Odjel za psihologiju
Informacije

Prijediplomski - reformirani

Naziv studija

Prijeddiplomski studij društvenih znanosti – smjer Psihologija

Trajanje studija

3 godine / 6 semestara

Ukupan broj ECTS bodova

180

Obrazovni i profesionalni ciljevi

U prve tri godine student upoznaje osnove različitih psihologijskih teorija, metoda i disciplina. Stečena znanja i vještine mogu mu poslužiti za nastavak studija psihologije ili srodnih studijskih programa. Studenti se nakon završenog preddiplomskog studija mogu zaposliti na različitim vrstama administrativnih poslova višeg stupnja, osim toga bit će osposobljeni za pripremu provođenja anketa i istraživanja tržišta te jednostavnije statističke analize podataka uz korištenje računala.
Preddiplomski studij NE OMOGUĆUJE kandidatu bavljenje stručnim poslovima psihologa.

Uvjeti prijave

Na preddiplomski studij mogu se upisati kandidati koji su: završili četverogodišnju srednju školu i položili odgovarajuće ispite na Državnoj maturi.

Završni ispit

Izrada završnog rada

Pravila ispitivanja i ocjenjivanja

Kontinuirana provjera znanja ili ocjenjivanje aktivnosti (kolokviji); pismeni i usmeni ispiti; seminari

Dodijeljena kvalifikacija

prvostupnik iz područja društvenih znanosti – smjer psihologija

Plan studija

1. semestar

2. semestar

3. semestar

4. semestar

5. semestar

6. semestar