Obrana doktorskog rada - Nikola PROTRKA

Obrana doktorskog rada - Nikola PROTRKA

U ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta (Kennedyjev trg 6b, Zagreb, dvorana 9A), s početkom u 12.00 sati, Nikola PROTRKA, univ. spec. inf., javno brani doktorski rad pod naslovom Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ksenija Butorac, doc. dr. sc. Petar Popović i doc. dr. sc. Franjo Pehar.
Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Nikola PROTRKA
Konačne rang liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2018./2019.

Konačne rang liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2018./2019.

Objavljeni su konačni rezultati Natječaja za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te subvencioniranje privatnog smještaja u akad. god. 2018./2019.
Nakon isteka roka za prigovor na objavljene Privremene rang liste te nakon što je Povjerenstvo za prigovore riješilo pristigle prigovore, utvrđuju se konačne rang liste.
Rezultati su dani po godinama studija.
Pročitaj više
Konačne rang liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2018./2019.
Prva Studentska ljetna škola Hrvatskog psihološkog društva – Sveučilište u Zadru, od 22. do 25. kolovoza 2018.

Prva Studentska ljetna škola Hrvatskog psihološkog društva – Sveučilište u Zadru, od 22. do 25. kolovoza 2018.

Studentska sekcija Hrvatskog psihološkog društva „Psihomnia“ zajedno s udrugom studenata psihologije „Kasper“ iz Zadra ove godine organizira prvu Studentsku ljetnu školu HPD-a. Svake godine studenti psihologije okupljat će se u određenom gradu kako bi zajedno istraživali pojave vezane uz unaprijed određenu krovnu temu i kako bi proširili svoje znanje o njoj. Studenti će zajedno razvijati istraživački duh i...

Pročitaj više
Prva Studentska ljetna škola Hrvatskog psihološkog društva – Sveučilište u Zadru, od 22. do 25. kolovoza 2018.
Privremene rang liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2018./2019.

Privremene rang liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2018./2019.

Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te subvencioniranje privatnog smještaja u akad. god. 2018./2019.
 
Rezultati su dani po godinama studija.

Rok za podnošenje prigovora na privremene rezultate traje od 14. kolovoza do 21. kolovoza 2018.

Prigovor se podnosi isključivo pisanim putem (upućuje redovnom poštom, preporučeno) na...

Pročitaj više
Privremene rang liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2018./2019.