Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS
Prof. dr. sc. Ana Slišković Praktikum eksperimentalne psihologije I 6
Prof. dr. sc. Irena Burić Osnove inferencijalne statistike 5
Prof. dr. sc. Nataša Šimić Građa i funkcija somatskog živčanog
sustava
4
Prof. dr. sc. Pavle Valerjev Percepcija i pažnja 5
Prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković Uvod u razvojnu psihologiju 4
Dr. sc. Antonio Oštarić Engleski jezik struke II 2
Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji I* 2
Prof. dr. sc. Nataša Šimić/Dr. Sanja Delin Osnove genetike II* 2
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Evolucijska psihologija* 2
  Kolegiji s drugih odjela  

 

*Izborni kolegij s matičnog odjela
**Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 2 boda. Ukoliko upišu 4 boda, nisu dužni upisivati izborne predmete s drugih odjela.