Obrana doktorskog rada - Ivana MIHALJINEC

Obrana doktorskog rada - Ivana MIHALJINEC

U četvrtak 24. lipnja 2021. godine, s početkom u 11.00 sati, Ivana MIHALJINEC, prof., javno brani disertaciju pod naslovom Music as healing in the Anatolian Seljuk Times pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, prof. dr. sc. Erdal Eser i izv. prof. dr. sc. Suzana Marjanić, znanstvena savjetnica. Obrana će se održati na engleskom jeziku putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju se prijaviti na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr sa svoje adrese iz domene @gmail.com, @outlook.com ili @unizd.hr.

 

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Ivana MIHALJINEC
Obrana sinopsisa disertacije - Stjepan SUŠILOVIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Stjepan SUŠILOVIĆ

U četvrtak 24. lipnja 2021. godine, s početkom u 12.00 sati, Stjepan SUŠILOVIĆ javno brani temu disertacije pod naslovom Prostorni identiteti Slavonije, Baranje i Srijema pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Lena Mirošević, doc. dr. sc. Branimir Vukosav i prof. dr. sc. Borna Fürst-Bjeliš. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju se prijaviti na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr sa svoje adrese iz domene @gmail.com, @outlook.com ili @unizd.hr.

 

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Stjepan SUŠILOVIĆ
1345678910Last

Theme picker