Odjel za psihologiju
Informacije

Medijacijska uloga emocija u procesu samoregulacije učenja


Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Šifra projekta: MZOS-269-1301676-0821

Trajanje projekta: 2007. - 2013.


Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Izabela Sorić (Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru)