Studiji i studenti

Centar za studentski standard

Centar za studentski standard ustrojbena je jedinica u sastavu Sveučilišta u Zadru.
Osnovna djelatnost  Centra za studentski standard je organizacija prehrane, smještaja studenata te posredovanje pri zapošljavanju studenata.

Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Centar za studentski standard
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23 000 Zadar

 

Voditeljica Centra

Mr. sc. Ivanka Šubašić
e-mail: isubasic@unizd.hr
Tel.: 023 302 641


Voditeljica Studentskog doma

Alisa Perić, prof.
e-mail: alisaperic@unizd.hr
Tel.: 023 203 005


Voditelj hostelskog poslovanja

Toni Kršulović, dipl. oec.
e-mail: tkrsulov@unizd.hr
Tel.: 023 203 014


Voditelj Studentskog servisa

Jurica Kardum, mag. oec.
e-mail: jkardum@unizd.hr
Tel: 023 203 046
Fax: 023 231 566


Administratorice

Sandra Bratović
e-mail: sbratov@unizd.hr
Tel: 023 203 045

Huanita Milković
e-mail: hmilkovic@unizd.hr
Tel: 023 203 049