Odjel za psihologiju
Informacije

Upute za pripremu sažetaka


*Jedan autor može prijaviti za skup najviše tri rada, a na jednom od tih radova može biti prvi autor.

*Sažetci moraju biti pisani na hrvatskom ili engleskom jeziku.

*Duljina sažetka za sve vrste sudjelovanja bi trebala biti između 1000 i 2500 znakova, s razmacima (ne računajući naslov rada, imena autora, institucije i ključne riječi).

*U sažetku treba jasno izložiti cilj istraživanja, korištenu metodu, glavne rezultate i zaključak

*Sažetak treba sadržavati samo tekst, odnosno ne bi trebao sadržavati tablice, grafikone ili popis referenci.

*Rok za PRIJAVU sažetaka je 15. ožujka 2024. godine. 

Book of Selected Proceedings


Organizacijski i programski odbor 24. Dana psihologije u Zadru poziva aktivne sudionike skupa da objave svoje radove u Zborniku radova 24. Dana psihologije. Poveznica za prijavu radova bit će objavljena na mrežnim stranicama konferencije.

Uvjeti prijave su:

  • objavljuju se samo radovi koji su prezentirani na 24. Danima psihologije u Zadru
     
  • razmatrat će se samo radovi koji se temelje na rezultatima empirijskih istraživanja
     
  • pregledni radovi se neće uzimati u obzir, a iznimka od ovog uvjeta su radovi plenarnih izlaganja na 24. Danima psihologije u Zadru
     
  • objavljuju se radovi samo na engleskom jeziku