Predstavljanje knjige  ''Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim''

Predstavljanje knjige ''Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim''

Sveučilište u Zadru i Odjel za lingvistiku pozivaju vas da u sklopu Zadarske lingvističke sride prisustvujete predstavljanju knjige ''Modalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem Kroatischen und Englischen / Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim'' autorica Marijane Kresić i Mije Batinić.
Predstavljanje će se održati u srijedu, 12. studenog 2014., u 18.00 sati u Dvorani poslijediplomskih studija u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (ulica Mihovila Pavlinovića 1, II. kat).

Knjigu će predstaviti:

-doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić,recenzentica
-izv. prof. dr. sc. Marijana Kresić,autorica
-Mia Batinić, prof.,autorica.
Pročitaj više
Predstavljanje knjige ''Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim''
Konferencija povodom početka provedbe projekta ''Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače''

Konferencija povodom početka provedbe projekta ''Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače''

U ponedjeljak 3.studenog, u Kneževoj palači održana je konferencija povodom početka provedbe projekta '' Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače''. Koordinator projekta je Grad Zadar, a partneri su Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica grada Zadra, Agencija za razvoj Zadarske županije- ZADRAnova, te Sveučilište u Zadru. Na konferenciji su se predstavile sve projektne aktivnosti i potpisao partnerski sporazum.

Više informacija ovdje.
Pročitaj više
Konferencija povodom početka provedbe projekta ''Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače''
Predavanje u Austrijskoj knjižnici ''Dr. Alois Mock“

Predavanje u Austrijskoj knjižnici ''Dr. Alois Mock“

Ante Gverić, ravnatelj Državnoga arhiva u Zadru, održat će predavanje pod nazivom ''Državni arhiv u Zadru – spomenik pisane baštine'' u utorak, 4. studenoga 2014. godine u 18,00 sati u Austrijskoj knjižnici ''Dr. Alois Mock'' na Trgu kneza Višeslava 9.

Predavanje će predstaviti Državni arhiv u Zadru kao kulturnu instituciju koja skrbi za pisanu baštinu Zadra, zadarske okolice i čitave Dalmacije u rasponu od 1000 godina. U Zadru kao administrativnom središtu mletačke i austrijske Dalmacije pisana baština je nastajala radom različitih institucija i pojedinaca, a osim toga tijekom austrijske uprave sakupljano je gradivo s područja cijele Dalmacije. Stoga je zadarski arhiv prvorazredni izvor za svekoliko proučavanje prošlosti Dalmacije: od one političko-administrativne do obiteljskih prošlosti kroz genealoška istraživanja. Poseban naglasak bit će stavljen na gradivo iz razdoblja Druge austrijske uprave (1813.-1918.) kada je Zadar postao moderni europski grad.
Pročitaj više
Predavanje u Austrijskoj knjižnici ''Dr. Alois Mock“
Zbornik radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?''

Zbornik radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?''

U listopadu 2014.godine iz tiska je izašla ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest a što nije?'' zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 14. do 16. lipnja 2012. godine na Sveučilištu u Zadru povodom 10. obljetnice obnove Sveučilišta u Zadru. S obzirom na tako važnu obljetnicu, ali i važnost svakog Sveučilišta u društvu koja su u isto vrijeme pokretači, ali i refleksija društva u kojem se nalaze, odabrana je tema znanstvenog skupa, odnosno Zbornika radova o prostoru Južne Hrvatske odnosno Dalmacija u prostoru i vremenu. Prostor Južne Hrvatske u suvremenim socijalnim relacijama percipiran je kao Dalmacija. Takva percepcija u mnogome se temelji na izgrađenoj bogatoj kulturnoj baštini kao rezultatu kulturnih dodira i prožimanja na sjeveroistočnoj obali Jadrana. Time je Dalmacija višeslojno kulturno pročelje Hrvatske, koja kao primorska i pomorska zemlja upravo preko tog dijela svojeg teritorija ostvaruje višestruke društvene i gospodarske veze sa sredozemnim civilizacijskim krugom. Međutim, već sam podnaslov upućuje na određenu problematiku i složene procese oblikovanja dalmatinskog prostora i dalmatinske identifikacije na koje su utjecali različiti historijsko-geografski procesi, ali i suvremeni funkcionalni prostorni odnosi u kombinaciji s prirodno-geografskim posebnostima prostora. Stoga je namjera uredništva bila da tiskanjem Zbornika radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest a što nije?'' o tim složenim povijesnim i suvremenim određenicama progovore različite znanstvene discipline tj. različita polja i grane u okvirima prirodnih, društvenih, humanističkih i tehničkih znanosti.
Publikacija ''Zbornik radova Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?'' sastoji se od 33 rada i 1 prilog koji obuhvaćaju 42 autorska araka tj. 672 kartice.

Zbornik se može kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 250 kuna. Studenti i zaposlenici Sveučilišta u Zadru ostvaruju popust na kupnju.
Pročitaj više
Zbornik radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?''
Predavanje ''Riječju i slikom kroz Armeniju i Gruziju''

Predavanje ''Riječju i slikom kroz Armeniju i Gruziju''

Hrvatsko geografsko društvo - Zadar i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru priređuju predavanje Tomislava Krpana i Roberta Leljaka "Riječju i slikom kroz Armeniju i Gruziju". Predavanje će se održati u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Ul. dr. F. Tuđmana 24 i) u srijedu, 29.listopada 2014., s početkom u 19 sati.

Više o predavanju ovdje.

Plakat ovdje.
Pročitaj više
Predavanje ''Riječju i slikom kroz Armeniju i Gruziju''
Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji

Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji

Povodom 25. obljetnice pada Berlinskog zida u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru priredit će se 29. i 30.10.2014. međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij "Tranzicije:pad Berlinskog zida - raspad Istočnog bloka- poseban slučaj Hrvatska?" uz potporu "Konrad Adenauer" zaklade u Zagrebu.
U prekretnim godinama 1989./90. Gorbačova reformska politika glasnosti i perestrojke u Sovjetskom savezu prouzrokuje pad Željezne zavjese, raspad Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta, pad Berlinskog zida i ujedinjenje Njemačke, ukidanja socijalističkog sustava jednopartijske države i planskog gospodarstva. Premda se u zemljama istočno-središnje Europe uvodi reprezentativna parlamentarna demokracija i socijalno-liberalno tržišno gospodarstvo prema zapadnim uzorima i dalje u mnogim pogledima izostaje politička, pravna, gospodarstvena, društvena i kulturna modernizacija.
Cilj ovog interdisciplinarnog i međunarodnog skupa je uspoređivanje takozvane tranzicije u zemljama istočnosredišnje Europe s različitih nacionalnih i paneuropskih gledišta te iz različitih polja društvenih i humanističkih znanosti. Nameću se, između ostalog, sljedeća pitanja: što su povijesni, gospodarstveni, pravni, politički i kulturni uzroci i posljedice tranzicije, sličnosti i razlike između Mirne revolucije u DDR-u, Solidarnost u Poljskoj, Baršunaste revolucije u Čehoslovačkoj i Pjevajuće revolucije na Baltiku, povijesne i političke sličnosti i razlike pokreta protiv unitarističkih i totalitarnih tendencija socijalističkih i komunističkih diktatura u istočnosredišnjoj Europi u borbi za građanska prava, demokratizaciju države, društva i gospodarstva.

Program ovdje.
Pročitaj više
Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji
Međunarodni znanstveni skup Odjela za talijanistiku

Međunarodni znanstveni skup Odjela za talijanistiku

Odjel za talijanistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji sa Sveučilištem u Padovi, uz pokroviteljstvo Grada Zadra i potporu Zadarske županije i Grada Biograda na Moru, ove godine organizira deseti Međunarodni znanstveni skup "Književnost, umjetnost i kultura između dviju obala Jadrana/ Letteratura, arte, cultura tra le due sponde dell' Adriatico". Cilj skupa je prezentiranje, sučeljavanje i širenje najnovijih spoznaja iz područja jezikoslovlja, znanosti o književnosti, arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti i srodnih disciplina, koje se odnose na šire jadransko područje. Ovo okupljanje znanstvenika, nastalo kao plod uspješne suradnje u okviru sporazuma između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Padovi, tijekom godina postalo je tradicionalno i urodilo vrijednim doprinosima značajnim za pojedine discipline. Do sada je održano pet skupova u Padovi (2005., 2007., 2009., 2011. i 2013.) i četiri u Zadru i općinama Zadarske županije (2006. Zadar – Nin, 2008., 2010. Zadar – Lovinac; 2012. Zadar - Preko); objavljena su četiri zbornika radova, a četiri su u pripremi za tisak.

Ovogodišnji skup održat će se od 23. do 25. listopada 2014. u Zadru i Biogradu na Moru, a u povodu obilježavanja desete godišnjice uspostave znanstveno-nastavne suradnje sa Sveučilištem u Padovi posvećen je pokretačima inicijative prof. Giorgiu Ronconiju i prof. dr.sc. Živku Nižiću, tadašnjim pročelnicima Odjelâ za talijanistiku. Ovo je ujedno drugi skup s proširenim sudjelovanjem na kojemu će uz predstavnike Sveučilišta u Zadru i Università degli Studi di Padova, rezultate svojih znanstvenih istraživanja izložiti i brojni znanstvenici (ukupno 60) s drugih hrvatskih i inozemnih sveučilišta i institucija: Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Državni Arhiv u Zadru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Beogradu, Univerza na Primorskem Koper, University of Chicago (Neubauer Collegium).

Prvi dan skup se održava u Galeriji Pomorske škole u Zadru, drugi dan na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV. 2), a treći dan Gradskoj vijećnici u Biogradu na Moru (Trg kralja Tomislava 5).

Svečano otvorenje skupa je u četvrtak, 23. listopada 2014. u 17,00 sati u Galeriji Pomorske škole Zadar, Ulica Ante Kuzmanića.

Program ovdje.

Pozivnica ovdje.
Pročitaj više
Međunarodni znanstveni skup Odjela za talijanistiku
Potpisan sporazum o suradnji s Državnim Sveučilištem u Tetovu

Potpisan sporazum o suradnji s Državnim Sveučilištem u Tetovu

Rektor Državnog Sveučilišta u Tetovu, prof. dr. sc. Vullnet Ameti i rektor Sveučilišta u Zadru prof.dr.sc. Ante Uglešić, u srijedu 8.listopada 2014., potpisali su sporazum o suradnji.
DST je jedino državno sveučilište na albanskom jeziku u Makedoniji, u svom sastavu ima 11 fakulteta, 47 studijskih programa i 95 odjela na kojima studira više od 16000 studenata. Sporazum je potpisan s ciljem ostvarivanja zajedničkih aktivnosti kojima je zajednička suradnja na polju nastavnog,znanstvenog i stručnog rada.

Više informacija nalazi se ovdje.
Pročitaj više
Potpisan sporazum o suradnji s Državnim Sveučilištem u Tetovu
Znanstveni skup u čast Ljubi Stipišiću Delmati

Znanstveni skup u čast Ljubi Stipišiću Delmati

Zaklada Ljubo Stipišić Delmata, Sveučilište u Zadru, Umjetnička Akademija u Splitu, Festival dalmatinskih klapa u Omišu i Gradska knjižnica Zadar organiziraju u petak,10.listopada 2014., ''Znanstveni skup Ljubo Stipišić Delmata- Obrisi stvaralaštva i identiteta'' u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru. Nakon skupa bit će svečano otkrivanje spomen ploče u Sv. Filipu i Jakovu, potom misa zadušnica, a sve će završiti izložbom slika maestra Delmate i velikim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar na kojem će nastupiti Gradski zbor Brodosplit – Split, muška klapa Vokalisti Salone – Solin, ženska klapa Luka- Rijeka, muška klapa Kožino- Kožino i Pučki pivači iz Vrbanja - otok Hvar. U programu će sudjelovati glumica Gabriela Meštrović Maštruko,čakavski pjesnik Zvonimir Sutlović i Članice amaterske kazališne skupine Kuntrata - Sv. Filip i Jakov. Cijene ulaznica za izložbu i koncert, koje se mogu nabaviti na blagajni HNK Zadar, iznose 50 i 60 kuna. Sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je Zakladi Delmata.
Organizator Znanstvenog skupa, izložbe i koncerta je Zaklada Ljubo Stipišić Delmata koja je osnovana u čast maestra Ljube Stipišića Delmate (1938.-2011.), čuvara dalmatinske glazbene baštine, aranžera, skladatelja i dirigenta. Zaklada je počela s djelovanjem u listopadu 2012. u Zadru, na prvu obljetnicu maestrove smrti, sa svrhom proučavanja i popularizacije njegovog umjetničkog stvaralaštva, odnosno s ciljem očuvanja baštinskih vrijednosti Dalmacije te očuvanja i promocije hrvatske kulturne baštine na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Zaklada Delmata ima više zadataka: otkrivanje, proučavanje i digitalizaciju širokog Stipišićevog opusa, izdavanje monografije i snimanje dokumentarnog filma o životu i djelu Ljube Stipišića, organizacija koncerata u njegovu čast, osnivanje kolegija klapskog pjevanja na Sveučilištu u Splitu, te pružanje potpore jedinstvenom Festivalu dječjih klapa Hrvatske koji se već dugi niz godina održava u Zadru.
Veliki poticaj i potvrda vrijednosti je nedavno uvrštavanje klapskog pjevanja na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine.

Informacije o Znanstvenom skupu mogu se pratiti na mrežnim stranicama Zaklade Delmata: www.delmata.org


PROGRAM

"Znanstveni skup Ljubo Stipišić Delmata (1938.-2011.) - Obrisi stvaralaštva i identiteta"


9.00 - 14.15 otvaranje Znanstvenog skupa, izlaganja autora znanstvenih
radova - Svečana dvorana Sveučilišta u Zadru (ulaz slobodan)

17.00 - 17.30 svečano otkrivanje spomen-ploče Ljubo Stipišić Delmata u
Svetom Filipu i Jakovu

17.30 - 18.00 misa zadušnica za maestra Ljubu Stipišića Delmatu u župnoj
crkvi Svetoga Filipa i Jakova

19.30 - 20.00 izložba slika Ljube Stipišića Delmate, HNK Zadar (ulazni
hol)

20.00 - 21.30 koncert u čast Ljube Stipišića Delmate, HNK Zadar
Pročitaj više
Znanstveni skup u čast Ljubi Stipišiću Delmati
12345

Theme picker