Odjel za psihologiju
Informacije

Psihosocijalni aspekti psihopatologije u djetinjstvu i adolescenciji


Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Šifra projekta: MZOS-070012

Trajanje projekta: 2002. - 2006.


Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Anita Vulić-Prtorić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)