Odjel za psihologiju
Informacije

Temeljni akti Odjela


Razvojna strategija Odjela za psihologiju
Na 241. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju, održanoj 16. siječnja 2017. Vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo Razvojnu strategiju Odjela za psihologiju (za razdoblje od 2017. do 2021. godine).
 
Akcijski plan Odjela za psihologiju 2016-2020
Na 241. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju, održanoj 16. siječnja 2017. Vijeće Odjela jednoglasno je usvojilo Akcijski plan Odjela za psihologiju (za razdoblje od 2016. do 2020. godine).
 
Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete Odjela za psihologiju
Na 160. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju, održanoj 12. srpnja 2011. Vijeće Odjela za psihologiju usvojilo je Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
 
Poslovnik o radu povjerenstva za kvalitetu Odjela za psihologiju
Na 160. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju, održanoj 12. srpnja 2011. Vijeće Odjela za psihologiju usvojilo je Poslovnik o radu povjerenstva za kvalitetu Odjela za psihologiju.
 
Pravilnik Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru
Na 251. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 6. listopada 2017. prihvaćen je i usvojen Pravilnik Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
 
Pravilnik o studiranju Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru
Na 167. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 13. veljače 2012. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o studiranju Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru.
 
Pravilnik o diplomskom radu
Na 167. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 13. veljače 2012. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o diplomskom radu.

Pravilnik o završnom radu
Na 167. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 13. veljače 2012. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o završnom radu.
 
Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika Odjela za psihologiju
Na 199. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 12. ožujka 2014. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika Odjela za psihologiju.
 
Pravilnik o sufinanciranju aktivnosti studenata Odjela za psihologiju - Odluka o stavljanju u "mirovanje" Pravilnika o sufinanciranju
Na 242. sjednici Vijeća Odjela za psihologiju koja je održana 10. veljače 2017. prihvaćen je i usvojen Pravilnik o sufinanciranju aktivnosti studenata Odjela za psihologiju.