Obrana sinopsisa disertacije - Darija HOFGRÄFF

Obrana sinopsisa disertacije - Darija HOFGRÄFF

U petak 7. travnja 2017. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, Darija HOFGRÄFF, javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Hrvati u svjetlu iseljeničke politike 1923. - 1939. pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ante Bralić, prof. dr. sc. Mithad Kozličić i doc. dr. sc. Tado Oršolić, viši znan. sur.
Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Darija HOFGRÄFF
Studentski izbori

Studentski izbori

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zadru i za predstavnike Studentskog zbora u stručnim vijećima odjela i odsjeka Sveučilišta u Zadru
Pročitaj više
Studentski izbori
Obrana sinopsisa disertacije - Nikola PROTRKA

Obrana sinopsisa disertacije - Nikola PROTRKA

U petak 31. ožujka 2017. godine u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta (Kennedyjev trg 6b, Zagreb, predavaonica 3), s početkom u 15:00, Nikola PROTRKA, univ. spec. inf., student zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Međunarodni odnosi, javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Opseg i obrasci međunarodne suradnje i sigurnosti u kibernetičkom prostoru sa aspekta tijela za provođenje zakona u borbi protiv kibernetičkog kriminaliteta pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ksenija Butorac (predsjednica), doc. dr. sc. Petar Popović (mentor), i doc. dr. sc. Vladimir Filipović.
Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije - Nikola PROTRKA
123456