Obrana sinopsisa disertacije - Ivana HANAČEK

Obrana sinopsisa disertacije - Ivana HANAČEK

U ponedjeljak 26. srpnja 2021. godine, s početkom u 13.00 sati, Ivana HANAČEK, dipl. pov. i dipl. pov. umj., javno brani temu disertacije pod naslovom Socijalno angažirana umjetnost u Hrvatskoj između 1929. i 1952. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, viša znanstvena suradnica, doc. dr. sc. Asta Vrečko i doc. dr. sc. Vladimir Unkovski Korica. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju se prijaviti na e-mail adresu tajnistvopds@unizd.hr sa svoje adrese iz domene @gmail.com, @outlook.com ili @unizd.hr.

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Ivana HANAČEK
123