Studij i studiranje

Upisi u prvu godinu

  • Prijave za razredbeni postupak za prvu godinu redovitog studija:

II. rok - Upisi u prvu godinu

III. rok - Upisi u prvu godinu

IV. rok - Upisi u prvu godinu