Znanstveni skup "Europa? Kulturna povijest jedne ideje"

Znanstveni skup "Europa? Kulturna povijest jedne ideje"

Povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju Odjel za germanistiku Sveučilišta u Zadru u suradnji s Hegelovim društvom održat će međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup na temu Europa? Kulturna povijest jedne ideje od 1. do 5. rujna 2013. godine na Sveučilištu u Zadru. Svečano otvaranje skupa bit će u ponedjeljak 2. rujna 2013. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru s početkom u 9.00 sati. Program. Plakat.
Pročitaj više
Znanstveni skup "Europa? Kulturna povijest jedne ideje"
Javna obrana disertacije

Javna obrana disertacije

U petak 6. rujna 2013. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV., br. 2, II. kat), s početkom u 12 sati, mr. sc. Brigita BOSNAR-VALKOVIĆ javno brani disertaciju pod naslovom Anglizmi u njemačkom jeziku hotelijerstva i turizma pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anita Pavić Pintarić, prof. dr. sc. Nevenka Blažević i doc. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha.
Pročitaj više
Javna obrana disertacije
Javna obrana znanstvenog magistarskog rada

Javna obrana znanstvenog magistarskog rada

U utorak 3. rujna 2013. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11 sati, Niko ŠOLJAK, prof., javno brani znanstveni magistarski rad pod naslovom Komunikacijske strategije Odbora za regionalni razvoj EU pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Aleksandar Halmi, prof. dr. sc. Nenad Prelog i prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar.
Pročitaj više
Javna obrana znanstvenog magistarskog rada
Obrana sinopsisa disertacije

Obrana sinopsisa disertacije

U utorak 3. rujna 2013. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13 sati, Ljudevit HANŽEK, mag. educ. phil., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Intencionalnost, introspekcija i psihologija u Brentana i Zimmermanna pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Ivica Martinović, znan. savj., dr. sc. Dario Škarica, znan. savj., i doc. dr. sc. Josip Ćirić.
Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije
Objavljena knjiga "Geografija Hrvatske"

Objavljena knjiga "Geografija Hrvatske"

U srpnju 2013. godine iz tiska je izašla "Geografija Hrvatske" autora Damira Magaša, sveobuhvatna i suvremena sinteza geografskih spoznaja o hrvatskom prostoru. Poslije više od dvadeset godina samostalne hrvatske države ovo izdanje ujedno je značajna i iščekivana izdavačka novost. Zemljopisni prostor na kojem živi pojedini narod presudno određuje njegovu samobitnost, opstojnost i razvoj – poput jezika i povijesti. Stoga je od posebnog značenja i geografsko poznavanje prostora Republike Hrvatske pa je ova monografija, ujedno i prošireni sveučilišni udžbenik, izniman znanstveni doprinos.

Knjigu čini 9 poglavlja sustavno složenih u skladu s načelima suvremene svjetske regionalne geografije na 600 stranica, s oko 1000 grafičkih priloga. Autor iscrpno razmatra položaj, veličinu i obuhvat, prirodnogeografska (reljefna, klimatska, hidrogeografska, pedogeografska, biogeografska) i društvenogeografska (stanovništvo, gospodarstvo, međunarodni status) obilježja suvremenog prostora Hrvatske. Posebno kritički obrađuje njezin povijesno-geografski razvoj, upravno-teritorijalne mijene i koncepte regionalizacije sve do suvremenih složenih odnosa gravitacijske raščlambe. Ujedno, donosi i pregled razvoja hrvatske geografije uz navode opsežne literature uz svako poglavlje.

Ova knjiga je, i kao monografsko izdanje, i kao proširena sveučilišna udžbenička građa, poslije dugo vremena novi predložak geografskom razumijevanju i proučavanju hrvatskog prostora. Inovativnim stajalištima, konceptima i tumačenjima svojevrsna je prekretnica u suvremenom geografskom pristupu u Hrvatskoj. Ujedno je i poticaj novim hrvatskim naraštajima geografa na izradi modernih analitičkih i sintetskih djela o ovom izuzetnom dijelu Europe. Začetnik zadarske geografske škole prof. dr. sc. D. Magaš, utemeljitelj Odjela za geografiju i časopisa "Geoadria", te Centra za istraživanje krša i priobalja na Sveučilištu u Zadru, čiji je jedan od utemeljitelja i prvi rektor, ovom monografijom daje vrijedan i nezaobilazan doprinos kvalitetnijem poznavanju geografskog prostora suvremene Hrvatske od najstarijih vremena do danas.
Pročitaj više
Objavljena knjiga "Geografija Hrvatske"