Obavijesti

Upisni rok - 13. listopada 2017

Upisi u zimski semestar akad. god. 2017./2018. vrše se od 2. listopada do 17. studenoga 2017. Više

 
Pds Humanističke znanosti - rok za dostavu mentorskih izvješća i IIP-a - 25. rujna 2017

 

Rok za dostavu mentorskih izvješća za ljetni semestar akad. god. 2016./2017. i prijedloga Individualnih izvedbenih planova (IIP) za zimski semestar akad. god. 2017./2018. je 15. listopada 2017. g.

Originalna potpisana (ko)mentorska izvješća s prijavnicama i potpisane Individualne izvedbene planove (s potpisom mentora i studenta/ice) dostavljaju se poštom na adresu Ureda za poslijediplomske studije (Ruđera Boškovića 5).

Skenirana (ko)mentorska izvješća (bez prijavnica) i IIP-e dostavljaju se elektroničkom poštom voditeljima/cama pojedinih studijskih smjerova i podsmjerova.

Za ponavljanje semestra također se dostavlja Individualni plan po kojem će student/ica izvršavati obaveze u ponovljenom semestru.

Za studente/ice koji su dobili rješenje o mirovanju studentskih obaveza u akademskoj god. 2016./2017. treba slati izvješće za zadnje upisani semestar i prijedlog IIP-a za sljedeći semestar (ukoliko već nije bilo razmatrano na sjednici Vijeća mentora).

 
Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - 13. rujna 2017

Obavezni Doktorski praktikum za ljetni semestar akad. god. 2016./2017. (smjer: Interdisciplinarne humanističke znanosti) održat će se u subotu, 30. rujna 2017. godine, u dvorani za poslijediplomske studije (zgrada rektorata Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, dvorana 2.3, 2. kat lijevo), u 9.00 sati.

Mole se studenti da sa sobom obavezno donesu indeks i popunjenu prijavnicu radi dobivanja potpisa voditeljice smjera.

 
Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - 8. rujna 2017

Obavezni Doktorski praktikum za ljetni semestar akad. god. 2016./2017. (podsmjer: Filologija-književnost) održat će se u subotu, 30. rujna 2017. godine u 9.00 sati. Mjesto održavanja praktikuma je dvorana za poslijediplomske studije (zgrada rektorata Sveučilišta u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, dvorana 2.3, 2. kat lijevo).

Napomena studentima: obavezno donijeti indeks i popunjenu prijavnicu radi dobivanja potpisa voditeljice smjera. U indeksu mora biti reguliran upis u ljetni semestar akad. god. 2016./2017. Prisutnost mentora je poželjna, ali nije obavezna.

 
Rok za dostavu zamolbi za priznavanje ECTS bodova-pds Arheologija istočnog Jadrana - 8. rujna 2017

Rok za dostavu zamolbe za verifikaciju ECTS bodova s prilozima (potvrde, članci, itd..) Vijeću studija je: 30. listopada 2017. god. 

Studenti upisani u 4. semestar dostavljaju potvrdu o izlaganju specijalističkog doktorskog seminara (kojeg su napisali tijekom 3. semestra) što spada u studentske nastavne obaveze. Navedeno nosi 1 ECTS bod, a potvrdu potpisuje mentor.

Studenti upisani u 6. semestar dostavljaju navedenu zamolbu samo ako imaju evidentirani manjak ECTS bodova iz prijašnjih godina studija.

Minimum od 30 ECTS bodova studenti šestog semestra ostvaruju mentorskim konzultacijama i dužni su dostaviti potvrdu o odrađenim mentorskim konzultacijama pri izradi disertacije tijekom 6. semestra (potpisuju je mentor i komentor, ako ga student ima). Potvrda se pohranjuje u studentski dosje, a isto im mentor ovjerava potpisom u indeksu.

Studenti koji su ponavljali ovu akademsku godinu dostavljaju zamolbu i potvrde.

 
Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - 8. rujna 2017

Obavezni Doktorski praktikum za ljetni semestar akad. god. 2016./2017. (podsmjer: Filologija-lingvistika) održat će se u petak, 29. rujna 2017. godine u 8.00 sati. Mjesto sastanka voditelja i studenata je ispred zgrade Sveučilišta u Zadru (Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2).

Napomena studentima: obavezno donijeti indeks i popunjenu prijavnicu radi dobivanja potpisa voditelja i suvoditeljice smjera. U indeksu mora biti reguliran upis u ljetni semestar akad. god. 2016./2017. Prisutnost mentora je poželjna, ali nije obavezna.

 
Open Call for Post-Doctoral Research Applications at Riga Technical University - 29. kolovoza 2017
Odobrenje naknadnog upisa na pds Međunarodni odnosi - 26. srpnja 2017
Odobrenje naknadnog upisa na pds Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja - 26. srpnja 2017
Upisni rok - 8. ožujka 2017

Upisi u ljetni semestar akad. god. 2016./2017. vrše se od 1. ožujka do 13. travnja 2017. Više

 

Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Ured za poslijediplomske studije
Ruđera Boškovića 5
HR - 23 000 Zadar
 

Voditeljica Ureda:

Danijela Gašparović, prof. 
tel.: 023 200 533 
fax.: 023 200 595
e-mail:
danijela@unizd.hr
          tajnistvopds@unizd.hr

Stručna suradnica:

Rafaela Čurković, prof. 

tel.: 023 200 532
fax.: 023 200 595
e-mail: rcurkovi@unizd.hr

          tajnistvopds@unizd.hr
 

Rad sa studentima:

9.00-14.00 h

Stanka:

12.00-12.30 h