Odjel za psihologiju
Informacije

Ime i prezime nastavnika Naziv kolegija ECTS
Prof. dr. sc. Ivana Tucak Junaković Psihologija starenja 3
Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić Stavovi 3
Prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Uvod u psihologiju ličnosti 4
Prof. dr. sc. Izabela Sorić Uvod u psihologiju inteligencije 3
Izv. prof. dr. sc. Andrea Tokić Uvod u industrijsku i organizacijsku psihologiju 3
Izv. prof. dr. sc. Jelena Ombla Uvod u kliničku psihologiju 3
Prof. dr. sc. Irena Burić Uvod u edukacijsku psihologiju 3
Prof. dr. sc. Ana Slišković Kvalitativne istraživačke metode u psihologiji* 3
Doc. dr. sc. Matilda Nikolić Ivanišević Posebne mjerne tehnike u psihofiziologiji I* 2
Izv. prof. dr. sc. Ana Šimunić Osnove ekološke psihologije* 2
Izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić Ispitivanje javnog mnijenja* 2
Dr. sc. Antonio Oštarić Engleski jezik struke VI* 2
Prof. dr. sc. Dijana Vican Teorija odgoja i obrazovanja u praksi** 5
Prof. dr. sc. Igor Radeka Umijeća nastavnika** 5
  Kolegiji s drugih odjela  

 

*Izborni kolegij s matičnog odjela
**Izborni kolegij u sklopu Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija
***Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda. Ukoliko upišu 8 boda, nisu dužni upisivati izborne predmete s drugih odjela.
****Studenti mogu, ali i ne moraju upisati, slušati i polagati predmete iz Programa za stjecanje nastavničkih kompetencija. Ukoliko upišu te predmete, nisu dužni upisivati izborne predmete s matičnog odjela, niti s drugih odjela.