Kriteriji za raspodjelu sredstava Sveučilišta u Zadru iz Fonda za pomoć studentima slabijeg socioekonomskog statusa i raspis natječaja

Kriteriji za raspodjelu sredstava Sveučilišta u Zadru iz Fonda za pomoć studentima slabijeg socioekonomskog statusa i raspis natječaja

Pravila i kriterije za dodjeljivanje dvanaest stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2014./2015.

Natječaj za dodjeljivanje dvanaest stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2014./2015.

Prijava za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2014./2015.
Pročitaj više
Kriteriji za raspodjelu sredstava Sveučilišta u Zadru iz Fonda za pomoć studentima slabijeg socioekonomskog statusa i raspis natječaja
Obavijest studentima dvopredmetnih studija

Obavijest studentima dvopredmetnih studija

Redovni i izvanredni studenti dvopredmetnih preddiplomskih studija mogu preuzeti naljepnice u referadi od 3. studenoga 2014. do 24. studenoga 2014. u vremenu od 9.00 do 12.00h i od 13.00 do 14.30h.
Apsolventi nemaju naljepnice jer ne slušaju više nepoložene kolegije.
Redovni i izvanredni studenti diplomskih studija dobit će naljepnice u prosincu, a obavijest o točnom terminu dobivanja naljepnica objavit će se naknadno.
Pročitaj više
Obavijest studentima dvopredmetnih studija
Zbornik radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?''

Zbornik radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?''

U listopadu 2014.godine iz tiska je izašla ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest a što nije?'' zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog od 14. do 16. lipnja 2012. godine na Sveučilištu u Zadru povodom 10. obljetnice obnove Sveučilišta u Zadru. S obzirom na tako važnu obljetnicu, ali i važnost svakog Sveučilišta u društvu koja su u isto vrijeme pokretači, ali i refleksija društva u kojem se nalaze, odabrana je tema znanstvenog skupa, odnosno Zbornika radova o prostoru Južne Hrvatske odnosno Dalmacija u prostoru i vremenu. Prostor Južne Hrvatske u suvremenim socijalnim relacijama percipiran je kao Dalmacija. Takva percepcija u mnogome se temelji na izgrađenoj bogatoj kulturnoj baštini kao rezultatu kulturnih dodira i prožimanja na sjeveroistočnoj obali Jadrana. Time je Dalmacija višeslojno kulturno pročelje Hrvatske, koja kao primorska i pomorska zemlja upravo preko tog dijela svojeg teritorija ostvaruje višestruke društvene i gospodarske veze sa sredozemnim civilizacijskim krugom. Međutim, već sam podnaslov upućuje na određenu problematiku i složene procese oblikovanja dalmatinskog prostora i dalmatinske identifikacije na koje su utjecali različiti historijsko-geografski procesi, ali i suvremeni funkcionalni prostorni odnosi u kombinaciji s prirodno-geografskim posebnostima prostora. Stoga je namjera uredništva bila da tiskanjem Zbornika radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest a što nije?'' o tim složenim povijesnim i suvremenim određenicama progovore različite znanstvene discipline tj. različita polja i grane u okvirima prirodnih, društvenih, humanističkih i tehničkih znanosti.
Publikacija ''Zbornik radova Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?'' sastoji se od 33 rada i 1 prilog koji obuhvaćaju 42 autorska araka tj. 672 kartice.

Zbornik se može kupiti u Sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 250 kuna. Studenti i zaposlenici Sveučilišta u Zadru ostvaruju popust na kupnju.
Pročitaj više
Zbornik radova ''Dalmacija u prostoru i vremenu – Što Dalmacija jest, a što nije?''
Započeo međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji

Započeo međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji

Povodom 25. obljetnice pada Berlinskog zida u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, u organizaciji Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru, započeo je međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij "Tranzicije:pad Berlinskog zida - raspad Istočnog bloka- poseban slučaj Hrvatska?" koji će se održavati danas i sutra, a sve uz potporu "Konrad Adenauer" zaklade u Zagrebu.
Pozdravni govor svim prisutnima uputio je prorektor Sveučilišta u Zadru prof.dr.sc. Leonardo Marušić koji je izrazio zadovoljstvo što je zadarsko Sveučilište izabrano za mjesto održavanja ovakvog jednog značajnog skupa.
Srdačne pozdrave svim sudionicima uputio je Rudolf Dvorski, zamjenik župana Stipe Zrilića koji se osvrnuo na važnost kongresnog turizma. Grad Zadar gradi godinama svoj imidž na turističkom tržištu kao odmorišni grad ali se sve više pokušava definirati i kao kongresni. Ova grana turizma je iznimno bitan segment turističke industrije jer omogućuje produljenje turističke sezone i time se korigira predodžba o Hrvatskoj kao destinaciji isključivo za ljeto.
Nakon otvaranja i pozdravnih riječi svoje uvodno izlaganje održao je prof.dr.sc. Ivo Banac na temu: ''Nezavisna Republika Hrvatska: više od dva desetljeća neokončane revolucije, 1991-2014.''
Cilj ovog interdisciplinarnog i međunarodnog skupa je uspoređivanje takozvane tranzicije u zemljama istočnosredišnje Europe s različitih nacionalnih i paneuropskih gledišta te iz različitih polja društvenih i humanističkih znanosti.

Fotogalerija
Pročitaj više
Započeo međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji
Predavanje ''Riječju i slikom kroz Armeniju i Gruziju''

Predavanje ''Riječju i slikom kroz Armeniju i Gruziju''

Hrvatsko geografsko društvo - Zadar i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru priređuju predavanje Tomislava Krpana i Roberta Leljaka "Riječju i slikom kroz Armeniju i Gruziju". Predavanje će se održati u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Ul. dr. F. Tuđmana 24 i) u srijedu, 29.listopada 2014., s početkom u 19 sati.

Više o predavanju ovdje.

Plakat ovdje.
Pročitaj više
Predavanje ''Riječju i slikom kroz Armeniju i Gruziju''
Obrana sinopsisa disertacije

Obrana sinopsisa disertacije

U utorak 4. studenog 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.00 sati, mr. sc. Helena MILJEVIĆ PAVIĆ javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Pomorska prošlost Riječkog zaljeva u svjetlu književnih i slikovnih izvora 19. stoljeća pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mateo Bratanić, prof. dr. sc. Ivana Prijatelj-Pavičić i izv. prof. dr. sc. Ante Bralić.
Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije
Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji

Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji

Povodom 25. obljetnice pada Berlinskog zida u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru priredit će se 29. i 30.10.2014. međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij "Tranzicije:pad Berlinskog zida - raspad Istočnog bloka- poseban slučaj Hrvatska?" uz potporu "Konrad Adenauer" zaklade u Zagrebu.
U prekretnim godinama 1989./90. Gorbačova reformska politika glasnosti i perestrojke u Sovjetskom savezu prouzrokuje pad Željezne zavjese, raspad Sovjetskog saveza i Varšavskog pakta, pad Berlinskog zida i ujedinjenje Njemačke, ukidanja socijalističkog sustava jednopartijske države i planskog gospodarstva. Premda se u zemljama istočno-središnje Europe uvodi reprezentativna parlamentarna demokracija i socijalno-liberalno tržišno gospodarstvo prema zapadnim uzorima i dalje u mnogim pogledima izostaje politička, pravna, gospodarstvena, društvena i kulturna modernizacija.
Cilj ovog interdisciplinarnog i međunarodnog skupa je uspoređivanje takozvane tranzicije u zemljama istočnosredišnje Europe s različitih nacionalnih i paneuropskih gledišta te iz različitih polja društvenih i humanističkih znanosti. Nameću se, između ostalog, sljedeća pitanja: što su povijesni, gospodarstveni, pravni, politički i kulturni uzroci i posljedice tranzicije, sličnosti i razlike između Mirne revolucije u DDR-u, Solidarnost u Poljskoj, Baršunaste revolucije u Čehoslovačkoj i Pjevajuće revolucije na Baltiku, povijesne i političke sličnosti i razlike pokreta protiv unitarističkih i totalitarnih tendencija socijalističkih i komunističkih diktatura u istočnosredišnjoj Europi u borbi za građanska prava, demokratizaciju države, društva i gospodarstva.

Program ovdje.
Pročitaj više
Međunarodni i interdisciplinarni znanstveni simpozij o tranziciji
1234