Studiji i studenti

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Znanstveno polje: INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
ŠORĐAN, ZdravkoVerbalna komunikacija i duhovni svijet (spo)razumijevanjaPlenković, prof.dr.sc. Mario 2008.
VIDUČIĆ, VinkoInformacijsko-upravljački model putničkog brodarstva u funkciji održivog razvoja otoka VisaPašalić, prof.dr.sc. Želimir 2007.
TAFRA VLAHOVIĆ, MajdaModel odnosa s javnosti na primjeru Coca-Cola Beverages HrvatskaPlenković, prof.dr.sc. Mario 2007.
ROGULJIĆ, MilaMetodološko-metodički model obrazovanja na daljinuPlenković, prof.dr.sc. Mario 2006.
OBRADOVIĆ, ĐorđeEtičke dvojbe u mrežnim izdanjima dnevnih listovaMalović, prof.dr.sc. Stjepan 2009.
ČERINA, Josip Hrvatski tisak u promociji međunarodnih načela borbe protiv minaZgrabljić-Rotar, prof.dr.sc. Nada 2009.
RIBAROVIĆ, OdriModel interakcije javnih medija i turizma na primjeru Primorsko-goranske županijeNadrljanski, prof.dr.sc. Đorđe 2009.
KUČIŠ, VlastaPrevoditelj kao posrednik interkulturalne komunikacije. Teorijski i komunikološki aspektMikić, prof.dr.sc. Pavao 2010.
KRTALIĆ, MajaModeli upravljanja zaštitom pisane baštine u knjižnicamaHasenay, doc.dr.sc. Damir 2010.
RAJTIĆ ŽLOF, KsenijaUtjecaj izvora na vjerodostojnost medijskih objava na primjeru Croatia AirlinesaMalović, prof.dr.sc. Stjepan 2010.
BOSANČIĆ, BorisOznačavanje teksta starih knjiga na hrvatskom jeziku pomoću TEI standardaWiller, prof.dr.sc. Mirna 2011.
MIJIĆ, Veljko Komunikacijski aspekti gospodarskog razvoja post-konfliktnih područja EuropeSenečić, prof.dr.sc. JosipPrelog, prof.dr.sc. Nenad2011.
HADŽIĆ, Slobodan Utjecaj vizualnih formi na uočavanje novinskih medijskih sadržajaMalović, prof.dr.sc. StjepanKeresteš, prof.dr.sc. Gordana2011.
IVIĆ, Pavao Utjecaj novina na poduzetničke aktivnosti (na primjeru Zadarske županije)Malović, prof.dr.sc. Stjepan 2011.
BRUČIĆ, Zoran Komunikativni model učilišta za organizaciju kulturnih djelatnostiPlenković, prof.dr.sc. Mario 2012.
DRAGIJA IVANOVIĆ, Martina Vrednovanje utjecaja knjižnice na ruralnu otočnu zajednicuBadurina, doc.dr.sc. BorisAparac-Jelušić, prof.dr.sc. Tatjana2012.
PAPIĆ, Anita Modeli konvergencije e-usluga visokoškolskih knjižnica i sustava za upravljanje učenjem Stričević, izv. prof. dr. sc. IvankaBubaš, prof.dr.sc. Goran2012.
ŽEPINA, Dražen Službene mrežne stranice lokalnih samouprava kao relevantni izvor informacija za novinstvoPrelog, prof.dr.sc. Nenad 2013.
GRGIĆ, Slavo Načini komuniciranja u vremenu 1882.-1906. god. na primjeru korespondencije između župe Bosansko Grahovo i Banjalučke biskupije Bertoša, prof.dr.sc. Miroslav 2013.
GAVRANOVIĆ, DrahomiraModeliranje dijakronijskog aspekta značenja klasifikacijskih oznaka u sustavu Univerzalne decimalne klasifikacijeWiller, prof.dr.sc. MirnaŽumer, prof.dr.sc. Maja2013.
STANAREVIĆ KATAVIĆ, SnježanaInformacijske potrebe i obrasci informacijskog ponašanja oboljelih od rijetkih kroničnih bolesti u Republici HrvatskojFaletar Tanacković, doc.dr.sc. SanjicaVuletić Mavrinac, prof.dr.sc. Gorka2013.
PRISLAN FUJS, StelaStvaranje imidža Republike Hrvatske putem poštanskih marakaPrelog, prof. dr. sc. Nenad 2013.
VIDIŠ, Davor Informacijsko-komunikacijski model kao podloga za donošenje odluka u međunarodnim (vanjskopolitičkim) odnosima Nadrljanski, prof. dr. sc. Đorđe  2014.
BLAŽEVIĆ, LeonardoMogućnosti suvremenog hrvatskog nakladništva u promicanju knjigeGandolfo, izv. prof. dr. sc. AlessandroJelušić, prof. dr. sc. Srećko2014.
VUKIĆ, Tijana Novinarske vještine u hrvatskim visokoškolskim programima za obrazovanje novinaraJurišić, doc. dr. sc. Jelena Miliša, prof. dr. sc. Zlatko 2014.
ČULINA, Iva Stereotipi i imidž Hrvata u Austriji iz perspektive austrijske javnosti i tiska: uzroci nastanka i posljedice Skoko, izv. prof. dr. sc. Božo Jelinčić, izv. prof. dr. sc. Daniela Angelina 2014.
IVANIŠEVIĆ, Nansi Komuniciranje između dionika u kulturi, obrazovanju i turizmu: primjer turističke kultureVidaković, dr. sc. Josip, red. prof. u miruGjidara, dr. sc. Marc, prof. emeritus 2014.
SELTHOFER, Josipa Kulturološka obilježja vizualnog identiteta hrvatskog akademskog mrežnog prostoraBarišić, izv. prof. dr. sc. MarioPehar, doc. dr. sc. Franjo 2014.
FELDVARI, Kristina Okvir za izradu i dizajn tezaurusa za označivanjePetr Balog, prof.dr.sc. Kornelija Tanacković Faletar, doc.dr.sc. Goran 2014.
JAKOPEC, Tomislav Organizacija i upravljanje agregatorima elektroničkih knjiga u akademskom okruženju Velagić, izv. prof.dr.sc. Zoran Kermek, prof.dr.sc. Dragutin2014.
BARAĆ, Lana Definitions and research of authorship across various scholarly disciplines Pehar, doc. dr. sc. FranjoMarušić, prof. dr. sc. Ana2015.
DUIĆ, Mirko Filmske zbirke u hrvatskim narodnim knjižnicama Aparac-Jelušić, prof. dr. sc. Tatjana   2015.
TOPIĆ, Nada Uloga splitske knjižare Morpurgo u razvoju kulture čitanja u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stoljeća Lakuš, doc.dr.sc. Jelena  2015.
LACOVIĆ, Darko Informacijske potrebe i ponašanja katoličkih svećenika pri traženju i korištenju informacija za pastoralni radFaletar Tanacković, izv. prof. dr. sc. Sanjica Džinić, doc. dr. sc. Ivo 2015.
KOVAČEVIĆ, Jasna Utjecaj knjižničnih programa na posudbu knjiga i čitanje Tomašević, doc.dr.sc. Nives  2015.
GOLENKO, Dejana Model intrakurikularnog pristupa informacijskoj pismenosti na visokoškolskoj razini Vilar, izv. prof. dr. sc. Polona Stričević, izv. prof. dr. sc. Ivanka 2016.
DIMZOV, Snježana Uloga sveučilišne knjižnice u digitalnom okruženju s obzirom na informacijsko ponašanje studenata humanističkih znanosti Jelušić, prof.dr.sc. Srećko Stričević, prof.dr.sc. Ivanka 2016.
PEROŽIĆ, Predrag Modeliranje autoriziranih metapodataka u Općem okviru za opisivanje resursa Willer, prof. dr. sc. Mirna   2016.
JADREŠIN, Maja Visokoškolsko izdavaštvo: etički vidovi autorskog prava Ćirić, doc. dr. sc. Josip Jelušić, dr. sc. Srećko, red. prof. u miru 2016.
BURIĆ ĆENAN, Katica Dokumentalistički pristup i obrada informacija o glazbenom životu grada Zadra od 1860. do Prvog svjetskog rataAparac-Jelušić, dr. sc. Tatjana, red. prof. u miruStipčević, dr. sc. Ennio, znan. savj. 2016.
VUKADIN, Ana Model za bibliografsku organizaciju transmedijske građeWiller, prof. dr. sc. Mirna  2017.
LjEVAK, Petra Poslovne strategije nakladnika i korisnici digitalnih društvenih mrežaHorvat, prof. dr. sc. Jasna Tomašević, izv. prof. dr. sc. Nives 2017.
TINGLE, Jasna Katalozi zagrebačkih knjižara u predpreporodnom razdoblju kao izvor za povijest knjige i čitanja Velagić, izv. prof. dr. sc. Zoran  2017.
ŠTEFANAC, Tamara The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums Gilliland, prof. dr. sc. Anne Willer, prof. dr. sc. Mirna 2017.
LJEVAK LEBEDA, Ivana Nakladnički vidovi oblikovanja udžbenika Kovač, prof. dr. sc. MihaTomašević, doc. dr. sc. NIves 2017.
KRISTEK, Andrej Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću: tekstualna organizacija i oblici interakcije čitatelja s knjigom Velagić, prof. dr. sc. Zoran  2017.
JURIC, Mate Čitanje u tiskanom i digitalnom okruženju Jelušić, prof. dr. sc. Srećko Proroković, prof. dr. sc. Ana 2017.
BARBARIĆ, Danijel Konceptualni model informacijskog sustava lokalne samoupraveŠimundić, prof. dr. sc. SlavkoLozina, prof. dr. sc. Duško 2017.
KOLIĆ, Dubravka Institucije i gradivo za vrijeme druge austrijske uprave u Dalmaciji od 1814. do 1868.Bralić, izv. prof. dr. sc. AnteKolanović, dr. sc. Josip, znanstveni savjetnik u miru2018.
MIOČIĆ, Josip Modeliranje informacijskih sustava za potporu procesima vrednovanja u sportu Bosančić, doc. dr. sc. BorisZekanović-Korona, doc. dr. sc. Ljiljana2018.
RIZVANOVIĆ, Nenad Pristup oblikovanju nakladničkoga niza i njegova načelaJelušić, dr. sc. Srećko, red. prof. u miru  2019.
DESPOT, Ivana Integracija digitalne tehnologije i oblikovnih postupaka u nakladnički sadržajTomašević, izv. prof. dr. sc. NivesBarišić, izv. prof. dr. sc. Mario 2019.
PUTNIK, Marina Knjižnice i kulturna različitost: uloga narodnih knjižnica u promicanju interkulturnih vrijednosti u Republici HrvatskojBadurina, izv. prof. dr. sc. BorisČačić-Kumpes, prof. dr. sc. Jadranka2019.
MATIJACA, Danira Povezanost participativnog novinarstva i rezultata izbora splitskog gradonačelnika 2013. godineZgrabljić, prof. dr. sc. Nada  2019.
GRZUNOV, Jurica Model informacijskog sustava za podršku pametnim turističkim destinacijamaZekanović-Korona, izv. prof. dr. sc. Ljiljana Golub, izv. prof. dr. sc. Koraljka 2020.

Znanstveno polje: INTERDISCIPLINARNE DRUŠTVENE ZNANOSTI

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
KASTRATI, Ardian The Role of Civil Society in the Development of a Democratic System of Governance in Kosovo Filipović, doc. dr. sc. Vladimir  2018.
PROTRKA, Nikola Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru Popović, doc. dr. sc. Petar 2018.
RATKOVIĆ, Tamara Razvojne mogućnosti sporta kao sastavnice nacionalnoga gospodarstva u međunarodnom poslovnom okruženjuAndrijanić, dr. sc. Ivo, prof. emeritus  2019.
VOKIĆ, Lorena Porezna diplomacija i njena primjena kroz rad OECD-aPopović, doc. dr. sc. Petar  2019.
MARIĆ, Kristijan Modeli za podizanje izvozne konkurentnosti hrvatskoga gospodarstvaAndrijanić, dr. sc. Ivo, prof. emeritus  2019.
BABIĆ, Marko Economic diplomacy as an instrument of progress and promotion of the Republic of CroatiaŽužul, dr. sc. Miomir, viši znanstveni suradnik 2019.
GREGURIĆ-BAJZA, Ninoslav Strateški menadžment u uvjetima globalizacije poslovanjaPerkov, doc. dr. sc. Davor 2019.
KERETA, Josip Sustav ranog upozorenja na strateške rizike u međunarodnom poslovanju Andrijanić, dr. sc. Ivo, prof. emeritus 2020.
PLEĆAŠ, Mihael Modeli mjerljivosti uspješnosti rada hrvatske gospodarske diplomacije iz perspektive korisnikaPopović, doc. dr. sc. Petar  2020.

Znanstveno polje: SOCIOLOGIJA

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
DUVNJAK, NevenSociološki aspekti prehrane u urbanom kontekstu: od predmoderne prema postmoderni (na primjeru empirijskog istraživanja iz 2005.) Leburić, prof.dr.sc. Anči 2008.
KROLO, Krešimir Načini korištenja internetskih društvenih mreža kao pokazatelj društvenog kapitala mladih u HrvatskojŠtulhofer, prof.dr.sc. Aleksandar 2013.
MARCELIĆ, Sven Sveučilište i regionalni razvoj – primjer Sveučilišta u Zadru Čačić-Kumpes, prof.dr.sc. Jadranka 2013.
ZDRAVKOVIĆ, Željka Medijska dimenzija životnih stilova studenata/ica kao pokazatelj razvojnog potencijala regije Tomić-Koludrović, prof. dr. sc. Inga  2014.
PUZEK, Ivan Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini: višerazinska analiza na primjeru grada SplitaTomić-Koludrović, prof. dr. sc. IngaPenezić, prof. dr. sc. Zvjezdan 2017.
BAKIJA, Vinko Socioekonomska analiza modela održivosti razvoja turizma u lokalnim zajednicama: studija slučaja PakoštanaPavičić, prof. dr. sc. JuricaCocco, izv. prof. dr. sc. Emilio2017.
BRSTILO, Ivana Potrošnja i nove tehnologije među mladima u Hrvatskoj: analiza potrošačkih stilova i praksi studenata Sveučilišta u Zadru i ZagrebuNikodem, izv. prof. dr. sc. KrunoslavDoolan, izv. prof. dr. sc. Karin 2018.

Znanstveno polje: PSIHOLOGIJA

Autor/icaNaslov disertacijeMentorKomentorGodina obrane
GRGIN, TomislavProcjena varijeteta učeničkih znanja u osnovnim i srednjim školama  1978.