Studij i studiranje

Upisi u prvu godinu studija

 • III. rok - Odluka o objavi natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.
 • III. rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskogsveučilišnog studija i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.
 • II. rok - Odluka o objavi natječaja za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.
 • II. rok - Natječaj za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.
 • II. rok - Prijava za razredbeni postupak

 • Odluka o visini participacije u plaćanju školarine studenata prve godine jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010

 • Odluka o raspisu natječaja za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.
 • Natječaj za upis studenata u prvu godinu jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.

 • Plan upisa studenata u prvu godinu jednopredmetnih i dvopredmetnih preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog jednopredmetnog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i jednopredmetnih stručnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010. 
 • Odluka o načinu upisa pristupnika na dvopredmetne preddiplomske sveučilišne studije na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.

 • Odluka o načinu upisa pristupnika na jednopredmetne preddiplomske sveučilišne studije, integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i jednopredmetne stručne studije na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009/2010.