Izvedbeni planovi - zimski semstar 2017./2018. - 27. rujna 2017

PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2017./2018.

DIPLOMSKI STUDIJ 2017./2018.

ZIMSKI SEMESTAR

ZIMSKI SEMESTAR

Arhetip čudovišta u književnosti

Dijakronijska sintaksa

Češki jezik za slaviste 1

Duhovna kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Češki jezik u turizmu 1

Hrvatska narječja

Češki jezik u turizmu 3

Hrvatske spisateljice 20. i 21. st.

Dijalektologija

Metodičke osnove interpretacije književnih rodova i vrsta

Dječja književnost i književnost za mlade

Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

Filozofija jezika

Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti

Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske

Povijest hrvatskoga stiha

Hrvatska usmena književnost

Stil glagoljskih sakralnih tekstova

IHrvatska književnost u 20. stoljeću I

Suvremena hrvatska proza

Hrvatski jezik i kulturne prakse

Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku

Hrvatski narodni preporod i njegovi odjeci u BiH

Tekstologija

Jezične vježbe 1

Uvod u inojezični hrvatski

Jezikoslovni seminar

 

Lektura i korektura teksta

 

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

 

Svjetska književnost - mit i povijest

 

Osnove filmske umjetnosti

 

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

 

Starija hrvatska književnost 1

 

Starija hrvatska književnost 3

 

Staroslavenski jezik

 

Svjetska književnost 1

Svjetska književnost 2 (od Dantea do romantizma)

 

Svjetska književnost 3

 

Teorija i praksa medija

 

Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih

 

Uvod u studij književnosti

 

Uvod u teoriju jezika

 

Akademsko pismo

 

Uvod u studij jezika

 

 
Izvedbeni plan za ljetni semestar ak. god. 2016./2017. - 21. veljače 2017
IZVEDBENI PLAN ZA AK. GOD. 2016./2017. - 27. rujna 2016

PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2016./2017.

DIPLOMSKI STUDIJ 2016./2017.

ZIMSKI SEMESTAR

ZIMSKI SEMESTAR

Arhetip čudovišta u književnosti

Dijakronijska sintaksa

Češki jezik za slaviste 1

Duhovna kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Češki jezik u turizmu 1

Hrvatska narječja

Češki jezik u turizmu 3

Hrvatske spisateljice 20. i 21. st.

Dijalektologija

Metodičke osnove interpretacije književnih rodova i vrsta

Dječja književnost i književnost za mlade

Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

Filozofija jezika

Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti

Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske

Povijest hrvatskoga stiha

Hrvatska usmena književnost

Stil glagoljskih sakralnih tekstova

Hrvatska književnost u 20. stoljeću I

Suvremena hrvatska proza

Hrvatski jezik i kulturne prakse

Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku

Hrvatski narodni preporod i njegovi odjeci u BiH

Tekstologija

Jezične vježbe 1

Uvod u inojezični hrvatski

Jezikoslovni seminar

 

Lektura i korektura teksta

 

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

 

Osnove govorništva

 

Osnove filmske umjetnosti

 

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

 

Starija hrvatska književnost 1

 

Starija hrvatska književnost 3

 

Staroslavenski jezik

 

Svjetska književnost 1

 

Svjetska književnost 3

 

Teorija i praksa medija

 

Teorija čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih

 

Uvod u studij književnosti

 

Uvod u teoriju jezika

 

Akademsko pismo

 

Uvod u studij jezika

 

 

 
SILABUSI - 2015./2016. - 16. veljače 2016
IZVEDBENI PLAN ZA AK. GOD. 2015./2016. - 29. rujna 2015

PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2015./2016.

DIPLOMSKI STUDIJ 2015./2016.

ZIMSKI SEMESTAR

ZIMSKI SEMESTAR

Arhetip čudovišta u književnosti

Dijakronijska sintaksa

Češki jezik za slaviste 1

Duhovna kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Češki jezik u turizmu 1

Hrvatska narječja

Češki jezik u turizmu 3

Hrvatske spisateljice 19. i 20. stoljeća

Dijalektologija

Metodičke osnove interpretacije književnih rodova i vrsta

Dječja književnost i književnost za mlade

Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

Filozofija jezika

Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti

Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske

Povijest hrvatskoga stiha

Hrvatska usmena književnost

Stil glagoljskih sakralnih tekstova

Hrvatska književnost u 20. stoljeću I

Suvremena hrvatska proza

Hrvatski jezik i kulturne prakse

Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku

Hrvatski narodni preporod i njegovi odjeci u BiH

Tekstologija

Jezične vježbe 1

Uvod u inojezični hrvatski

Jezikoslovni seminar

 

Lektura i korektura teksta

 

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

 

Osnove govorništva

 

Osnove filmske umjetnosti

 

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

 

Starija hrvatska književnost 1

 

Starija hrvatska književnost 3

 

Staroslavenski jezik

 

Svjetska književnost 1

 

Svjetska književnost 3

 

Teorija i praksa medija

 

Teorije čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih

 

Uvod u studij književnosti

 

Uvod u teoriju jezika

 

Akademsko pismo

 

 

 

 

 
IZVEDBENI PLAN ZA AK. GOD. 2014./2015. - 1. listopada 2014

PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2014./2015.

 ZIMSKI SEMESTAR

Arhetip čudovišta u književnosti

Češki jezik za slaviste 1

Češki jezik u turizmu 1

Češki jezik u turizmu 3

Dijalektologija

Dječja književnost i književnost za mlade

Filozofija jezika

Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske

Hrvatska usmena književnost
Hrvatska književnost u 20. stoljeću I
Hrvatski jezik i kulturne prakse

Hrvatski narodni preporod s osvrtom i na prilike u BiH

Jezične vježbe 1

Jezikoslovni seminar

Lektura i korektura teksta

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika
Osnove govorništva

Osnove filmske umjetnosti

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

Starija hrvatska književnost 1

Starija hrvatska književnost 3

Staroslavenski jezik

Svjetska književnost 1

Svjetska književnost 3

Teorija i praksa medija

Teorije čitanja i razvoj čitateljskih kompetencija djece i mladih

Uvod u studij književnosti

Uvod u teoriju jezika

LJETNI SEMESTAR

Akademsko pismo

Češki jezik II

Češki jezik IV

Češki jezik u turizmu II

Češki jezik u turizmu IV

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatska književnost 19. stoljeća

Hrvatska književnost 20. st. II (neomoderna i postmoderna)

Hrvatska leksikologija

Hrvatski jezik u srednjem vijeku

Interpretacija književnog teksta

Jezične vježbe 2

Komparativna povijest južnoslavenskih književnosti

Mediteranizam u suvremenom hrvatskom pjesništvu

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

Scenska umjetnost

Sintaksa hrvatskoga standarnoga jezika

Slavenska filologija

Slovenski jezik

Starija hrvatska književnost (lirika kasne renesanse)

Starija hrvatska književnost II

Stilistika

Svjetska književnost II (od Dantea do romantizma)

Teorija književnosti
Teorija usmenoknjiževnih oblika

DIPLOMSKI STUDIJ 2014./2015.

ZIMSKI SEMESTAR

 

Dijakronijska sintaksa

Duhovna kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Hrvatska narječja

Hrvatske spisateljice 19. i 20. stoljeća

Metodičke osnove interpretacije književnih rodova i vrsta

Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti

Povijest hrvatskoga stiha

Stil glagoljskih sakralnih tekstova

Suvremena hrvatska proza
Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku

Tekstologija

Uvod u inojezični hrvatski


LJETNI SEMESTAR

Književnost u dodiru s drugim umjetnostima i metodička praksa

Metafora - filozofski aspekt
Metodika nastave i školska recepcija hrvatske književnosti (uvod)

Mit, obred, običaj

Mit, strana književnost i povijest u hrvatskoj drami druge polovice XX. st.

Petar Zoranić i Petar Hektorović kontrastivno

Pobuna u hrvatskom i stranom dramskom tekstu

Posthumanizam i roman

Suvremene metodičke osnove jezičnoga izražavanja

Uvod u metodiku nastave hrvatskoga jezika

Vladimir Nazor

 

 


 
IZVEDBENI PLANOVI ZA AK. GOD. 2013./2014. - 7. listopada 2013

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2013./1014.

ZIMSKI SEMESTAR

Češki jezik 1

Češki jezik 3

Dijalektologija

Estetika

Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske

Hrvatska književnost u 20. stoljeću I

Hrvatska usmena književnost

Hrvatski narodni preporod s osvrtom i na prilike u BiH

Jezične vježbe 1

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

Osnove govorništva

Osnove filmske umjetnosti

Uvod u studij književnosti

Povijest hrvatskoga književnoga jezika

Starija hrvatska književnost 1

Starija hrvatska književnost 3

Staroslavenski jezik

Svjetska književnost 1

Svjetska književnost 3

Teorija i praksa medija

Uvod u teoriju jezika


LJETNI SEMESTAR


Akademsko pismo

Češki jezik II

Češki jezik IV
Filozofija jezika

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatska književnost 19. stoljeća

Hrvatska književnost 20. st. II (neomoderna i postmoderna)

Hrvatski jezik u srednjem vijeku

Jezične vježbe 2

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

Scenska umjetnost

Sintaksa hrvatskoga standarnoga jezika

Slavenska filologija

Slovenski jezik

Starija hrvatska književnost II

Stilistika

Svjetska književnost II (od Dantea do romantizma)

Teorija književnosti
Teorija usmenoknjiževnih oblikaDIPLOMSKI STUDIJ 2013./2014.

ZIMSKI SEMESTAR

 

Dječja književnost

Duhovna kultura hrvatskoga srednjovjekovlja

Hrvatska narječja

Metodičke osnove interpretacije književnih rodova i vrsta

Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskoga jezika

Naraštaj krugovaša u hrvatskoj književnosti

Povijest hrvatskoga stiha

Stil glagoljskih sakralnih tekstova

Suvremena hrvatska proza
Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku

Uvod u inojezični hrvatskiLJETNI SEMESTAR

Književnost u dodiru s drugim umjetnostima i metodička praksa
Metodika nastave i školska recepcija hrvatske književnosti (uvod)

Mit, obred, običaj

Mit, strana književnost i povijest u hrvatskoj drami druge polovice XX. st.

Petar Zoranić i Petar Hektorović kontrastivno

Posthumanizam i roman

Suvremene metodičke osnove jezičnoga izražavanja

Uvod u metodiku nastave hrvatskoga jezika

Vladimir Nazor


 
SILABUSI - 20. rujna 2012
PREDDIPLOMSKI STUDIJ
DIPLOMSKI STUDIJ  
SILABUSI STARI - 10. rujna 2012