Izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju

Strategija ljudskih resursa za istraživače (engl. Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R) inicijativa je Europske unije koja se provodi u okviru programa Obzor 2020. Cilj ove strategije je potaknuti institucije i organizacije koje se bave istraživanjem da unaprijede upravljanje ljudskim resursima, stvore poticajno okruženje za istraživače te osiguraju transparentnost pri zapošljavanju i karijernom napredovanju.

Temeljni dokumenti na kojima se zasniva ova strategija su Europska povelja za istraživače i Kodeks o zapošljavanju istraživača (European Charter for Researchers / Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) . Ovi dokumenti usmjereni su na poslodavce i financijere institucija u javnom i privatnom sektoru EU koje zapošljavaju istraživače sa svrhom promoviranja uživanja istih prava i obaveza istraživača u bilo kojoj istraživačkoj instituciji i državi Europe.

HRS4R na Sveučilištu u Zadru

Europska komisija priznanjem „Nagrada za izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju“ prepoznaje i ističe institucije koje postižu napredak u usklađivanju svojih politika ljudskih potencijala s načelima Povelje i Kodeksa. Sveučilište u Zadru je potpisalo Deklaraciju o pristupanju 2010.g, kad je provedena i interna analiza i kreiran akcijski plan usmjeren k premošćivanju postojećih prepreka na putu k usklađivanju politika Sveučilišta s principima Povelje i Kodeksa. Kao ishod ovog procesa Sveučilište u Zadru je od 2011. godine nositelj priznanja „Izvrsnost ljudskih resursa u istraživanju“. Tom je nagradom i formalno utvrđena kontinuirana posvećenost Sveučilišta u Zadru načelima "Europske povelje za istraživače" i "Kodeksa o zapošljavanju istraživača". Budući da se radi o kontinuiranom procesu Sveučilište u Zadru je 2014. godine provelo novu samoanalizu i kreiralo novi akcijski plan za naredno razdoblje, te je time Sveučilište uspješno obnovilo certifikat izvrsnosti.

Tijekom 2022. godine, sa svrhom obnove certifikata izvrsnosti, provedena je nova samoanaliza, a Sveučilište u Zadru posjećuju revizori EK (tzv. site visit) kako bi ocijenili napredak institucije te tom prilikom evaluiraju ostvarenost akcijskog plana iz 2014 i razgovaraju  s predstavnicima  Uprave i istraživača zaposlenih na Sveučilištu u Zadru. Ohrabreni pozitivnim povratnim informacijama revizora i njihovim konstruktivnim savjetima Sveučilište kreira novi akcijski plan za iduće trogodišnje razdoblje te time iskazuje svoju posvećenost principima Povelje i Kodeksa i želju za dodatnim unaprjeđenjem radnih uvjeta istraživača zaposlenih na Sveučilištu u Zadru.

Na sjednici Senata Sveučilišta u Zadru, održanoj 18. srpnja 2023., usvojena je Politika otvorenog, transparentnog i meritornog zapošljavanja istraživača (OTM-R Politika).