Obavijesti

Pds Arheologija istočnog Jadrana - predavanja - 2. listopada 2018

Raspored predavanja na pds Arheologija istočnog Jadrana, smjer Antička arheologija

 
Upisni rok - 28. rujna 2018

Upisi u zimski semestar akad. god. 2018./2019. vrše se od 1. listopada do 16. studenoga 2018. Više

 
Pds Arheologija istočnog Jadrana - rok za dostavu zamolbe za verifikaciju ECTS bodova - 19. rujna 2018

Rok za dostavu zamolbe za verifikaciju ECTS bodova s prilozima (potvrde, članci, itd..) Vijeću studija je 31. listopada 2018. god.

Obavijest se odnosi na studente upisane u tekući semestar (ljetni sem. akad. god. 2017./2018.), ali i na studente koji su upisali zamrzavanje/ponavljanje akad. god. 2017./2018. zbog manjka ECTS bodova ili neispunjenih svih studentskih obaveza.

Dokaz o odslušana propisana četiri kolegija su potpisi nositelja kolegija u indeksu.

Studenti upisani u 4. semestar dostavljaju potvrdu o izlaganju specijalističkog doktorskog seminara (kojeg su napisali tijekom 3. semestra) što spada u studentske nastavne obaveze. Navedeno nosi 1 ECTS bod, a potvrdu potpisuje mentor.

Studenti upisani u 6. semestar dostavljaju zamolbu za verifikaciju ECTS-a samo ako imaju evidentirani manjak ECTS bodova iz prijašnjih godina studija.

Minimum od 30 ECTS bodova studenti šestog semestra ostvaruju mentorskim konzultacijama i dužni su dostaviti potvrdu o odrađenim mentorskim konzultacijama pri izradi disertacije tijekom 6. semestra (potpisuju je mentor i komentor, ako ga student ima).

Potvrda se pohranjuje u studentski dosje, a isto im mentor ovjerava potpisom u indeksu

 
Pds Humanističke znanosti - doktorski praktikum - 19. rujna 2018

Doktorski praktikum smjera Etnologija i antropologija u jesenskom roku održat će se u srijedu 3.10.2019. od 14 do 16h u sveučilišnoj zgradi na Relji (Trg kneza Višeslava 9 / III kat / 3.5.). Svaki kandidat ima na raspolaganju 15-20 minuta za izlaganje teme nakon čega slijedi 10-15 minuta za raspravu.

Doktorandi trebaju najkasnije sedam dana prije praktikuma mailom dostaviti kratak sažetak izlaganja ili prezentaciju zamjenici voditeljice smjera doc. dr. sc. Luciji Šimičić.

Zadnju stranicu mentorskog izvješća (Evidencija odrađenih studentskih obveza/aktivnosti) općim podacima ispunjava doktorand i donosi na doktorski praktikum. Voditelj praktikuma potpisuje obrazac i unosi ocjenu iz Doktorskog praktikuma (izvršeno). Doktorand obrazac dostavlja mentoru i komentoru na potpis i unos preostalih ocjena.

Po završetku praktikuma voditelj praktikuma dostavlja izvješće svim doktorandima i mentorima čiji su kandidati imali obvezu praktikuma u tekućem semestru.

 
Pds Humanističke znanosti - rok za dostavu mentorskih izvješća i IIP-a - 13. rujna 2018

Rok za dostavu mentorskih izvješća s evidencijom odrađenih studentskih obaveza za ljetni semestar akad. god. 2017./2018. i prijedloga Individualnih izvedbenih planova (IIP) za zimski semestar akad. god. 2018./2019. je 12. listopada 2018. (osim za apsolvente i studente koji su u statusu „prekid studija“).

Potrebni obrasci dostupni su ovdje.

Skenirana mentorska izvješća i prijedloge IIP-a potrebno je dostaviti elektroničkom poštom do navedenoga datuma voditeljima/cama pojedinih studijskih smjerova i podsmjera Filologije. Za ponavljanje semestra također se dostavlja prijedlog Individualnog plana po kojem će student/ica izvršavati obaveze u ponovljenome semestru.

Originalno potpisana mentorska izvješća, evidenciju i prijedloge Individualnih izvedbenih planova (s potpisom mentora, komentora i studenta/ice) potrebno je dostaviti poštom na adresu Ureda.

Napomena: Elaborat poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“ predviđa brojčano ocjenjivanje (od 1 do 5) u indeksu i evidenciji sljedećih kolegija: Metodologija znanstvenog istraživanja I, Metodologija znanstvenog istraživanja II, Tema istraživanja I i Tema istraživanja. Za ostale kolegije mentor ili drugi ovlašteni nositelj koleg. upisuje „izvršeno“ te ovjerava navedeno svojim potpisom u indeksu i evidenciji.

 
Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - 12. rujna 2018

Doktorski praktikum za ljetni semestar akad. god. 2017./2018. (Filologija-književnost) održat će se u petak, 28. rujna 2018. godine, u 16 sati, u dvorani za poslijediplomske studije (dvorana 2.3, zgrada rektorata, M. Pavlinovića 1, 2. kat)

Doktorski praktikum za ljetni semestar akad. god. 2017./2018. (Interdisciplinarne humanističke znanosti) održat će se u subotu, 29. rujna 2018. godine, u 10 sati, u dvorani 241 na Odjelu za kroatistiku i slavistiku (zgrada Starog kampusa, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2).

Doktorski praktikum za ljetni semestar akad. god. 2017./2018. (Filozofija) održavat će se u sljedećim terminima:

  • u petak, 5. listopada 2018. godine, u 17.00 sati
  • u subotu, 6. listopada 2018. god., u 10.00 sati

na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru (zgrada Starog kampusa, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, 2. kat) (potvrdu termina potrebno je poslati na e-mail adresu Ureda za poslijediplomske studije (rcurkovi@unizd.hr) ili na broj ++385(0)23 200 532, ali i direktno na e-mail adresu voditeljice smjera (iticac@unizd.hr)).

Napomena studentima/cama: obavezno donijeti indeks i obrazac evidencije odrađenih studentskih obaveza, umjesto dosadašnje prijavnice (dostavljamo u privitku). Evidencija se popunjava prema usvojenom IIP-u za tekući semestar, a u rubrici za Doktorski praktikum potpisuje se voditeljica smjera uz napomenu „izvršeno“. Studenti u indeksu moraju imati reguliran upis u ljetni semestar akad. god. 2017./2018. Prisutnost (ko)mentora je poželjna, ali nije obavezna.

 
BAYHOST stipendije za poslijediplomske i doktorske studije - 6. rujna 2018

Bavarski akademski centar za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu dodjeljuje jednogodišnje stipendije za poslijediplomske doktorske studije na bavarskim sveučilištima i sveučilištima primijenjenih znanosti u akademskoj godini 2019./2020. Stipendije su namijenjene studentima srednje, istočne i jugoistočne Europe. Stipendije se mogu produljiti u dva navrata do najviše 3 godine, a iznose 735 € mjesečno. Jednogodišnji studijski boravak u Bavarskoj kao dio doktorskog studija u matičnoj zemlji također može biti financiran. Rok za prijavu: 01.12.2018.

Više informacija pronađite ovdje.

 
Standardizirani obrasci - 17. travnja 2018

Na mrežnim stranicama Ureda za poslijediplomske studije, umjesto dosadašnjih, objavljeni su standardizirani obrasci koji prate postojeće procedure. Popis svih obrazaca na hrvatskom i engleskom jeziku nalazi se na stranici Obrasci/Forms.

Dio obrazaca pojedinačno se nalazi na mrežnim stranicama vezanima uz proceduru na koju se odnose: Imenovanje mentora/Prijava teme (sinopsis) doktorskog rada/Predaja doktorskog rada u postupak ocjenjivanja

 

Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Ured za poslijediplomske studije
Ruđera Boškovića 5
HR - 23 000 Zadar
 

Voditeljica Ureda:

Danijela Gašparović, prof. 
tel.: 023 200 533 
fax.: 023 200 595
e-mail:
danijela@unizd.hr
          tajnistvopds@unizd.hr

Stručna suradnica:

Rafaela Čurković, prof. 

tel.: 023 200 532
fax.: 023 200 595
e-mail: rcurkovi@unizd.hr

          tajnistvopds@unizd.hr
 

Rad sa studentima:

9.00-14.00 h

Stanka:

12.00-12.30 h