Vera Ćubela Adorić je rođena 1965. u Livnu, Bosna i Hercegovina. Studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je i magistrirala 1997. godine, te doktorirala 2001. godine. Odslušala je i poslijediplomski studij iz socijalne psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U užem području svojih znanstvenih i stručnih interesa dodatno se educirala na seminarima i radionicama u području socijalne psihologije, metodologije, uređivačkih poslova i izrade projekata, kao i na ljetnoj školi European Association of Experimental Social Psychology, čija je punopravna članica od 2002. godine. Članica je, također, Hrvatskog psihološkog društva, Association for Psychological Science, International Society for Justice Research, International Association of Political Psychology, International Positive Psychology Association i Society for Personality and Social Psychology.

Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru radi od 1996. godine, najprije kao predavač socijalne psihologije na tadašnjem Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, a potom kao viši predavač (2001.-2004.), docent (2004.-2009.) i izvanredni profesor (od 2010.) na Katedri za socijalnu psihologiju i socijalnu patologiju. Od 2007. godine je voditeljica ove katedre.

Nositeljica je 13 kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije, od kojih su neki po prvi puta uvedeni upravo na studiju psihologije u Zadru (npr. Psihologija socijalne pravde, Ispitivanje javnog mnijenja, Kroskulturalna psihologija, Metode i tehnike ispitivanja dijadnih odnosa). Sudjelovala je, također, u izradi i/ili izvedbi nekoliko kolegija iz područja socijalne psihologije i metodologije na drugim odjelima Sveučilišta (Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Odjel za sociologiju, Odjel za knjižničarstvo) i na drugim studijima psihologije (doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; preddiplomski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Mostaru).

U razdoblju 2008.-2010. obnašala je dužnost odjelne koordinatorice za kvalitetu rada. Od 2010. je članica odjelnog Povjerenstva za unaprjeđivaje kvalitete i predsjednica Povjerenstva za unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Zadru. Predstavnica je Odjela u Povjerenstvu za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Zadru od 2006. godine, te u Senatu Sveučilišta u Zadru od 2009. godine. U više navrata bila je članica organizacijskog i/ili programskog odbora Dana psihologije u Zadru, a 2007. glavna urednica Zbornika izabranih priopćenja s jubilarnih, 15. Dana psihologije u Zadru.

Sudjelovala je kao istraživač na nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata (Osobni i okolinski faktori reakcija na stres; Samoevaluacija i samoregulacija osobnog razvoja, Transition to adulthood and collective experiences survey, Uloga socio-kognitivnih procesa u samoregulaciji i interpersonalnim odnosima; Prevencija nasilja u mladenačkim vezama). Od 2007. godine je voditeljica projekta Iskustva nepravde i psihološka dobrobit tijekom nekih životnih tranzicija, koji se realizira u suradnji s kolegama s još četiri europska sveučilišta. O rezultatima ovih i inih istraživanja izlagala je u preko 40 samostalnih i suautorskih priopćenja na znanstvenim konferencijama u RH i inozemstvu. Uz prijevode triju sveučilišnih udžbenika iz socijalne psihologije, objavila je preko 30 znanstvenih i stručnih radova te bila jedna od urednica Odabranih tema iz psihologije odraslih i pet svezaka Zbirke psihologijskih skala i upitnika.

Recenzirala je veći broj priloga za domaće i inozemne znanstvene časopise, te sudjelovala u evaluaciji projekata za MZOŠ i za Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva (2004. kao predsjednica Regionalnog odbora Zaklade za Dalmaciju; 2005.-2008. kao članica Programskog odbora Zaklade).

 

BIBLIOGRAFIJA

Kvalifikacijski radovi:

Ćubela, V. (2001). Vjerovanja zaposlenih i nezaposlenih o pravednosti svijeta: Provjera nekih postavki o individualnim razlikama. Distertacija. Sveučilište u Zagrebu.

Ćubela, V. (1997). Socijalna percepcija osoba sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja. Magistarski rad. Sveučilište u Zagrebu.

 

Prijevodi:

Mark L. Knapp i Judith A. Hall. Neverbalna komunikacija u ljudskoj interakciji. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2010. (zajedno s S. Ručević)

Rupert Brown. Grupni procesi. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2006. (samostalni prijevod)

Miles Hewstone i Wolfgang Stroebe (ur.). Socijalna psihologija: Europske perspektive. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2003. (zajedno s V. Božičević, D. Čorkalo i V. Hajnić)

 

Uredničke knjige:

I. Tucak Junaković, V. Ćubela Adorić, A. Proroković i Z. Penezić (2010). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 5. Zadar: Sveučilište u Zadru.

Z. Penezić, V. Ćubela Adorić, A. Proroković i I. Tucak Junaković (2008). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 4. Zadar: Sveučilište u Zadru.

V. Ćubela Adorić (2007). 15th Psychology Days in Zadar – Book of Selected Proceedings. Zadar: Sveučilište u Zadru.

V. Ćubela Adorić, A. Proroković, Z. Penezić i I. Tucak (2006). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 3. Zadar: Sveučilište u Zadru.

K. Lacković-Grgin i V. Ćubela Adorić (2006). Odabrane teme iz psihologije odraslih. Jastrebarsko: Naklada Slap.

A. Proroković, K. Lacković-Grgin, V. Ćubela Adorić i Z. Penezić (2004). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 2. Zadar: Sveučilište u Zadru.

K. Lacković-Grgin, A. Proroković, V. Ćubela i Z. Penezić (2002). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 1. Zadar: Filozofski fakultet u Zadru.

 

Znanstveni i stručni radovi:

Ćubela Adorić, V. i Juranić. I. (2010). Skala sklonosti idealiziranju braka. U: I. Tucak Junaković, V. Ćubela Adorić, A. Proroković i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 5 (str. 61-67). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. i Jurkin, M. (2010). Skala imanentne i ultimativne pravde. U: I. Tucak Junaković, V. Ćubela Adorić, A. Proroković i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 5 (str. 23-30). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. i Kovač, R. (2010). Skala uspješnosti rješavanja konflikata. U: I. Tucak Junaković, V. Ćubela Adorić, A. Proroković i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 5 (str. 85-92). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. i Mičić, L. (2010). Skala percipirane pravednosti u braku. U: I. Tucak Junaković, V. Ćubela Adorić, A. Proroković i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 5 (str. 53-59). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. i Vugdelija, P. (2010). Skala bračne stabilnosti. U: I. Tucak Junaković, V. Ćubela Adorić, A. Proroković i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 5 (str. 17-22). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Tucak Junaković, I. i Ćubela Adorić, V. (2009). Odnos bazičnih vjerovanja o ljudskoj prirodi s usamljenošć, preferiranom samoćom i zadovoljstvom socijalnim odnosima u odrasloj dobi. Psihologijske teme, 18, 159-182.

Ćubela Adorić, V. i Jurkin, M. (2008). Skala osjetljivosti na nepravdu (SON). U: Z. Penezić, V. Ćubela Adorić, A. Proroković i I. Tucak Junaković (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 4 (str. 7-19). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. i Kvartuč, T. (2007). Effects of mobbing on justice beliefs and adjustment. European Psychologist, 12 (4), 261-271.

Poljšak Škraban, O., Žorga, S., Ćubela Adorić, V., Tucak, I. i Ivanov, L. (.2007). The sense of coherence in Slovenian and Croatian Adults. U: V. Ćubela Adorić (ur.). 15th Psychology Days in Zadar – Book of Selected Proceedings (str. 287-297). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. i Jurkin, M. (2006). Upitnik kvalitete odnosa s braćom i sestrama u odrasloj dobi (KOBS). U: V. Ćubela Adorić, A. Proroković, Z. Penezić i I. Tucak (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 3 (str. 75-85). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V.  i Tucak, I. (2006). Skala cinizma i povjerenja (CIP). U: V. Ćubela Adorić, A. Proroković, Z. Penezić i I. Tucak (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 3 (str. 15-23). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. (2006a). Neki aspekti i implikacije negativnih vjerovanja o starenju i starim osobama. U: K. Lacković-Grgin i V. Ćubela Adorić (ur.).  Odabrane teme iz psihologije odraslih (str. 65-95). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Ćubela Adorić, V. (2006b). Prisni odnosi u odrasloj i starijoj dobi. U: K. Lacković-Grgin i V. Ćubela Adorić (ur.). Odabrane teme iz psihologije odraslih (str. 161-215). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Proroković, A., Čavka, M. i Ćubela Adorić, V. (2005). Psychosomatic and depressive symptoms in civilians, refugees, and soldiers: 1993-2004 longitudinal study in Croatia. Croatian Medical Journal, 46 (2), 275-281.

Ćubela Adorić, V. (2004a). Skala sklonosti uspoređivanja s drugima. U: A. Proroković, K. Lacković-Grgin, V. Ćubela Adorić i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 2 (str. 44-51). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. (2004b). Skala socijalne i emocionalne usamljenosti. U: A. Proroković, K. Lacković-Grgin, V. Ćubela Adorić i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 2 (str. 52-61). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. (2004c). Skala zrelosti religioznosti. U: A. Proroković, K. Lacković-Grgin, V. Ćubela Adorić i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 2 (str. 69-78). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Ćubela Adorić, V. (2004d). Belief in a just world and coping with job search of young adults. U: C. Dalbert i H. Sallay (ur.). Belief in a just world in adolescence and young adulthood (str. 189-214). London: Routledge.

Ćubela Adorić, V. (2003a). Svijest o sebi i o drugima tijekom srednjoškolske dobi: prilog validaciji Upitnika socijalne svijesti (1), Suvremena psihologija, 6(1), 55-72.

Ćubela Adorić, V. (2003b). Svijest o sebi i o drugima kod socijalne anksioznosti i samomotrenja: prilog validaciji Upitnika socijalne svijesti (2), Suvremena psihologija,6(2), 231-248.

Ćubela, V. (200a2). Skale vjerovanja u pravedan svijet, U: K. Lacković-Grgin, A. Proroković, V. Ćubela i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 1 (str.12-14), Filozofski fakultet u Zadru.

Ćubela, V. (2002b). Skala specifičnog interpersonalnog povjerenja, U: K. Lacković-Grgin, A. Proroković, V. Ćubela i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 1 (str. 73-76), Filozofski fakultet u Zadru.

Ćubela, V. (2002c). Upitnik bračne usklađenosti, U: K. Lacković-Grgin, A. Proroković, V. Ćubela i Z. Penezić (ur.). Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Sv. 1 (str. 83-86), Filozofski fakultet u Zadru.

Ćubela, V. i Nekić, M. (2002). Usamljenost srednjoškolaca u domenama prijateljskih, obiteljskih i ljubavnih odnosa: Prilog validaciji upitnika SELSA, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 41(18), 69-94.

Lacković-Grgin, K., Nekić, M. i Ćubela, V. (2002). Dobne specifičnosti integriteta s gledišta Eriksonove teorije psihosocijalnog razvoja, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 41(18), 45-68.

Ćubela, V. i Rakić, A. (2001). Odnos između atribucija partnerova negativnog ponašanja i subjektivne kvalitete braka: Efekt učestalosti partnerova negativnog ponašanja, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 40 (17), 83-104.

Ćubela, V. (2001). Istraživanja procesa socijalnog uspoređivanja: Osnovni teorijski i metodološki pristupi, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 40(17), 117-142.

Ćubela, V. i Ivanov, L. (2000). Vjerovanja u (ne)pravedan svijet i centralnost pravde: Relacije s osjećajem koherentnosti i  generaliziranim očekivanjima u pogledu budućnosti, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 39(20), 133-148.

Milas, G. i Ćubela, V. (2000). Stavovi, predrasude i stereotipi, U: Ž. Pavlina i Z. Komar (ur.). Vojna psihologija (str. 299-318). Zagreb: MORH.

 Ćubela, V. (1999). Impression about an ex-detainee person: Effects of target’s sex and information about rape. U: R. Roth (ur.). Psychologists facing the challenge of a global culture with human rights and mental health (str. 189-196). Lengerich: Pabst Science Publishers.

Ćubela, V., Proroković, A. i Gregov, Lj. (1999). Neki tipovi valjanosti i pouzdanosti dviju skala vjerovanja u pravedan svijet, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 38(15), 133-148.

Ćubela, V. (1997a). Effects of PTSD label and presented symptom pattern on evaluation of target’s responsibility and personality, Review of Psychology, 4(1-2), 49-61.

Ćubela, V. (1997b). Social perception of persons with PTSD symptoms: A test of some predictions of attribution theory, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 36(13), 91-105.

Proroković, A, Gregov, Lj., Ćubela, V., Penezić, Z. i Papić, R. (1997). Razine anksioznosti kod prognanika i povratnika, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 36 (13), 107-117.

Ćubela, V. (1996). Socijalna percepcija PTSP-a: prepoznatljivost i mogućnost kontrole nekih simptoma, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 35 (12), 59-67.