Obrana sinopsisa disertacije - Ivan PUZEK

Obrana sinopsisa disertacije - Ivan PUZEK

U utorak 2. lipnja 2015. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Ivan PUZEK, mag. soc., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Postmaterijalizam, percepcija okoliša i ekološki stavovi u urbanoj sredini: višerazinska analiza na primjeru grada Splita pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jadranka Čačić-Kumpes, prof. dr. sc. Inga Tomić-Koludrović i prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer.
Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Ivan PUZEK
123456