Obrana sinopsisa disertacije - Maja Bolanča FUMIĆ

Obrana sinopsisa disertacije - Maja Bolanča FUMIĆ

U ponedjeljak 7. lipnja 2021. godine, s početkom u 11.00 sati, MAJA BOLANČA FUMIĆ, prof., javno brani temu disertacije pod naslovom Diplomatsko pregovaranje u funkciji razvoja ideje i procesa pristupanja međunarodnim organizacijama pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ana Pejdo, izv. prof. dr. sc. Đana Luša i prof. dr. sc. Ivan Grdešić. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji Google Meet i moći će se pratiti preko poveznice: https://meet.google.com/rgd-nwhx-ohd

Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Maja Bolanča FUMIĆ
Obrana doktorskog rada - Natalija PARLOV

Obrana doktorskog rada - Natalija PARLOV

U ponedjeljak 7. lipnja 2021. godine u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta (Trg J. F. Kennedyja trg 6b, Zagreb, dvorana 9A), s početkom u 11.00 sati,  NATALIJA PARLOV, mag. rel. int. et dip., javno brani disertaciju pod naslovom Model upravljanja informacijskom sigurnošću u usklađivanju s europskom pravnom regulativom zaštite podataka pred stručnim povjerenstvom u sastavu:  dr. sc. Ivo Andrijanić, prof. emeritus, doc. dr. sc. Đuro Tunjić i doc. dr. sc. Tihomir Katulić.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Natalija PARLOV
12345