Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS  
Prof. dr. sc. Ana Proroković Izabrana poglavlja iz psihometrije 5  
Prof. dr. sc. Pavle Valerjev Osnove kognitivne neuroznanost 4  
Prof. dr. sc. Ana Slišković Stres u radu* 3  
Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić Psihološki tretmani i terapije* 5  
Izv. prof. dr. sc. Andrea Tokić Upravljanje ljudskim potencijalima* 4  
Prof. dr. sc. Irena Burić Emocije i motivacija u obrazovanju* 3  
Izv. prof. dr.sc. Ivana Macuka Metodologija istraživanja razvojnih promjena* 3  
Prof. dr. sc. Izabela Sorić Kognitivni razvoj i učenje* 3  
Doc.dr.sc. Arta Dodaj Metodika nastave psihologije** 5  
Doc.dr.sc. Arta Dodaj Hospitacije i praksa** 8  
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić Osnove geštalt psihoterapije** 3  

 

*Studenti upisuju, slušaju, i polažu izborne predmete s matičnog odjela čiji zbroj iznosi najmanje 21 ECTS.
**Studenti upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog odjela čiji zbroj vrijednosti može iznositi najviše 13 ECTS-a.