Obavijesti

Upisni rok - 27. veljače 2019

Upisi u ljetni semestar akad. god. 2018./2019. vrše se od 1. ožujka do 18. travnja 2019. Više

 
Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - smjer Filozofija - 14. veljače 2019

Doktorski praktikum smjera Filozofija na Poslijediplomskom doktorskom studiju „Humanističke znanosti“ za zimski semestar akad. god. 2018./2019. održat će se u dva predložena termina:

  • u petak, 22. 02. 2019. s početkom u 16.00 sati
  • u subotu, 23. 02. 2019. s početkom u 10.00 sati

Mjesto održavanja: Učionica na Odjelu za filozofiju u sveučilišnoj zgradi na Starom kampusu (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat).

 
Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti - 7. veljače 2019

Doktorski praktikum smjera „Interdisciplinarne humanističke znanosti“ za zimski semestar akad. god. 2018./2019. održat će se u subotu 23. veljače 2019. s početkom u 10 sati u učionici 241 na Odjelu za kroatistiku u sveučilišnoj zgradi na Starom kampusu (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, IV. kat – podsjećamo da se radi o istoj dvorani u kojoj se i prošli put održavao praktikum).

 
Natječaj za seminar Međunarodne olimpijske akademije - 7. veljače 2019

Hrvatska olimpijska akademija raspisala je natječaj za izbor sudionika za 26. Međunarodni seminar o olimpizmu Međunarodne olimpijske akademije za studente poslijediplomskih studija koji će se održati u Olimpiji (Grčka) od 08. do 30. svibnja 2019. godine. Glavna je tema seminara The Olympic Games and the Olympic Movement: Past, Present and Future – An Analysis from the Historical, Philosophical and Social Perspectives, s posebnom temom: Olympic Diplomacy and Peace. Molbe se dostavljaju do 01. 03. 2019. godine. Detaljnije

 
Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - smjer Filologija - 6. veljače 2019

Doktorski praktikum za smjer Filologija za zimski semestar akad. god. 2018./2019. održat će se u petak, 22. veljače 2019. godine, s početkom u 9.00 sati.

Mole se doktorandi koji dolaze izdaleka da se, u slučaju kašnjenja, jave voditeljicama praktikuma te da najkasnije sedam dana prije praktikuma mailom dostave kratak sažetak izlaganja voditeljicama praktikuma. Na praktikum ponijeti indeks i obrazac „Evidencija odrađenih studentskih obveza/aktivnosti“ radi dobivanja potpisa i ocjene iz „Doktorskog praktikuma“ („izvršeno“/“nije izvršeno“) od strane voditeljice praktikuma. Prisutnost mentora i komentora na praktikumu nije obvezna, ali je poželjna.

Napomene za doktorande podsmjera Filologija - književnost

Mjesto održavanja: Dvorana 2.3 (dvorana poslijediplomskih studija; zgrada rektorata, M. Pavlinovića 1, 2. kat)

Voditeljica praktikuma (zamjenica voditeljice smjera i voditeljica podsmjera Filologija-književnost): doc. dr. sc. Adrijana Vidić (avidic@unizd.hr)

Napomene za doktorande podsmjera Filologija - lingvistika

Zbog velikog broja kandidata, praktikum za smjer Filologija - lingvistika održat će se u dvije grupe. Voditeljica smjera, doc. dr. sc. Ivana Lončar, obavijestit će doktorande u kojoj su grupi.

Grupa A:

Mjesto održavanja – dvorana 145 (knjižnica Odjela za francuske i frankofonske studije u zgradi Starog kampusa na Rivi, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, lijevo krilo zgrade, 4. kat)

Voditeljica praktikuma (zamjenica voditeljice smjera): doc. dr. sc. Barbara Vodanović (bvodanovic@unizd.hr)

Grupa B:

Mjesto održavanja: knjižnica Odjela za hispanistiku i iberske studije u zgradi Starog kampusa na Rivi, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, desno krilo zgrade, podrum.

Voditeljica praktikuma (voditeljica smjera): doc. dr. sc. Ivana Lončar (iloncar@unizd.hr)

 
Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - smjer Etnologija i antropologija - 6. veljače 2019

Doktorski praktikum smjera Etnologija i antropologija za zimski sem. ak. god. 2018./2019. održat će se u ponedjeljak, 25. 2. 2019. od 12.00 do 14.30 sati u učionici 125 u sveučilišnoj zgradi na Novom kampusu (Ulica dr. Franje Tuđmana 24i). 

Mole se doktorandi da najkasnije sedam dana prije praktikuma mailom dostave kratak sažetak izlaganja ili prezentaciju. Na praktikum ponijeti indeks i obrazac „Evidencija odrađenih studentskih obveza/aktivnosti“ radi dobivanja potpisa i ocjene iz „Doktorskog praktikuma“ („izvršeno“/“nije izvršeno“) od strane voditeljice praktikuma. Prisutnost mentora i komentora na praktikumu nije obvezna, ali je poželjna.

 
Reakreditacija zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija "Međunarodni odnosi" - 8. siječnja 2019

Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Ured za poslijediplomske studije
Ruđera Boškovića 5
HR - 23 000 Zadar
 

Voditeljica Ureda:

Danijela Gašparović, prof. 
tel.: 023 200 533 
fax.: 023 200 595
e-mail:
danijela@unizd.hr
          tajnistvopds@unizd.hr

Stručna suradnica:

Rafaela Čurković, prof. 

tel.: 023 200 532
fax.: 023 200 595
e-mail: rcurkovi@unizd.hr

          tajnistvopds@unizd.hr
 

Rad sa studentima:

9.00-14.00 h

Stanka:

12.00-12.30 h