BREŠAN, BoženaKulturno-umjetničko nasljeđe Splita u nadbiskupskim vizitacijama od 1604. do1776.   1995.
PRIJATELJ-PAVIČIĆ, IvanaZapadna Marijanska ikonografija u slikarstvu Dalmacije od polovine XV. do XVIII. Stoljeća  1995.
VEŽIĆ, PavušaEpiskopalni kompleks u Zadru  1994.
HILJE, EmilGotičko slikarstvo u Zadru  1993.
PIPLOVIĆ, StanislavGraditeljstvo Trogira u 19. stoljeću  1993.
JAKŠIĆ, NikolaKiparsko-klesarske radionice u Dalmaciji od 9. do 12. stoljeća  1987.
VUJČIĆ, RajkoBokokotorska ihonopisna škola XVII-XIX vijeka  1983.
BORIĆ, Laris Renesansna skulptura i arhitektonska plastika u ZadruHilje, prof.dr.sc. Emil 2011.
PRANIČEVIĆ BOROVAC, Ita Zaštitnici pomoraca u Dalmaciji i odraz njihova kulta u likovnoj umjetnosti--2012.
QUIEN, EnesKipar Rudolf Valdec: život i djelo (1872.-1929.)Karaman, dr.sc. Antun, red.prof. u miru 2012.
ŠPANJOL-PANDELO, Brabara Umjetnička djelatnost drvorezbara iz porodice Moronzon Hilje, prof.dr.sc. Emil Vicelja-Matijašić, izv. prof.dr.sc. Marina 2014.
METZGER-ŠOBER, Branko Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci Briski Uzelac, dr. sc. Sonja, red. prof. u miru  2016.
LEBHAFT, Karla Umjetnost i ideologija u hrvatskoj neoavangardnoj/postavangardnoj praksi druge polovice 20. stoljeća Srhoj, izv. prof.dr.sc. Vinko  2016.
BOROVAC, Tonći Arheološki lokaliteti na otvorenom – problemi propadanja i zaštite Matulić, prof.dr.sc. Branko  2016.
POTOČNIK, Iva Sakralna umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljećuZelić, dr.sc. Danko, znan. savj. 2016.
BISTROVIĆ, Željko Kastavska slikarska škola - problemi geneze i stila Matejčić, dr. sc. Ivan, izv. prof. u miru  2017.
Zrnić, Vlado Slikarstvo i pokretne slike - metonimijska obilježja u strukturi i logici slikeBriski Uzelac, dr. sc. Sonja, red. prof. u miru Petković, doc. dr. sc. Rajko 2017.
STRUGAR, Martina Arhitekt Vjekoslav BastlPremerl, dr.sc. Tomislav, znan.savjetnik u miru  2017.
HORVATINČIĆ, Sanja Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj - prijedlog tipologijeKolešnik, dr. sc. Ljiljana, znan. savj.Srhoj, izv. prof. dr. sc. Vinko 2017.
CIKOVIĆ, Danijel Liturgijska oprema kaptolskih crkava otoka Krka u zapisniku pastoralne vizitacije biskupa Stefana Davida iz 1685. godine Kudiš, prof. dr. sc. Nina Hilje, prof. dr. sc. Emil 2018.
PASCUTTINI-JURAGA, Vesna Topografija srednjovjekovne kamene plastike na području sjeverozapadne HrvatskeBegović, dr. sc. Vlasta, znanstveni savjetnik Hilje, prof. dr. sc. Emil/Pelc, dr. sc. Milan, znanstveni savjetnik u miru 2018.
JURANOVIĆ TONEJC, Martina Institucionalni razvoj zaštite pokretne umjetničke baštine u Hrvatskoj od 1850. do 1990. godine Demori Staničić, doc. dr. sc. ZoraidaHilje, prof. dr. sc. Emil2018.
BELOŠEVIĆ, Nikolina Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupijeVicelja-Matijašić, prof. dr. sc. MarinaVežić, dr. sc. Pavuša, red. prof. u miru 2019.
TRAVČIĆ, Anita Antičke geme na tlu Hrvatske Kolega, doc. dr. sc. Marija  2020.
ŠITINA, Ana Slikarstvo 16. i 17. stoljeća u Šibenskoj biskupiji Borić, izv. prof. dr. sc. LarisKudiš, prof. dr. sc. Nina 2020.
OŠTRIĆ, Dolores Frankopanske utvrde na Kvarneru Vežić, dr. sc. Pavuša, red. prof. u miru  2020.
JERMAN, Mateja Liturgijski predmeti od plemenitih metala od 1400. do 1800. godine na području nekadašnje Pulske biskupijeTulić, izv. prof. dr. sc. DamirMišković, doc. dr. sc. Ana2020.
FERENČAK, Ivan Umjetnine iz zbirke Ante Topića Mimare u Strossmayerovoj galerijiDulibić, dr. sc. Ljerka, znanstvena savjetnicaMlikota, doc. dr. sc. Antonija 2021.
PRANJIĆ, Silvije Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenomVežić, dr. sc. Pavuša, red. prof. u miru 2021.
GETALDIĆ, Magdalena Zbirke sadrenih odljeva antičkih i srednjovjekovnih spomenika Gliptoteke HAZU u europskom kontekstu Jeličić Radonić, prof. dr. sc. JasnaKolega, dr. sc. Marija, izv. prof. u miru2021.
PEŠKAN, Ivana Urbanizam i arhitektura Varaždina u 15. i 16. stoljeću Pelc, dr. sc. Milan, znanstveni savjetnik Borić, izv. prof. dr. sc. Laris2021.
SEKELJ, Sanja Digitalna povijest umjetnosti i umjetničke mreže u Hrvatskoj 1990-ih i 2000-ihPrelog. dr. sc. Petar, viši znanstveni suradnikTonković, doc. dr. sc. Željka 2021.
LAKOŠELJAC, Đurđina Šibensko zlatarstvo 14. i 15. stoljeća Hilje, prof. dr. sc. Emil  2022.
GLUHAN, Antonija Zidne slike Antonia Zuccara u palači Bajamonti-Dešković u Splitu - istraživanje i zaštitaMatulić, prof. dr. sc. Branko Kraševac, dr. sc. Irena, znanstvena savjetnica / Mlikota, izv. prof. dr. sc. Antonija2022.
ALDUK, Ivan Srednjovjekovne fortifikacije u Dalmatinskoj zagoriBelamarić, dr. sc. Josip, znanstveni savjetnik  2022.

Znanstveno polje: ZNANOST O UMJETNOSTI

Autor/icaTemaMentorKomentorGodina odobrenja
ŽUPANOVIĆ, Mario Strategije prikazivanja i predstavljanja identiteta u latinskoameričkom filmu Vojković, prof. dr. sc. Saša   2015.
VALJALO KAPORELO, Jelica Glazbeni život Dubrovnika od 16. do 18. stoljeća Siriščević, prof. dr. sc. MirjanaMrdeža Antonina, prof. dr. sc. Divna 2017.
DUNAT, Silvana Konceptualna metafora FILM JE BIĆE u filmovima francuskog impresionizmaVojković, prof. dr. sc. SašaVrbančić, prof. dr. sc. Mario 2020.