Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS
Izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić Praktikum eksperimentalne psihologije II 5
Prof. dr.sc. Nataša Šimić Vegetativni i endokrini sustav 4
Izv. prof. dr. sc. Marina Nekić Dječja psihologija 5
Prof. dr. sc. Izabela Sorić Pamćenje 4
Izv. prof. dr. sc. Jelena Ombla Etika u psihologiji 3
Izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić Primjena računala u psihologiji 3
Dr. sc. Antonio Oštarić Engleski jezik struke III 2
Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji II* 2
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Bihevioralna genetika* 2
  Kolegiji s drugih studija  

 

*Izborni kolegij s matičnog odjela
**Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 2 boda. Ukoliko upišu 4 boda, nisu dužni upisivati izborne predmete s drugih odjela.