Studij i studiranje

Upisi pod posebnim uvjetima

  • Odluka o visini školarine studenata koji su izgubili pravo studiranja, pa nastavljaju započeti preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij i stručni studij na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2009./2010., pod posebnim uvjetima.