Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja"

Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja"

Raspisan je Natječaj za upis 10 studenata na Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja" Sveučilišta u Zadru (Hrvatska) i Sveučilišta u Teramu (Italija) za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje sociologije u akad. god. 2015./2016.
Pročitaj više
Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja"
Objavljena knjiga „Senjski peljar iz početka 17. stoljeća“

Objavljena knjiga „Senjski peljar iz početka 17. stoljeća“

U studiji se analizira Senjski peljar nastao početkom 17. stoljeća. Objavljuju se i raščlanjuju inačice izvornih tekstova na hrvatskom i njemačkom jeziku. Riječ je o posve izvornom plovidbenom priručniku kojim je obuhvaćeno Velebitsko podgorje od Senja do Dračevca, tj. Novskog ždrila. Taj je peljar najvjerojatnije nastao za potrebe domaćih pomoraca, a kasnije je kodificiran za potrebe senjskoga krajiškog kapetana (kapetan primorskog dijela Vojne krajine). Slični tekstovi nastali prije Senjskog peljara, uključujući kartografsku građu, ni približno nemaju toliko luka i lučica koje se u tim tekstovima dulje ili kraće opisalo s isticanjem kvaliteta bitnih pomorcu. Kasniji peljari i kartografska građa 17. i 18. stoljeća tek su ponešto bolji od njih, ali i dalje ni približno ne donose ono obilje raznolikih pomorsko-geografskih podataka kao Senjski peljar.
Preokret se događa nakon sustavne hidrografske i geodetske izmjere Jadranskoga mora i hrvatskoga obalnog prostora tijekom prva dva desetljeća 19. stoljeća. Peljari i kartografsko gradivo nastali na temelju tih i kasnijih izmjera tijekom 19. i 20. stoljeća imaju daleko više podataka nego Senjski peljar, ali u njima nerijetko nije zabilježeno sve ono što se tada znalo, već se obavljala redukcija na najvažnije luke, lučice i druge za plovidbu važne geografske objekte vremena u kojem su nastali.
Iz raščlambe Senjskog peljara očevidno je da je to posve izvoran plovidbeno-gospodarski dokument koji je množinom zabilježenih raznolikih podataka takav da se nije mogao ugledati ni u jedan sličan povijesni dokument nastao prije njega. Čak štoviše, množinu informacija koje on pruža za relativno kratki dio hrvatske obale (Senj - Dračevac - Obrovac), imat će tek peljari nastali potkraj trećeg desetljeća 19. stoljeća i kasnije. U tom smislu ovaj prevažan povijesni izvor trebalo je potanko istražiti, svakako i stoga što je on najstariji izvor takve vrste nastao na hrvatskome jeziku, a zatim ni cijela dva desetljeća kasnije zabilježen je i na njemačkom jeziku. Autori se nadaju da će ovdje polučeni rezultati, možda, inicirati i druge istraživače da se pozabave Senjskim peljarom te pridonijeti uklanjanju dvojbenih rješenja mjestimično prisutnih u ovoj studiji.
Uz prijepise Senjskog peljara dana je i preslika izvornih rukopisa. Za usporedbu objavljuje se dio peljarske i kartografske građe u kojoj je prikazan akvatorij Velebitskog kanala od kraja 15. do početka druge polovice 20. stoljeća. Ona je bila jedan od temelja znanstvene raščlambe u ovom djelu.

Knjigu „Senjski peljar iz početka 17. stoljeća“ možete kupiti u Sveučilišnoj knjižari „Citadela“ po cijeni od 150,00 kuna. Studenti i zaposlenici Sveučilišta u Zadru ostvaruju popust na kupnju.
Pročitaj više
Objavljena knjiga „Senjski peljar iz početka 17. stoljeća“
Obrana doktorskog rada - Nikola MARKULIN

Obrana doktorskog rada - Nikola MARKULIN

U petak 24. srpnja 2015. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 10.00 sati, Nikola MARKULIN, prof., javno brani doktorski rad pod naslovom Mletačka vojna organizacija u Dalmaciji i Boki od Morejskog rata (1684.-1699.) do Požarevačkog mira 1718. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Mithad Kozličić, dr. sc. Lovorka Čoralić, znan. savj., i prof. dr. sc. Mladen Ančić.
Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Nikola MARKULIN
123