Odjel za klasičnu filologiju

ODJEL ZA KLASIČNU FILOLOGIJU - syllabusi

GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST

akad. god. 2018./19.

Napomena: Predmeti su navedeni abecednim redoslijedom

Preddiplomski studij – zimski semestar

 

Preddiplomski studij – ljetni semestar

Grčka historijska gramatika I

 

Antička kazališna radionica IV - ne izvodi se

Grčka književnost: Homer

 

 

Grčka književnost: Homer (seminar)

 

 

Grčka književnost: Prosvjetiteljstvo

 

Grčki jezik II

Grčka književnost: Prosvjetiteljstvo (seminar)

 

Grčki jezik IV

Grčka lektira I

 

Grčka historijska gramatika II

Grčke jezične vježbe I

 

Grčka književnost: Četvrto stoljeće

Grčke jezične vježbe III - NOVO

 

Grčka književnost: Klasika

Grčki jezik I

 

Grčka lektira II

Grčki jezik III

 

Grčke jezične vježbe II

Historijska fonetika klasičnih jezika I

 

Grčke jezične vježbe IV

Klasična mitologija

 

Grčka književnost: Četvrto stoljeće (seminar)

Latinska historijska gramatika I

 

Grčka književnost: Klasika (seminar)

Latinska lektira I

 

Historijska fonetika klasičnih jezika II

Latinske jezične vježbe I

 

Latinska historijska gramatika II

Latinske jezične vježbe III

 

Latinska lektira II

Latinski jezik I

 

Latinske jezične vježbe II

Latinski jezik III

 

Latinske jezične vježbe IV

Metrika

 

Latinski jezik II

Osnove grčkog jezika I

 

Latinski jezik IV

Osnove latinskog jezika I

 

Osnove grčkog jezika II

Osnove novogrčkog jezika I

 

Osnove latinskog jezika II

Pregled antičke civilizacije

 

Osnove novogrčkog jezika II

Rimska književnost: Epika i satira - NOVO

 

Pregled grčke književnosti

Rimska književnost: Epika i satira (seminar) - NOVO

 

Pregled rimske književnosti

Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija

 

Rimska književnost: Lirika i epigram (seminar)

Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija (seminar)

 

Rimska književnost: Historiografija

Starolatinski natpisi I

 

Rimska književnost: Historiografija (seminar)

Uvod u metodologiju znanstvenog i stručnog rada

 

Rimska književnost: Lirika i epigram

Uvod u studij klasične filologije

 

Starolatinski natpisi II

 

 

 

Diplomski studij – zimski semestar

 

Diplomski studij – ljetni semestar

Grčka književnost: Helenizam I

 

Antička kazališna radionica IV - ne izvodi se

Grčka književnost: Helenizam I (seminar)

 

Grčka književnost: Bizantska historiografija do 10. stoljeća

Lektira I (grčki)

 

Grčka književnost: Bizantska historiografija do 10. stoljeća (seminar)

Lektira I (latinski)

 

Metodika nastave klasičnih jezika I

Lektira II (grčki)

 

Hrvatski latinitet 

Lektira II (latinski)

 

Hrvatski latinitet (seminar) 

Metodika nastave klasičnih jezika II

 

Srednjovjekovni latinitet

Rimska književnost: Odnos književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti

 

Srednjovjekovni latinitet (seminar) 

Rimska književnost: Odnos književnog i vulgarnog latiniteta u rimskoj književnosti (seminar)