PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AKAD. GOD. 2018./2019.

I. semestar


II. semestar

 • Teorija književnosti
 • Povijesna gramatika hrvatskoga jezika
 • Svjetska književnost I (od drevnog Egipta do srednjega vijeka)
 • Jezične vježbe II
 • Hrvatski jezik u srednjem vijeku
 • Scenska umjetnost
 • Dječja književnost i književnost za mlade
   

III. semestar


IV. semestar

V. semestar

 • Dijalektologija
 • Morfologija hrvatskoga standardnog jezika
 • Hrvatska književnost u 20. stoljeću I (moderna)
 • Hrvatska književnost u 20. stoljeću II (ekspresionizam i sintetički realizam)
 • Starija hrvatska književnost III
 • Komedija i komički tipovi
 • Hrvatska književna i kulturna baština Boke kotorske
 • Lektura i korektura teksta
 • Lingvistika teksta


VI. semestar

 • Sintaksa hrvatskoga standardnog jezika
 • Hrvatska književnost u 20. stoljeću III (nemoderna i postmoderna)
 • Stilistika
 • Hrvatska leksikologija
 • Hrvatska frazeologija
 • Komparativna povijest južnoslavenskih književnosti
 • Filozofija jezika
 • Završni rad


DIPLOMSKI STUDIJ - AKAD. GOD. 2018./2019.

I. semestar

II. semestar

 • Metodika nastave i školska recepcija hrvatske književnosti (uvod)
 • Uvod u metodiku nastave hrvatskoga jezika
 • Duhovna kultura hrvatskoga srednjovjekovlja
 • Mit, obred, običaj


III. semestar

IV. semestar

 • Suvremene metodičke osnove jezičnoga izražavanja
 • Književnost u dodiru (s drugim umjetnostima) i metodička praksa
 • Hrvatski jezik u 20. stoljeću
 • Posthumanizam i roman
 • Zadarska sastavnica hrvatske književnosti 19. i 20. stoljeća
 • Mediteranizam u suvremenom hrvatskom pjesništvu
 • Diplomski rad

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ - AKAD. GOD. 2017./2018.

I. semestar


II. semestar

III. semestar


IV. semestar

V. semestar


VI. semestar


DIPLOMSKI STUDIJ - AKAD. GOD. 2017./2018.

I. semestar

II. semestar


III. semestar

IV. semestar