Odjel za psihologiju
Informacije

Uloga kauzalnih atribucija u procesu samoregulacije učenja


Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Šifra projekta: MZOS- 070015

Trajanje projekta: 2002. - 2006.


Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Izabela Sorić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)