Obavijesti

Reakreditacija zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija "Međunarodni odnosi" - 8. siječnja 2019
Stipendije DAAD-a - 6. studenog 2018

DAAD (Njemačka služba za akademsku razmjenu) omogućuje kraći ili duži boravak istraživačke prirode na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Njemačkoj za istraživače iz Hrvatske (doktorande i već etablirane znanstvenike), kao i za studente preddiplomske i diplomske razine. Više informacija.

 
Upisni rok - 28. rujna 2018

Upisi u zimski semestar akad. god. 2018./2019. vrše se od 1. listopada do 16. studenoga 2018. Više

 
Pds Arheologija istočnog Jadrana - rok za dostavu zamolbe za verifikaciju ECTS bodova - 19. rujna 2018

Rok za dostavu zamolbe za verifikaciju ECTS bodova s prilozima (potvrde, članci, itd..) Vijeću studija je 31. listopada 2018. god.

Obavijest se odnosi na studente upisane u tekući semestar (ljetni sem. akad. god. 2017./2018.), ali i na studente koji su upisali zamrzavanje/ponavljanje akad. god. 2017./2018. zbog manjka ECTS bodova ili neispunjenih svih studentskih obaveza.

Dokaz o odslušana propisana četiri kolegija su potpisi nositelja kolegija u indeksu.

Studenti upisani u 4. semestar dostavljaju potvrdu o izlaganju specijalističkog doktorskog seminara (kojeg su napisali tijekom 3. semestra) što spada u studentske nastavne obaveze. Navedeno nosi 1 ECTS bod, a potvrdu potpisuje mentor.

Studenti upisani u 6. semestar dostavljaju zamolbu za verifikaciju ECTS-a samo ako imaju evidentirani manjak ECTS bodova iz prijašnjih godina studija.

Minimum od 30 ECTS bodova studenti šestog semestra ostvaruju mentorskim konzultacijama i dužni su dostaviti potvrdu o odrađenim mentorskim konzultacijama pri izradi disertacije tijekom 6. semestra (potpisuju je mentor i komentor, ako ga student ima).

Potvrda se pohranjuje u studentski dosje, a isto im mentor ovjerava potpisom u indeksu

 
Pds Humanističke znanosti - rok za dostavu mentorskih izvješća i IIP-a - 13. rujna 2018

Rok za dostavu mentorskih izvješća s evidencijom odrađenih studentskih obaveza za ljetni semestar akad. god. 2017./2018. i prijedloga Individualnih izvedbenih planova (IIP) za zimski semestar akad. god. 2018./2019. je 12. listopada 2018. (osim za apsolvente i studente koji su u statusu „prekid studija“).

Potrebni obrasci dostupni su ovdje.

Skenirana mentorska izvješća i prijedloge IIP-a potrebno je dostaviti elektroničkom poštom do navedenoga datuma voditeljima/cama pojedinih studijskih smjerova i podsmjera Filologije. Za ponavljanje semestra također se dostavlja prijedlog Individualnog plana po kojem će student/ica izvršavati obaveze u ponovljenome semestru.

Originalno potpisana mentorska izvješća, evidenciju i prijedloge Individualnih izvedbenih planova (s potpisom mentora, komentora i studenta/ice) potrebno je dostaviti poštom na adresu Ureda.

Napomena: Elaborat poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ predviđa brojčano ocjenjivanje (od 1 do 5) u indeksu i evidenciji sljedećih kolegija: Metodologija znanstvenog istraživanja I, Metodologija znanstvenog istraživanja II, Tema istraživanja I i Tema istraživanja. Za ostale kolegije mentor ili drugi ovlašteni nositelj koleg. upisuje „izvršeno“ te ovjerava navedeno svojim potpisom u indeksu i evidenciji.

 
Standardizirani obrasci - 17. travnja 2018

Na mrežnim stranicama Ureda za poslijediplomske studije, umjesto dosadašnjih, objavljeni su standardizirani obrasci koji prate postojeće procedure. Popis svih obrazaca na hrvatskom i engleskom jeziku nalazi se na stranici Obrasci/Forms.

Dio obrazaca pojedinačno se nalazi na mrežnim stranicama vezanima uz proceduru na koju se odnose: Imenovanje mentora/Prijava teme (sinopsis) doktorskog rada/Predaja doktorskog rada u postupak ocjenjivanja

 

Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Ured za poslijediplomske studije
Ruđera Boškovića 5
HR - 23 000 Zadar
 

Voditeljica Ureda:

Danijela Gašparović, prof. 
tel.: 023 200 533 
fax.: 023 200 595
e-mail:
danijela@unizd.hr
          tajnistvopds@unizd.hr

Stručna suradnica:

Rafaela Čurković, prof. 

tel.: 023 200 532
fax.: 023 200 595
e-mail: rcurkovi@unizd.hr

          tajnistvopds@unizd.hr
 

Rad sa studentima:

9.00-14.00 h

Stanka:

12.00-12.30 h